Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Franjo Anđić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Franjo05.07.2017. Prezime Anđić05.07.2017.
Stručna sprema SSS05.07.2017.
Zvanje Završena gimnazija05.07.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke05.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana05.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece05.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 53230 Vranovača05.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji05.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika05.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Plitvička Jezera05.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 53230 Korenica05.07.2017. Ulica Trg sv. Jurja05.07.2017. Kućni broj 605.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855375624405.07.2017. Fax (službeni) +3855375624405.07.2017.
Datum početka mandata 09/06/201705.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 09/06/202105.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno05.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji05.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji05.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji05.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji05.07.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Prodavač05.07.2017. Naziv pravne osobe Konzum d.d.05.07.2017. OIB pravne osobe 2995563459005.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb05.07.2017. Ulica Marijana Čavića05.07.2017. Kućni broj 1a05.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 16/11/201605.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 09/06/201705.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 9725,0005.07.2017. Neto iznos (HRK) 6777,0405.07.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji05.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji05.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji05.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji05.07.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji05.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji05.07.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji05.07.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji05.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji05.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji05.07.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji05.07.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: