Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Filip Balija

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Filip10.05.2022. Prezime Balija10.05.2022.
Stručna sprema Sveučilišni Magistar10.05.2022.
Zvanje Ravnatelj10.05.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke10.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana10.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece10.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 51550 Mali Lošinj10.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji10.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj10.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ10.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51550 Mali Lošinj10.05.2022. Ulica Priko 10.05.2022. Kućni broj 6410.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +385123202010.05.2022.
Datum početka mandata 26/01/202210.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 26/01/202610.05.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno10.05.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji10.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji10.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji10.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji10.05.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ravnatelj10.05.2022. Naziv pravne osobe Županijska lučka uprava Mali Lošinj10.05.2022. OIB pravne osobe 5454792466410.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51550 Mali Lošinj10.05.2022. Ulica Priko10.05.2022. Kućni broj 6410.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 25/01/201810.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 25/01/202210.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 21406,8810.05.2022. 2450,3930.01.2023. Neto iznos (EUR) 12560,0010.05.2022. 1674,4330.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji10.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji10.05.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji10.05.2022.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plaćanja poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju10.05.2022. OIB isplatitelja 9912223570910.05.2022.
Neto iznos (EUR) 1711,7810.05.2022. 227,0910.05.2022. Vremenski raspon Na godišnjoj razini10.05.2022.
Vrsta Poticaj (potpora)10.05.2022.
Korisnik Svrha
Napomena 10.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji10.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.05.2022. Nositelj obveze Osobno10.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste bank10.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 48500,0010.05.2022. 6437,0610.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna10.05.2022. EUR - Euro10.05.2022. Godina zaduženja 201810.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 6010.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 846,6710.05.2022. 112,2810.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 6,4710.05.2022.
Napomena 10.05.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji10.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji10.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.05.2022.
Mjesto Mali Lošinj10.05.2022. Poštanski broj 5155010.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.05.2022. Površina 8471,0010.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 317662,0010.05.2022. 42160,9910.05.2022.
Katastarska općina Ustrine10.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno10.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno10.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom10.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 10.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji10.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Gliser10.05.2022. Marka/tip Bakan 5 cabin10.05.2022.
Godina proizvodnje 200910.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 52000,0010.05.2022. 6901,5910.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno10.05.2022. Način stjecanja Kupnjom od kapitala10.05.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac10.05.2022. Marka/tip Pasara10.05.2022.
Godina proizvodnje 197110.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0010.05.2022. 663,6110.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno10.05.2022. Način stjecanja Kupnjom od kapitala10.05.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac10.05.2022. Marka/tip PASARA10.05.2022.
Godina proizvodnje 198710.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7000,0010.05.2022. 929,0610.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno10.05.2022. Način stjecanja Kupnjom od kapitala10.05.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl10.05.2022. Marka/tip Aprilia Scarabeo 250 ie10.05.2022.
Godina proizvodnje 200810.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0010.05.2022. 1327,2310.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno10.05.2022. Način stjecanja Kupnjom od kapitala10.05.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil10.05.2022. Marka/tip CITROEN SAXO10.05.2022.
Godina proizvodnje 199710.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0010.05.2022. 663,6110.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno10.05.2022. Način stjecanja Kupnjom od kapitala10.05.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji10.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji10.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji10.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji10.05.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe UDRUGA ZA REVITALIZACIJU RAZVIJANJE I PROMICANJE RESURSA TUNERA10.05.2022. Sjedište pravne osobe Ustrine10.05.2022.
OIB pravne osobe 0225802882910.05.2022.
Datum učlanjenja 09/01/201110.05.2022. Datum kraja članstva 10.05.2022.
Funkcije predsjednik udruge10.05.2022.
Napomena 10.05.2022.