Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Emil Priskić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Emil Prezime Priskić
Stručna sprema Doktor Znanosti
Zvanje Doktor ekonomskih znanosti25.11.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 51414 Ika

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik gradonačelnika Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Opatija

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51410 Opatija Ulica M.Tita Kućni broj 3

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38551701322
Datum početka mandata 13/06/2017 Predviđeni datum kraja mandata 11/06/2021
Način obnašanja dužnosti Volonterski Profesionalno15.11.2018. Stvarni datum kraja mandata 03/06/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji25.11.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik CEH-a uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera25.11.2017. Naziv pravne osobe Hrvatska obrtnička komora25.11.2017.
OIB pravne osobe 9658352757525.11.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski25.11.2017.
Datum početka dužnosti 26/05/201525.11.2017. Datum kraja dužnosti 26/5/201925.11.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb25.11.2017. Ulica Ilica25.11.2017. Kućni broj 49/II25.11.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851480666625.11.2017.
e-mail (službeni) epriskic@gmail.com25.11.2017. Mobitel (službeni) +38591189955125.11.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost Član nadzornog odbora 25.11.2017. Naziv pravne osobe Turistička zajednice Općine Viškovo25.11.2017.
OIB pravne osobe 1044087732325.11.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski25.11.2017.
Datum početka dužnosti 01/11/201125.11.2017. Datum kraja dužnosti 1/11/201925.11.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51216 Viškovo25.11.2017. Ulica Viškovo 25.11.2017. Kućni broj 3125.11.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3852125759125.11.2017.
e-mail (službeni) 25.11.2017. Mobitel (službeni) 25.11.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost Podpredsjednik udruženja obrtnika Opatija15.11.2018. Naziv pravne osobe Udruženje obrtnika Opatija15.11.2018.
OIB pravne osobe 4902248098315.11.2018. Način obnašanja dužnosti Volonterski15.11.2018.
Datum početka dužnosti 28/11/201815.11.2018. Datum kraja dužnosti 28/11/202115.11.2018.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51410 Opatija15.11.2018. Ulica Marfšala Tita15.11.2018. Kućni broj 8115.11.2018.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855127269215.11.2018.
e-mail (službeni) uo.opatija@hok.hr15.11.2018. Mobitel (službeni) +38591189955115.11.2018.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji Ne postoji15.11.2018.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Konzultant Naziv pravne osobe EPO OIB pravne osobe 23176273992
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51410 Opatija Ulica Radnička Kućni broj 2
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/09/2013 Datum prestanka radnog odnosa

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Konzultant Naziv pravne osobe EPO OIB pravne osobe 23176273992
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51410 Opatija Ulica Radnička Kućni broj 2
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/09/2013 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 19344,2015.11.2018. Neto iznos (HRK) 14462,6115.11.2018.
Volonterski (HRK) 5000,00

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji25.11.2017. Ne postoji15.11.2018.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj EPO25.11.2017. OIB isplatitelja 2317627399225.11.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 17000,0025.11.2017. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti25.11.2017.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca KBZ D.D. OIB poslodavca 70663193635
Bruto iznos (HRK) 108000,00 Neto iznos (HRK) 78000,00
Datum stupanja u radni odnos 01/10/2009 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca EPO15.11.2018. OIB poslodavca 2317627399215.11.2018.
Bruto iznos (HRK) 42000,0015.11.2018. 4200,0003.03.2020. Neto iznos (HRK) 33600,0015.11.2018. 3360,0003.03.2020.
Datum stupanja u radni odnos 14/11/201815.11.2018. Datum prestanka radnog odnosa 15.11.2018.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Opatija Poštanski broj 51410
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 93,25
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3000000,00
Katastarska općina Opatija Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Prodajom imovine
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Mošćenička Draga Poštanski broj 51417
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 567,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 400000,00
Katastarska općina Kraj Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Ičići Poštanski broj 51414
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1210,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1125000,00
Katastarska općina Poljane Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Prodajom imovine
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište25.11.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.11.2017.
Mjesto Ičići25.11.2017. Poštanski broj 5141425.11.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.11.2017. Površina 119,0025.11.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 110000,0025.11.2017.
Katastarska općina Poljane25.11.2017. Vrsta vlasništva Knjižno25.11.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug25.11.2017. Način stjecanja Prodajom imovine25.11.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Smart
Godina proizvodnje 2009 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Mercedes B klase
Godina proizvodnje 2012 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 120000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Mercedes B class
Godina proizvodnje 2012 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 90000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil09.06.2021. Marka/tip Renault Twingo Električni09.06.2021.
Godina proizvodnje 202109.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 180000,0009.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno09.06.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)09.06.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac09.06.2021. Marka/tip Drvena pasara09.06.2021.
Godina proizvodnje 197609.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 75000,0009.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno09.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.06.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji25.11.2017.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio25.11.2017. Naziv poslovnog subjekta EPO25.11.2017.
OIB poslovnog subjekta 2317627399225.11.2017. Sjedište poslovnog subjekta Opatija25.11.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0025.11.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos25.11.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno25.11.2017. Način stjecanja Na neki drugi način25.11.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Otvaranje obrta vlastitim sredstvima 25.11.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 35000,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Prodajom imovine
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 161000,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Prodajom imovine
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji