Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Fernando Kirigin

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Fernando15.02.2017. Prezime Kirigin 15.02.2017. Kirigin03.07.2021.
Stručna sprema VSS15.02.2017.
Zvanje Diplomirani ekonomista15.02.2017. Magistar Ekonomije03.07.2021. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske15.02.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana15.02.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece15.02.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 51410 Opatija15.02.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji15.02.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik gradonačelnika15.02.2017. Gradonačelnik03.07.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Opatija15.02.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51410 Opatija15.02.2017. Ulica Maršala Tita 15.02.2017. Kućni broj 315.02.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855168016115.02.2017.
Datum početka mandata 23/05/201315.02.2017. 04/06/202103.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/201715.02.2017. 20/05/202503.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno15.02.2017. Volonterski03.07.2021. Profesionalno16.08.2021. Stvarni datum kraja mandata 04/06/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji15.02.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji15.02.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji15.02.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji15.02.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditelj sportskih objekata15.02.2017. Ravnatelj Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga03.07.2021. Naziv pravne osobe Opatija 21 d.o.o.15.02.2017. Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga03.07.2021. OIB pravne osobe 2431354410515.02.2017. 2299825615803.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51410 Opatija15.02.2017. Ulica Maršala Tita 15.02.2017. Ulica Viktora Cara Emina03.07.2021. Kućni broj 315.02.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 10/09/201215.02.2017. 05/02/201803.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/05/201315.02.2017. 03.07.2021. 13/07/202116.08.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 22160,8515.02.2017. 22755,3316.08.2021. Neto iznos (HRK) 12656,0315.02.2017. 15713,4116.08.2021.
Volonterski (HRK) 0,0003.07.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji15.02.2017. Postoji03.07.2021. Ne postoji16.08.2021.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga03.07.2021. OIB isplatitelja 2299825615803.07.2021.
Neto iznos mjesečno (HRK) 13546,1003.07.2021. Pravna osnova Od nesamostalnog rada03.07.2021.
Napomena 03.07.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji15.02.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji15.02.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Sveučilište u Rijeci15.02.2017. OIB poslodavca 6421832381615.02.2017.
Bruto iznos (HRK) 15412,3315.02.2017. 184947,9615.06.2017. 17592,9203.07.2021. Neto iznos (HRK) 8665,5415.02.2017. 103986,4815.06.2017. 11757,2303.07.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/02/199915.02.2017. Datum prestanka radnog odnosa 15.02.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji15.02.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji15.02.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji15.02.2017. Postoji03.07.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit03.07.2021. Nositelj obveze Osobno03.07.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste i steiermarkische bank d.d.03.07.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 78000,0003.07.2021.
Valuta duga EUR - Euro03.07.2021. Godina zaduženja 201803.07.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 12003.07.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 5100,0003.07.2021. Ugovorena kamatna stopa 2,0003.07.2021.
Napomena 03.07.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji15.02.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji15.02.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom15.02.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2017.
Mjesto Spinčići15.02.2017. Poštanski broj 5121515.02.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.02.2017. Površina 948,0015.02.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1500000,0015.02.2017. 3000000,0003.07.2021.
Katastarska općina Kastav15.02.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom15.02.2017. Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti03.07.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom15.02.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2017.
Mjesto Spinčići15.02.2017. Poštanski broj 5121515.02.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.02.2017. Površina 473,0015.02.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000000,0015.02.2017.
Katastarska općina Kastav15.02.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom15.02.2017. Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti03.07.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma15.02.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2017.
Mjesto Kastav15.02.2017. Poštanski broj 5121515.02.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.02.2017. Površina 3236,0015.02.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 55000,0015.02.2017. 75000,0003.07.2021.
Katastarska općina Kastav15.02.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom15.02.2017. Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti03.07.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)15.02.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2017.
Mjesto Spinčići15.02.2017. Poštanski broj 5121515.02.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.02.2017. Površina 61,0015.02.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4600,0015.02.2017. 9150,0003.07.2021.
Katastarska općina Kastav15.02.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom15.02.2017. Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti03.07.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)15.02.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2017.
Mjesto Spinčići15.02.2017. Poštanski broj 5121515.02.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.02.2017. Površina 79,0015.02.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 6000,0015.02.2017. 11850,0003.07.2021.
Katastarska općina Kastav15.02.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom15.02.2017. Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti03.07.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)15.02.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2017.
Mjesto Spinčići15.02.2017. Poštanski broj 5121515.02.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.02.2017. Površina 41,0015.02.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3100,0015.02.2017. 6150,0003.07.2021.
Katastarska općina Kastav15.02.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom15.02.2017. Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti03.07.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)15.02.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2017.
Mjesto Spinčići15.02.2017. Poštanski broj 5121515.02.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.02.2017. Površina 152,0015.02.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 11400,0015.02.2017. 22800,0003.07.2021.
Katastarska općina Kastav15.02.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom15.02.2017. Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti03.07.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište15.02.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2017.
Mjesto Spinčići15.02.2017. Poštanski broj 5121515.02.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.02.2017. Površina 166,0015.02.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 125000,0015.02.2017.
Katastarska općina Kastav15.02.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom15.02.2017. Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti03.07.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža15.02.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2017.
Mjesto Spinčići15.02.2017. Poštanski broj 5121515.02.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.02.2017. Površina 48,0015.02.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 300000,0015.02.2017. 250000,0003.07.2021.
Katastarska općina Kastav15.02.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2017. Način stjecanja Na neki drugi način15.02.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Izgradnjom15.02.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan15.02.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2017.
Mjesto Rijeka15.02.2017. Poštanski broj 5100015.02.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.02.2017. Površina 58,0015.02.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 750000,0015.02.2017.
Katastarska općina Rijeka15.02.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.02.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan15.02.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2017.
Mjesto Rijeka15.02.2017. Poštanski broj 5100015.02.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.02.2017. Površina 46,8215.02.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 450000,0015.02.2017.
Katastarska općina Podvežica15.02.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom15.02.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan15.02.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2017.
Mjesto Opatija15.02.2017. Poštanski broj 5141015.02.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.02.2017. Površina 129,0015.02.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 6000000,0015.02.2017. 7500000,0003.07.2021.
Katastarska općina Volosko15.02.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama15.02.2017. Način stjecanja Nasljedstvom15.02.2017.
Postotak 50,0015.02.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine15.02.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2017.
Mjesto Volosko15.02.2017. Poštanski broj 5141015.02.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.02.2017. Površina 8,0015.02.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 120000,0015.02.2017.
Katastarska općina Volosko15.02.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti15.02.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine15.02.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2017.
Mjesto Sisak15.02.2017. Poštanski broj 4400015.02.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.02.2017. Površina 8,0015.02.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0015.02.2017.
Katastarska općina Sisak15.02.2017. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2017. Način stjecanja Nasljedstvom15.02.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine15.02.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2017.
Mjesto Zadar15.02.2017. Poštanski broj 2300015.02.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.02.2017. Površina 8,0015.02.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0015.02.2017.
Katastarska općina Zadar15.02.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno15.02.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2017. Način stjecanja Nasljedstvom15.02.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine15.02.2017. Građevinsko zemljište03.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2017.
Mjesto Rijeka15.02.2017. Kastav03.07.2021. Poštanski broj 5100015.02.2017. 5121503.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.02.2017. Površina 4,0015.02.2017. 5621,0003.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0015.02.2017. 3375000,0003.07.2021.
Katastarska općina Kozala15.02.2017. Kastav03.07.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno15.02.2017. Knjižno03.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom15.02.2017. Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom03.07.2021.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji15.02.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl15.02.2017. Marka/tip Piaggio Beverly15.02.2017.
Godina proizvodnje 200815.02.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0015.02.2017. 10000,0003.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.02.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil03.07.2021. Marka/tip Ford S Max03.07.2021.
Godina proizvodnje 201003.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,0003.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno03.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.07.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil03.07.2021. Marka/tip Toyota Yaris03.07.2021.
Godina proizvodnje 200603.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0003.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug03.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.07.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji15.02.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji15.02.2017.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio15.02.2017. Naziv poslovnog subjekta Vidax Diplon d.o.o.15.02.2017.
OIB poslovnog subjekta 0902296473515.02.2017. Sjedište poslovnog subjekta Ive kaline 3, 51410 Opatija15.02.2017. Spinčići 153d, 51215 Kastav03.07.2021.
Udio vlasništva izražen u postocima 35,0015.02.2017. 100,0003.07.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu15.02.2017.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 15.02.2017. 15.02.2017. 15.02.2017. 15.02.2017. 29.08.2021. OIB 15.02.2017. 15.02.2017. 15.02.2017. 15.02.2017. 15.02.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno15.02.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.02.2017.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio15.02.2017. Naziv poslovnog subjekta K.I.R. LINE d.o.o.15.02.2017.
OIB poslovnog subjekta 3273928791315.02.2017. Sjedište poslovnog subjekta Ive Kaline 3, 51410 Opatija15.02.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0015.02.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu15.02.2017.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 15.02.2017. 15.02.2017. 15.02.2017. 15.02.2017. 29.08.2021. OIB 15.02.2017. 15.02.2017. 15.02.2017. 15.02.2017. 15.02.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno15.02.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti15.02.2017.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice15.02.2017. Naziv poslovnog subjekta ATLANTIC GRUPA15.02.2017.
OIB poslovnog subjekta 7114991241615.02.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb15.02.2017.
Broj dionica 815.02.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 320,0015.02.2017. 40,0003.07.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%15.02.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno15.02.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti15.02.2017.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice15.02.2017. Naziv poslovnog subjekta HRVATSKI TELEKOM D.D.15.02.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656015.02.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb15.02.2017.
Broj dionica 6915.02.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 12200,0015.02.2017. 188,5003.07.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%15.02.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno15.02.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.02.2017.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice15.02.2017. Naziv poslovnog subjekta KONČAR D.D.15.02.2017.
OIB poslovnog subjekta 4921455988915.02.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb15.02.2017.
Broj dionica 10015.02.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 47000,0015.02.2017. 470,0003.07.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%15.02.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno15.02.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.02.2017.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice15.02.2017. Naziv poslovnog subjekta ISTRATURIST D.D.15.02.2017. PLAVA LAGUNA D.D.03.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 22738374612 15.02.2017. Sjedište poslovnog subjekta Umag15.02.2017. Poreč03.07.2021.
Broj dionica 30015.02.2017. 1503.07.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 30000,0015.02.2017. 1680,0003.07.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%15.02.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno15.02.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.02.2017.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice15.02.2017. Naziv poslovnog subjekta SIZIF d.d.15.02.2017. SZAIF d.d.03.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 06371858079 15.02.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb15.02.2017.
Broj dionica 16015.02.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 3200,0015.02.2017. 20,0003.07.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%15.02.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno15.02.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.02.2017.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu15.02.2017. Naziv poslovnog subjekta ERSTE MONEY15.02.2017. ERSTE CONSERVATIV03.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 23057039320 15.02.2017. Sjedište poslovnog subjekta Rijeka15.02.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 136952,3615.02.2017. 141156,4603.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno15.02.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti15.02.2017.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu15.02.2017. Naziv poslovnog subjekta ERSTE PLAVI EXPERT dobrovoljni mirovinski fond15.02.2017.
OIB poslovnog subjekta 49659289650 15.02.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb15.02.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 92691,6515.02.2017. 122965,5503.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno15.02.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.02.2017.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Drugi vrijednosni papiri15.02.2017. Naziv poslovnog subjekta GRAWE HRVATSKA d.d.15.02.2017.
OIB poslovnog subjekta 28406115764 15.02.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb15.02.2017.
Vrsta vrijednosnog papira Životno osiguranje15.02.2017. Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (HRK) 220000,0015.02.2017. 140250,0003.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno15.02.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.02.2017.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice03.07.2021. Naziv poslovnog subjekta HRVATSKI TELEKOM D.D.03.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 8179314656003.07.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb03.07.2021.
Broj dionica 6903.07.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 188,5003.07.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug03.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.07.2021.
Napomena 03.07.2021.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu16.08.2021. Naziv poslovnog subjekta AZ OMF kategorije B16.08.2021.
OIB poslovnog subjekta 5931850637116.08.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb16.08.2021.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 161699,5816.08.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug16.08.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.08.2021.
Napomena 16.08.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji15.02.2017.

Podatci o štednji

Iznos 680000,0015.02.2017. 700000,0015.06.2017. 1300000,0003.07.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna15.02.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2017. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti15.02.2017. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od kapitala, Od samostalne djelatnosti03.07.2021.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 200000,0015.02.2017. 150000,0003.07.2021. Valuta EUR - Euro15.02.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2017. Način stjecanja Nasljedstvom15.02.2017. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom03.07.2021.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 120000,0015.02.2017. 153000,0003.07.2021. Valuta USD - Američki Dolar15.02.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2017. Način stjecanja Nasljedstvom15.02.2017. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom03.07.2021.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 20000,0015.02.2017. 25000,0003.07.2021. Valuta CHF - Švicarski Franak15.02.2017.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.02.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 380000,0003.07.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna03.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug03.07.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka03.07.2021.
Napomena 03.07.2021.

Podatci o štednji

Iznos 16000,0003.07.2021. Valuta EUR - Euro03.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug03.07.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka03.07.2021.
Napomena 03.07.2021.

Podatci o štednji

Iznos 70000,0003.07.2021. Valuta USD - Američki Dolar03.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug03.07.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom03.07.2021.
Napomena 03.07.2021.

Podatci o štednji

Iznos 5000,0003.07.2021. Valuta CHF - Švicarski Franak03.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug03.07.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka03.07.2021.
Napomena 03.07.2021.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji15.02.2017. Postoji16.08.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR16.08.2021. Sjedište pravne osobe Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb16.08.2021.
OIB pravne osobe 1075496417216.08.2021.
Datum učlanjenja 05/10/202016.08.2021. Datum kraja članstva 16.08.2021.
Funkcije Član nadzornog odbora16.08.2021.
Napomena 16.08.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe ZAJEDNICA SPORTOVA PGŽ16.08.2021. Sjedište pravne osobe Jadranski Trg 4, Rijeka16.08.2021.
OIB pravne osobe 0830163757116.08.2021.
Datum učlanjenja 07/07/202016.08.2021. Datum kraja članstva 16.08.2021.
Funkcije Zamjenik predsjednika16.08.2021.
Napomena 16.08.2021.