Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Elizabeta Kobeščak

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Elizabeta26.08.2021. Prezime Kobeščak26.08.2021.
Stručna sprema SSS26.08.2021.
Zvanje samostalni knjigovođa26.08.2021. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske26.08.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana26.08.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece26.08.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb26.08.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji26.08.2021.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Član uprave26.08.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti VELETRŽNICA OPUZEN društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge26.08.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb26.08.2021. Ulica Ulica grada Vukovara 26.08.2021. Kućni broj 7826.08.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851610987126.08.2021.
Datum početka mandata 02/02/202126.08.2021. Predviđeni datum kraja mandata 02/02/202526.08.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno26.08.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji26.08.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji26.08.2021.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji26.08.2021.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji26.08.2021.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Član uprave - direktor26.08.2021. Naziv pravne osobe Veletržnica Opuzen d.o.o.26.08.2021. OIB pravne osobe 4797085398126.08.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 20355 Opuzen26.08.2021. Ulica Trg kralja Tomislava26.08.2021. Kućni broj 126.08.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 24/07/201526.08.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 01/02/202126.08.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 13289,9826.08.2021. Neto iznos (HRK) 9535,4826.08.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji26.08.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji26.08.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji26.08.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji26.08.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji26.08.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji26.08.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.08.2021. Nositelj obveze Osobno26.08.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb26.08.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,0026.08.2021.
Valuta duga EUR - Euro26.08.2021. Godina zaduženja 201526.08.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 18026.08.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 200,0026.08.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,8026.08.2021.
Napomena 26.08.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji26.08.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji26.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan26.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.08.2021.
Mjesto Zagreb26.08.2021. Poštanski broj 1000026.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.08.2021. Površina 37,0026.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 600000,0026.08.2021.
Katastarska općina Črnomerec26.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno26.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno26.08.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.08.2021.
Napomena 26.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća26.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.08.2021.
Mjesto Zagreb26.08.2021. Poštanski broj 1009026.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.08.2021. Površina 366,0026.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3750000,0026.08.2021.
Katastarska općina Stenjevec26.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno26.08.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug26.08.2021. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)26.08.2021.
Napomena 26.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica s pripadajućim zemljištem26.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.08.2021.
Mjesto Zagreb26.08.2021. Poštanski broj 1009026.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.08.2021. Površina 124,0026.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1125000,0026.08.2021.
Katastarska općina Gornji Stenjevec26.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno26.08.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug26.08.2021. Način stjecanja Prodajom imovine26.08.2021.
Napomena 26.08.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji26.08.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.08.2021. Marka/tip Ford C Max26.08.2021.
Godina proizvodnje 201726.08.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 75000,0026.08.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug26.08.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.08.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji26.08.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji26.08.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji26.08.2021.

Podatci o štednji

Iznos 45000,0026.08.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna26.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno26.08.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.08.2021.
Napomena 26.08.2021.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji26.08.2021.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: