Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Enio Jugovac

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Enio06.06.2017. Prezime Jugovac 06.06.2017.
Stručna sprema SSS06.06.2017.
Zvanje samostalni privrednik06.06.2017. Stranačka pripadnost Istarski Demokratski Sabor06.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana06.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece06.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 52464 Kaštelir06.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji06.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik06.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Kaštelir-Labinci06.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52464 Kaštelir06.06.2017. Ulica Kaštelir 06.06.2017. Kućni broj 11306.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855245511306.06.2017.
Datum početka mandata 25/05/201706.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 16/05/202106.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno06.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 25/05/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji06.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji06.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji06.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji06.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 15560,0006.06.2017. Neto iznos (HRK) 12084,3706.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji06.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji06.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji06.06.2017. Ne postoji27.05.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca FINA06.06.2017. OIB poslodavca 8582113036806.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 89376,3506.06.2017. Neto iznos (HRK) 63690,6906.06.2017.
Datum stupanja u radni odnos 01/03/200006.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 06.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji06.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji06.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji06.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji06.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji06.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom06.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.06.2017.
Mjesto Labinci06.06.2017. Poštanski broj 5246406.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.06.2017. Površina 1983,0006.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1800000,0006.06.2017.
Katastarska općina Labinci06.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)06.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište06.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.06.2017.
Mjesto Labinci06.06.2017. Poštanski broj 5246406.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.06.2017. Površina 742,0006.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 240000,0006.06.2017.
Katastarska općina Labinci06.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom06.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor06.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.06.2017.
Mjesto Labinci06.06.2017. Poštanski broj 5246406.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.06.2017. Površina 1791,0006.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1500000,0006.06.2017.
Katastarska općina Labinci06.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom06.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor06.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.06.2017.
Mjesto Labinci06.06.2017. Poštanski broj 5246406.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.06.2017. Površina 403,0006.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 50000,0006.06.2017.
Katastarska općina Labinci06.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom06.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak06.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.06.2017.
Mjesto Labinci06.06.2017. Poštanski broj 5246406.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.06.2017. Površina 2211,0006.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 140000,0006.06.2017.
Katastarska općina Labinci06.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.06.2017. Voćnjak27.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.06.2017.
Mjesto Labinci06.06.2017. Poštanski broj 5246406.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.06.2017. Površina 658,0006.06.2017. 2211,0027.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 190000,0006.06.2017. 140000,0027.05.2021.
Katastarska općina Labinci06.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom06.06.2017. Nasljedstvom27.05.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.06.2017.
Mjesto Labinci06.06.2017. Poštanski broj 5246406.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.06.2017. Površina 1710,0006.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 70000,0006.06.2017.
Katastarska općina Labinci06.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.06.2017.
Mjesto Labinci06.06.2017. Poštanski broj 5246406.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.06.2017. Površina 31317,0006.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 704000,0006.06.2017.
Katastarska općina Labinci06.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.06.2017.
Mjesto Labinci06.06.2017. Poštanski broj 5246406.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.06.2017. Površina 2909,0006.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 65400,0006.06.2017.
Katastarska općina Labinci06.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.06.2017.
Mjesto Labinci06.06.2017. Poštanski broj 5246406.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.06.2017. Površina 15847,0006.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 356500,0006.06.2017.
Katastarska općina Labinci06.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište06.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.06.2017.
Mjesto Labinci06.06.2017. Poštanski broj 5246406.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.06.2017. Površina 90,0006.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 18000,0006.06.2017.
Katastarska općina Labinci06.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama06.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.06.2017.
Postotak 17,1706.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji06.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil06.06.2017. Marka/tip mazda 606.06.2017. VW pasat27.05.2021.
Godina proizvodnje 200606.06.2017. 201427.05.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 50000,0006.06.2017. 90000,0027.05.2021.
Oblik vlasništva Osobno06.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Kamion06.06.2017. Marka/tip Iveco Daily06.06.2017.
Godina proizvodnje 200606.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 40000,0006.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.06.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji06.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji06.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji06.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 10000,0006.06.2017. 15000,0027.05.2021. Valuta EUR - Euro06.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.06.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji06.06.2017.