Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Duška Kunštek

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Duška24.07.2018. Prezime Kunštek24.07.2018.
Stručna sprema Doktor Znanosti24.07.2018.
Zvanje Doktorica znanosti iz područja građevinarstva24.07.2018. Stranačka pripadnost Nisam član stranke24.07.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena24.07.2018.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece24.07.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb24.07.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji24.07.2018.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra24.07.2018. ravnatelj uprave17.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture24.07.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb24.07.2018. Ulica Prisavlje24.07.2018. Kućni broj 1424.07.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851616901324.07.2018.
Datum početka mandata 02/07/201824.07.2018. 25/02/202117.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 19/10/202024.07.2018. 25/02/202517.03.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno24.07.2018. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji24.07.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji24.07.2018. Ne postoji15.01.2020.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednica Upravnog vijeća 24.07.2018. Naziv pravne osobe Agencija za vodne putove24.07.2018.
OIB pravne osobe 2432909978224.07.2018. Način obnašanja dužnosti Volonterski24.07.2018.
Datum početka dužnosti 06/04/201724.07.2018. Datum kraja dužnosti 06/04/202124.07.2018.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 32000 Vukovar24.07.2018. Ulica Parobrodarska24.07.2018. Kućni broj 524.07.2018.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851616901324.07.2018.
e-mail (službeni) duska.kunstek@mmpi.hr24.07.2018. Mobitel (službeni) +3859835946824.07.2018.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Upravnog vijeća - predstavnik roditelja korisnika usluga24.07.2018. Naziv pravne osobe Dječji vrtić Potočnica24.07.2018.
OIB pravne osobe 1926240927424.07.2018. Način obnašanja dužnosti Volonterski24.07.2018.
Datum početka dužnosti 29/04/201524.07.2018. Datum kraja dužnosti 29/04/201924.07.2018.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb24.07.2018. Ulica Ulica grada Vukovara24.07.2018. Kućni broj 1824.07.2018.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851616901324.07.2018.
e-mail (službeni) duska.kunstek@mmpi.hr24.07.2018. Mobitel (službeni) +3859835946824.07.2018.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji24.07.2018.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji24.07.2018.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Docent24.07.2018. Naziv pravne osobe Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu24.07.2018. OIB pravne osobe 6292415342024.07.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb24.07.2018. Ulica Ulica Andrije Kačića Miošića24.07.2018. Kućni broj 2624.07.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/12/200024.07.2018. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 01/07/201824.07.2018.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Konzultant31.07.2018. Naziv pravne osobe Grad Zagreb Gradski ured za gospodarstvo energetiku i zaštitu okoliša31.07.2018. OIB pravne osobe 6181789493731.07.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb31.07.2018. Ulica Trg Stjepana Radića31.07.2018. Kućni broj 131.07.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 26/06/201731.07.2018. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 27/06/201831.07.2018.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 22550,3324.07.2018. 28548,5217.03.2021. Neto iznos (HRK) 14007,4224.07.2018. 18392,8617.03.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji24.07.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji24.07.2018. Postoji31.07.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 6000,0031.07.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak31.07.2018.
Vremenski raspon Mjesečno31.07.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 20000,0015.01.2020. Pravna osnova Od druge djelatnosti15.01.2020.
Vremenski raspon Jednokratno15.01.2020.
Druga djelatnost Jednokratna uplata temeljem sklopljenog Ugovora o djelu za posao izrade projektnog rješenja sustava navodnjavanja Poljoprivrednog instituta Osijek koji je odrađen za vrijeme rada na Građevinskom fakultetu Sveučiišta u Zagrebu prije imenovanja pomoćnikom ministra a naplata je izvršena za vrijeme mandata.15.01.2020.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji24.07.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji24.07.2018. Ne postoji15.01.2020. Postoji01.12.2020.

Obveza

Vrsta obveze Kredit24.07.2018. Nositelj obveze Osobno24.07.2018.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.24.07.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 16256,4224.07.2018.
Valuta duga EUR - Euro24.07.2018. Godina zaduženja 200324.07.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 36024.07.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 89,7924.07.2018. Ugovorena kamatna stopa 3,4424.07.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit24.07.2018. Nositelj obveze Osobno24.07.2018.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.24.07.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 73750,0024.07.2018.
Valuta duga EUR - Euro24.07.2018. Godina zaduženja 200324.07.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 36024.07.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 262,0124.07.2018. Ugovorena kamatna stopa 1,2524.07.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit01.12.2020. Nositelj obveze Osobno01.12.2020.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Erste Banka01.12.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,0001.12.2020.
Valuta duga EUR - Euro01.12.2020. Godina zaduženja 202001.12.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 21601.12.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 582,6301.12.2020. Ugovorena kamatna stopa 2,8801.12.2020.

Obveza

Vrsta obveze Kredit01.12.2020. Nositelj obveze Osobno01.12.2020.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Erste Banka01.12.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 5000,0001.12.2020.
Valuta duga EUR - Euro01.12.2020. Godina zaduženja 202001.12.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 12001.12.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 47,9301.12.2020. Ugovorena kamatna stopa 3,4801.12.2020.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji24.07.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji24.07.2018. Postoji01.12.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan01.12.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.12.2020.
Mjesto Zagreb01.12.2020. Poštanski broj 1000001.12.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.12.2020. Površina 74,7001.12.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1114818,3401.12.2020.
Katastarska općina Grad Zagreb01.12.2020. Vrsta vlasništva Knjižno01.12.2020.
Oblik vlasništva Osobno01.12.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)01.12.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža01.12.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.12.2020.
Mjesto Zagreb01.12.2020. Poštanski broj 1000001.12.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.12.2020. Površina 17,8101.12.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 199359,8801.12.2020.
Katastarska općina Grad Zagreb01.12.2020. Vrsta vlasništva Knjižno01.12.2020.
Oblik vlasništva Osobno01.12.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)01.12.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Orolik Poštanski broj 32243
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 52,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1500,00
Katastarska općina Orolik Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 33,33

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Orolik Poštanski broj 32243
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 50142,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200568,00
Katastarska općina Orolik Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 33,33

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Orolik Poštanski broj 32243
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2084,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 260000,00
Katastarska općina Orolik Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 33,33

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Orolik Poštanski broj 32243
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 908,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 27240,00
Katastarska općina Orolik Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 33,33

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Orolik Poštanski broj 32243
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 33333,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 133332,00
Katastarska općina Orolik Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 33,33

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji24.07.2018.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji24.07.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji24.07.2018.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice24.07.2018. Naziv poslovnog subjekta Institut IGH d.d.24.07.2018.
OIB poslovnog subjekta 79766124714 24.07.2018. Sjedište poslovnog subjekta 10000 Zagreb, Janka Rakuše 124.07.2018.
Broj dionica 224.07.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 190,0024.07.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%24.07.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno24.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.07.2018.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice24.07.2018. Naziv poslovnog subjekta Tehnika d.d.24.07.2018.
OIB poslovnog subjekta 7303700125024.07.2018. Sjedište poslovnog subjekta 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 27424.07.2018.
Broj dionica 324.07.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 900,0024.07.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%24.07.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno24.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.07.2018.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji24.07.2018.

Podatci o štednji

Iznos 20000,0024.07.2018. Valuta EUR - Euro24.07.2018.
Oblik vlasništva Osobno24.07.2018. Način stjecanja Nasljedstvom24.07.2018.

Podatci o štednji

Iznos 134724,1215.01.2020. 15000,0001.12.2020. 13500,00 Valuta EUR - Euro15.01.2020.
Oblik vlasništva Osobno15.01.2020. Način stjecanja Na neki drugi način15.01.2020.
Drugi način stjecanja Iznos koji sam stekla temeljem Ugovora o uređenju imovinskih odnosa nakon prestanka bračne zajednice koji je sklopljen nakon pravomoćno razvedenog braka.15.01.2020. Iznos koji je ostatak vrijednosti nakon isplate stana i plaćanja svih troškova uređenja kao vlastita ušteđevina.01.12.2020. Iznos koji je ostatak vrijednosti nakon isplate stana i plaćanja svih troškova uređenja kao vlastita ušteđevina.

Podatci o štednji

Iznos 1500,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji24.07.2018.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska komora inženjera građevinarstva24.07.2018. Sjedište pravne osobe 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 27124.07.2018.
OIB pravne osobe 6508065367624.07.2018.
Datum učlanjenja 12/03/200724.07.2018. Datum kraja članstva 24.07.2018.
Funkcije Aktivan član24.07.2018. Članstvo u mirovanju15.01.2020.