Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Emil Daus

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Emil17.02.2015. Prezime Daus 17.02.2015.
Stručna sprema VŠS17.02.2015.
Zvanje Inženjer pomorskog prometa17.02.2015. Stranačka pripadnost Istarski Demokratski Sabor17.02.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana17.02.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece17.02.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 52402 Cerovlje17.02.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji17.02.2015. Postoji11.12.2019. Ne postoji10.08.2020. Postoji28.06.2021. Ne postoji15.07.2021. Mjesto 10000 Zagreb11.12.2019.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik17.02.2015. Zastupnik28.06.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Cerovlje17.02.2015. Hrvatski sabor28.06.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52402 Cerovlje17.02.2015. 10000 Zagreb28.06.2021. Ulica Cerovlje17.02.2015. Trg Svetog Marka28.06.2021. Markov trg20.01.2022. Kućni broj 1217.02.2015. 628.06.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855268414017.02.2015. +3851456953328.06.2021.
Datum početka mandata 19/05/201317.02.2015. 26/05/2017 18/06/202128.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 20/05/201717.02.2015. 16/05/2021 19/05/202115.07.2021. 19/07/202428.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno17.02.2015. Volonterski19.12.2018. Profesionalno10.08.2020. Stvarni datum kraja mandata 19/05/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji17.02.2015. Postoji19.12.2018. Ne postoji10.08.2020.
Dužnost Zastupnik19.12.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 17.02.2015. Hrvatski sabor19.12.2018. 10.08.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 17.02.2015. 10000 Zagreb19.12.2018. 10.08.2020. Ulica 17.02.2015. Trg sv. Marka 19.12.2018. 10.08.2020. Kućni broj 17.02.2015. 619.12.2018. 10.08.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 17.02.2015. +3851456953319.12.2018. 10.08.2020.
Datum početka mandata 17.02.2015. 14/12/201819.12.2018. 10.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 17.02.2015. 10/10/202019.12.2018. 10.08.2020.
Način obnašanja dužnosti 17.02.2015. Profesionalno19.12.2018. 10.08.2020. Stvarni datum kraja mandata 05.01.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji17.02.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji17.02.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji17.02.2015. Postoji28.06.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Općinski načelnik28.06.2021. Naziv pravne osobe Općina Cerovlje28.06.2021. OIB pravne osobe 7699058319828.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52402 Cerovlje28.06.2021. Ulica Cerovlje28.06.2021. Kućni broj 1228.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 22/07/202028.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 17/06/202128.06.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Općinski načelnik20.01.2022. Naziv pravne osobe Općina Cerovlje20.01.2022. OIB pravne osobe 7699058319820.01.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52402 Cerovlje20.01.2022. Ulica Cerovlje20.01.2022. Kućni broj 1220.01.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 22/07/202020.01.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 17/06/202120.01.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 16129,5817.02.2015. 14217,9525.01.2017. 14284,08 16569,6510.08.2020. 16645,3115.07.2021. 27471,1828.06.2021. 4532,4127.01.2023. Neto iznos (EUR) 10174,6917.02.2015. 10560,5525.01.2017. 10600,52 12030,3210.08.2020. 12282,7315.07.2021. 19176,6528.06.2021. 2555,7427.01.2023.
Volonterski (EUR) 0,0019.12.2018.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (EUR) 22242,8319.12.2018. 22345,3311.12.2019. Neto iznos (EUR) 15408,8719.12.2018. 15470,7911.12.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji17.02.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji17.02.2015. Postoji11.12.2019. Ne postoji10.08.2020. Postoji28.06.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0011.12.2019. 199,0811.12.2019. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak11.12.2019.
Vremenski raspon Mjesečno11.12.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0028.06.2021. 199,0828.06.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak28.06.2021.
Vremenski raspon Mjesečno28.06.2021.
Napomena 28.06.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0020.01.2022. 199,1027.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak20.01.2022.
Vremenski raspon Mjesečno20.01.2022.
Napomena 20.01.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje U radnom odnosu17.02.2015. Postoji05.01.2017. Ne postoji11.12.2019. Postoji27.01.2023.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca P.P.C. BUZET d.o.o.17.02.2015. NINA COMMERCE d.o.o.27.01.2023. OIB poslodavca 7207016730217.02.2015. 6875270550727.01.2023.
Bruto iznos (EUR) 62956,6817.02.2015. 674,0027.01.2023. Neto iznos (EUR) 47372,0417.02.2015. 537,5027.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 20/10/202227.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa 27.01.2023.
Napomena 27.01.2023.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca P.P.C. BUZET d.o.o.05.01.2017. OIB poslodavca 7207016730205.01.2017.
Bruto iznos (EUR) 85200,0005.01.2017. 11307,9805.01.2017. Neto iznos (EUR) 55301,7605.01.2017. 7339,7005.01.2017.
Datum stupanja u radni odnos 20/02/201405.01.2017. Datum prestanka radnog odnosa 05.01.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji17.02.2015. Postoji25.01.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 104682,2625.01.2017. 13893,6925.01.2017. Pravna osnova Od druge djelatnosti25.01.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini25.01.2017.
Druga djelatnost Od poljoprivredne djelatnosti i turističkih usluga u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu25.01.2017.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 125000,0011.12.2019. 82663,0416.12.2020. 85475,1020.01.2022. 15402,6027.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak11.12.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini11.12.2019.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji17.02.2015. Ne postoji11.12.2019.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj MINISTARSTVO TURIZMA RH17.02.2015. OIB isplatitelja 8789258978217.02.2015.
Neto iznos (EUR) 70000,0017.02.2015. 9290,6017.02.2015. Vremenski raspon Jednokratno17.02.2015.
Vrsta Subvencija17.02.2015.
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Postoji17.02.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.02.2015. Nositelj obveze Osobno, Bračni drug17.02.2015. Bračni drug05.01.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ISTARSKA ŽUPANIJA - FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA ISTRE17.02.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 53190,7817.02.2015.
Valuta duga EUR - Euro17.02.2015. Godina zaduženja 201317.02.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 150 UKLUČUJUĆI POČEK 30 MJESECI17.02.2015. 15005.01.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 550,7917.02.2015. Ugovorena kamatna stopa 4,0017.02.2015.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit05.01.2017. Nositelj obveze Osobno05.01.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Banka05.01.2017. OTP Banka d.d.22.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 60000,0005.01.2017. 7963,3705.01.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna05.01.2017. EUR - Euro05.01.2017. Godina zaduženja 201605.01.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 3605.01.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1838,6705.01.2017. 243,9405.01.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,4905.01.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit11.12.2019. Nositelj obveze Osobno11.12.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka11.12.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,0011.12.2019. 13272,2811.12.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna11.12.2019. EUR - Euro11.12.2019. Godina zaduženja 201911.12.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 4811.12.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 2359,9811.12.2019. 313,0911.12.2019. Ugovorena kamatna stopa 6,6911.12.2019.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji17.02.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji17.02.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom17.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.02.2015.
Mjesto CEROVLJE17.02.2015. Poštanski broj 5240217.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.02.2015. Površina 351,0017.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0017.02.2015. 66361,4017.02.2015.
Katastarska općina GROBNIK17.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno17.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno17.02.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)17.02.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak17.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.02.2015.
Mjesto CEROVLJE17.02.2015. Poštanski broj 5240217.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.02.2015. Površina 4370,0017.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 65550,0017.02.2015. 8699,9817.02.2015.
Katastarska općina BORUT17.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno17.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno17.02.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom17.02.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište19.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.12.2018.
Mjesto Cerovlje19.12.2018. Poštanski broj 5240219.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.12.2018. Površina 43,0019.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4800,0019.12.2018. 637,0719.12.2018.
Katastarska općina Borut19.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno19.12.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama19.12.2018. Osobno16.12.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.12.2018.
Postotak 66,6619.12.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište16.12.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.12.2020.
Mjesto CEROVLJE16.12.2020. Poštanski broj 5240216.12.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.12.2020. Površina 468,0016.12.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0016.12.2020. 4645,3016.12.2020.
Katastarska općina BORUT16.12.2020. Vrsta vlasništva Knjižno16.12.2020.
Oblik vlasništva Osobno16.12.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.12.2020.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji17.02.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil17.02.2015. Marka/tip CITROEN17.02.2015. CITROEN C305.01.2017.
Godina proizvodnje 200617.02.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0017.02.2015. 25000,0005.01.2017. 3318,0705.01.2017.
Oblik vlasništva Osobno17.02.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)17.02.2015.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil05.01.2017. Marka/tip Peugeot 308 SW05.01.2017.
Godina proizvodnje 201105.01.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0005.01.2017. 40000,0016.12.2020. 5308,9116.12.2020.
Oblik vlasništva Osobno05.01.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)05.01.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.12.2019. Marka/tip Renault Grand Scenic11.12.2019.
Godina proizvodnje 201411.12.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 95000,0011.12.2019. 75000,0016.12.2020. 9954,2116.12.2020.
Oblik vlasništva Osobno11.12.2019. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)11.12.2019.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji17.02.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji17.02.2015. Postoji11.12.2019.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio11.12.2019. Naziv poslovnog subjekta OPG DAUS SONJA11.12.2019.
OIB poslovnog subjekta 1632524756311.12.2019. Sjedište poslovnog subjekta Moloni 7a, Cerovlje11.12.2019.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0011.12.2019.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos11.12.2019.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug11.12.2019. Način stjecanja Na neki drugi način11.12.2019.
Drugi način stjecanja obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo11.12.2019.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji17.02.2015.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji17.02.2015. Ne postoji05.01.2017. Postoji25.01.2017. Ne postoji Postoji27.01.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA PAZIN17.02.2015. Sjedište pravne osobe VRTLIŠĆE 3A17.02.2015.
OIB pravne osobe 0563392125617.02.2015.
Datum učlanjenja 17/03/201117.02.2015. Datum kraja članstva 17.02.2015.
Funkcije PODPREDSJEDNIK17.02.2015.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe VATROGASNA ZAJEDNICA ISTARSKE ŽUPANIJE17.02.2015. Sjedište pravne osobe STOJA 2, PULA17.02.2015.
OIB pravne osobe 9694112328317.02.2015.
Datum učlanjenja 23/03/201217.02.2015. Datum kraja članstva 17.02.2015.
Funkcije ČLAN NADZORNOG ODBORA17.02.2015.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe VATROGASNA ZAJEDNICA ISTARSKE ŽUPANIJE25.01.2017. Sjedište pravne osobe STOJA 2, 52100 PULA25.01.2017.
OIB pravne osobe 0563392125625.01.2017.
Datum učlanjenja 22/03/201325.01.2017. Datum kraja članstva 25.01.2017.
Funkcije ČLAN NADZORNOG ODBORA25.01.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe IDS - DDI27.01.2023. Sjedište pravne osobe PULA, SPLITSKA 327.01.2023.
OIB pravne osobe 1696425148527.01.2023.
Datum učlanjenja 01/06/201027.01.2023. Datum kraja članstva 27.01.2023.
Funkcije POLITIČKI TAJNIK27.01.2023.
Napomena 27.01.2023.