Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Edi Pastrovicchio

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Edi09.06.2017. Prezime Pastrovicchio 09.06.2017.
Stručna sprema SSS09.06.2017.
Zvanje elekromonter09.06.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke09.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana09.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece09.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 52211 Bale09.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji09.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik09.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Bale09.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52211 Bale09.06.2017. Ulica Trg Tomaso Bembo09.06.2017. Kućni broj 109.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855282430309.06.2017. Fax (službeni) +3855282404509.06.2017.
Datum početka mandata 29/05/201709.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 16/05/202109.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski09.06.2017. Profesionalno03.01.2019. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji09.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji09.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji09.06.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto komercijalist09.06.2017. Naziv pravne osobe RADIN -GRAFIKA d.o.o.09.06.2017. OIB pravne osobe 5193428603009.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10431 Sveta Nedelja09.06.2017. Ulica Gospodarska09.06.2017. Kućni broj 909.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 04/10/200409.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 09.06.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Općinski načelnik03.01.2019. Naziv pravne osobe OPĆINA BALE03.01.2019. OIB pravne osobe 0519866662703.01.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52211 Bale03.01.2019. Ulica Trg Tomaso Bembo03.01.2019. Kućni broj 103.01.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/06/201803.01.2019. Datum prestanka radnog odnosa 03.01.2019.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji09.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 20000,0003.01.2019. Neto iznos (HRK) 12800,0003.01.2019.
Volonterski (HRK) 4800,0009.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji09.06.2017. Ne postoji03.01.2019.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj RADIN-GRAFIKA d.o.o.09.06.2017. OIB isplatitelja 5193428603009.06.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 6200,0009.06.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada09.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji09.06.2017. Postoji03.01.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 79000,0003.01.2019. Pravna osnova Od druge djelatnosti03.01.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini03.01.2019.
Druga djelatnost iznajmljivanje03.01.2019.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji09.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji09.06.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca DJEČJI VRTIĆ NEVEN ROVINJ09.06.2017. OIB poslodavca 9311709865109.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 126347,3309.06.2017. Neto iznos (HRK) 78000,0009.06.2017.
Datum stupanja u radni odnos 04/05/198709.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 09.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji09.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji09.06.2017. Ne postoji03.01.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit09.06.2017. Nosioc obveze Osobno09.06.2017.
Vjerovnik OTP BANKA d.d. Zadar09.06.2017. Iznos duga 20000,0009.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro09.06.2017. Godina zaduženja 200709.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12009.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 330,0009.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 9,7009.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji09.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji09.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan09.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.06.2017.
Mjesto Pula09.06.2017. Poštanski broj 5210009.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.06.2017. Površina 120,0009.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 760000,0009.06.2017.
Katastarska općina Pula09.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno09.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno09.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)09.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom09.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.06.2017.
Mjesto Bale09.06.2017. Poštanski broj 5221109.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.06.2017. Površina 3800,0009.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 360000,0009.06.2017.
Katastarska općina Bale09.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno09.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno09.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom09.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman09.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.06.2017.
Mjesto Bale09.06.2017. Poštanski broj 5221109.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.06.2017. Površina 65,0009.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 600000,0009.06.2017.
Katastarska općina Bale09.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno09.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno09.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)09.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)09.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.06.2017.
Mjesto Bale09.06.2017. Poštanski broj 5221109.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.06.2017. Površina 4000,0009.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0009.06.2017.
Katastarska općina Bale09.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno09.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno09.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom09.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)09.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.06.2017.
Mjesto Bale09.06.2017. Poštanski broj 5221109.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.06.2017. Površina 1235,0009.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 280000,0009.06.2017.
Katastarska općina Bale09.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno09.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama09.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom09.06.2017.
Postotak 25,0009.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji09.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji09.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji09.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice09.06.2017. Naziv poslovnog subjekta MON PERIN d.o.o.09.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 0637415528509.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Bale09.06.2017.
Broj dionica 1009.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 10000,0009.06.2017.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos09.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno09.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji09.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji09.06.2017. Ne postoji03.01.2019.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe MON PERIN d.o.o.09.06.2017. Sjedište pravne osobe Bale09.06.2017.
OIB pravne osobe 0637415528509.06.2017.
Datum učlanjenja 06/05/201309.06.2017. Datum kraja članstva 09.06.2017.
Funkcije Član Nadzornog odbora09.06.2017.