Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dušan Đula

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Dušan Prezime Đula
Stručna sprema SSS
Zvanje Vozač Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 21238 Otok

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Otok

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 21238 Otok Ulica Trg dr. Franje Tuđmana Kućni broj 8

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38521834503 Fax (službeni) +38521835088
Datum početka mandata 07/06/2017 Predviđeni datum kraja mandata 21/05/2021
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Direktor Naziv pravne osobe Otočanka OIB pravne osobe 87069912160
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21238 Otok Ulica Ivana Pavla II Kućni broj 23
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 05/07/2015 Datum prestanka radnog odnosa 07/06/2017

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 3500,00 16372,1831.12.2018. Neto iznos (HRK) 2800,00 13097,7431.12.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji31.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 598,6831.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak31.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno31.12.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća17.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Otok Poštanski broj 21238
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 400,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 400000,00
Katastarska općina Otok Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Na neki drugi način
Postotak 16,00
Drugi način stjecanja nekretnine Izgrađeno osobnim sredstvima

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.10.2017.
Mjesto Otok17.10.2017. Poštanski broj 2123817.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.10.2017. Površina 3037,0017.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 27000,0017.10.2017.
Katastarska općina Otok17.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno17.10.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama17.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.10.2017.
Postotak 0,9617.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.10.2017.
Mjesto Otok17.10.2017. Poštanski broj 2123817.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.10.2017. Površina 1195,0017.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 11950,0017.10.2017.
Katastarska općina Otok17.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno17.10.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama17.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.10.2017.
Postotak 0,9617.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.10.2017.
Mjesto Otok17.10.2017. Poštanski broj 2123817.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.10.2017. Površina 8067,0017.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 80670,0017.10.2017.
Katastarska općina Otok17.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno17.10.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama17.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.10.2017.
Postotak 1,4517.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.10.2017.
Mjesto Otok17.10.2017. Poštanski broj 2123817.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.10.2017. Površina 719,0017.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0017.10.2017.
Katastarska općina Otok17.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno17.10.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama17.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.10.2017.
Postotak 0,9617.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.10.2017.
Mjesto Otok17.10.2017. Poštanski broj 2123817.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.10.2017. Površina 1029,0017.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20500,0017.10.2017.
Katastarska općina Otok17.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno17.10.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama17.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.10.2017.
Postotak 0,9617.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.10.2017.
Mjesto Otok17.10.2017. Poštanski broj 2123817.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.10.2017. Površina 2888,0017.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 28800,0017.10.2017.
Katastarska općina Otok17.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno17.10.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama17.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.10.2017.
Postotak 1,4517.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.10.2017.
Mjesto Otok17.10.2017. Poštanski broj 2123817.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.10.2017. Površina 216,0017.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4300,0017.10.2017.
Katastarska općina Otok17.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno17.10.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama17.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.10.2017.
Postotak 1,4517.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.10.2017.
Mjesto Otok17.10.2017. Poštanski broj 2123817.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.10.2017. Površina 140,0017.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2800,0017.10.2017.
Katastarska općina Otok17.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno17.10.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama17.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.10.2017.
Postotak 0,9617.10.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji