Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Đuro Sessa

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Đuro04.09.2017. Prezime Sessa04.09.2017.
Stručna sprema VSS04.09.2017.
Zvanje mag iur04.09.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke04.09.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana04.09.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece04.09.2017. Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb04.09.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji04.09.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Predsjednik04.09.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Državno izborno povjerenstvo04.09.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb04.09.2017. Ulica Visoka04.09.2017. Kućni broj 1504.09.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456971204.09.2017.
Datum početka mandata 20/07/201704.09.2017. Predviđeni datum kraja mandata 20/07/202104.09.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno04.09.2017. Stvarni datum kraja mandata 20/07/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Postoji04.09.2017.
Dužnost Predsjednik04.09.2017. Sudac27.07.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Vrhovni sud Republike Hrvatske04.09.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb04.09.2017. Ulica Trg Nikole Zrinskog 04.09.2017. Kućni broj 304.09.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851486215404.09.2017.
Datum početka mandata 20/07/201704.09.2017. 01/09/200827.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 20/07/202104.09.2017. 26/12/202727.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno04.09.2017. Stvarni datum kraja mandata 04.09.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji04.09.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji04.09.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji04.09.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Sudac04.09.2017. Naziv pravne osobe Vrhovni sud Republike Hrvatske04.09.2017. OIB pravne osobe 2059963526804.09.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb04.09.2017. Ulica Trg Nikole Zrinskog04.09.2017. Kućni broj 304.09.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/09/200804.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 04.09.2017. 26/12/202727.07.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 8740,8304.09.2017. 9396,3927.07.2021. Neto iznos (HRK) 5638,8904.09.2017. 6010,2025.02.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 41042,1604.09.2017. 44960,0825.02.2021. 36139,0027.07.2021. Neto iznos (HRK) 22978,2004.09.2017. 27726,2525.02.2021. 23032,0027.07.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji04.09.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji04.09.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 3700,0004.09.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava04.09.2017.
Vremenski raspon Mjesečno04.09.2017.
Napomena Ugovor o najmu ističe 1.listopada 2021. i neće se više obnavljati tako prestaje ovaj prihod s tim danom, no još uvijek postoji u trenutku podnošenja ovog izvješća. Čim se ugovor raskine i prestane obveza najmoprimca isplaćivati najamninu o tome ću obavijestiti Povjerenstvo radi unošenja promjene u imovinskoj kartici. 27.07.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 15936,3902.03.2018. 10153,89 34000,00 11000,0025.02.2021. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti02.03.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini02.03.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 34872,7602.03.2018. 90000,00 Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti02.03.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini02.03.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 87105,0002.03.2018. 53979,7527.01.2019. 42423,0025.02.2021. Pravna osnova Od druge djelatnosti02.03.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini02.03.2018.
Druga djelatnost ekpertna pomoć iz programa EU TAIEX i Vijeća Europe iznos je preračunat u kune 02.03.2018. Expert Vijeća Europe u skopu programa pomoći razvoju sudbenog sustava u više zemalja jugo-istočne i istočne Europe .Iznos je preračunat iz iznisa honorara u Eurima. Brutto iznos u kunama iznosi 71.965 kuna od kojeg iznosa sam odbio cca 25 posto na ime poreza i doprinosa 27.01.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 81000,00 Pravna osnova Od nesamostalnog rada
Vremenski raspon Jednokratno
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji04.09.2017. Ne postoji10.03.2020.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca MIORH - mirovina 04.09.2017. OIB poslodavca 8439795662304.09.2017.
Bruto iznos (HRK) 3300,0004.09.2017. Neto iznos (HRK) 1690,0004.09.2017.
Datum stupanja u radni odnos 01/05/201204.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa 04.09.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji04.09.2017. Postoji10.03.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 2000,0010.03.2020. Pravna osnova Od osiguranja10.03.2020.
Vremenski raspon Mjesečno10.03.2020.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji04.09.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji04.09.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji04.09.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji04.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom04.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.09.2017.
Mjesto Dubrovnik04.09.2017. Poštanski broj 2000004.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.09.2017. Površina 500,0004.09.2017. 650,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000000,0004.09.2017. 6000000,00
Katastarska općina ko Dubrovnik04.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno04.09.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama04.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom04.09.2017.
Postotak 50,0004.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan04.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.09.2017.
Mjesto Zagreb04.09.2017. Poštanski broj 1000004.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.09.2017. Površina 66,0004.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 820000,0004.09.2017.
Katastarska općina ko Centar04.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno04.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava04.09.2017. Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Nasljedstvom, Novčanom pozajmicom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman04.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.09.2017.
Mjesto Veli Lošinj 04.09.2017. Poštanski broj 5155104.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.09.2017. Površina 40,0004.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 250000,0004.09.2017.
Katastarska općina Veli Lošinj04.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno04.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug04.09.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom04.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža04.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.09.2017.
Mjesto Zagreb04.09.2017. Poštanski broj 1000004.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.09.2017. Površina 14,0004.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 80000,0004.09.2017.
Katastarska općina ko Centar04.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno04.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava04.09.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji04.09.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil04.09.2017. Marka/tip VW-Tiguan04.09.2017.
Godina proizvodnje 201604.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200000,0004.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.09.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil04.09.2017. Marka/tip VW Polo04.09.2017. VW Polo 1.0 TSI DSG19.02.2019.
Godina proizvodnje 200704.09.2017. 201819.02.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0004.09.2017. 108774,2919.02.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug04.09.2017. Način stjecanja Na neki drugi način04.09.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine osobna ušteđevina bračnog druga04.09.2017. staro za novo 29000 uz doplatu razlike do pune vrijednosti iz sredstava bračne stečevine zarade od honorara podnositelja ove imovinske kartice za provden arbitražni postupak pri HGK 19.02.2019.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji04.09.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji04.09.2017. Postoji27.07.2021.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice27.07.2021. Naziv poslovnog subjekta Atlanska plovidba d.d27.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 6106386808627.07.2021. Sjedište poslovnog subjekta Dubrovnik Ante Starčevića 2427.07.2021.
Broj dionica 34927.07.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 300,0027.07.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos27.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno27.07.2021. Način stjecanja Na neki drugi način27.07.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine Naknada za oduzetu imovinu27.07.2021.
Napomena 27.07.2021.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice27.07.2021. Naziv poslovnog subjekta Konoplja d.d.27.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 8599447131827.07.2021. Sjedište poslovnog subjekta Klokočevac Samoborska 6d27.07.2021.
Broj dionica 17727.07.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 390,0027.07.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos27.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno27.07.2021. Način stjecanja Na neki drugi način27.07.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine Povrat za oduzetu imovinu27.07.2021.
Napomena 27.07.2021.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice27.07.2021. Naziv poslovnog subjekta ILIRIJA d.d.27.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 0595149676727.07.2021. Sjedište poslovnog subjekta Biograd na Moru, Tina Ujevića 727.07.2021.
Broj dionica 55227.07.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 95,0027.07.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos27.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno27.07.2021. Način stjecanja Na neki drugi način27.07.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine Povrat za oduzetu imovinu27.07.2021.
Napomena Temeljem Ugovora o ustupu potraživanja od 31.ožujka 2005. gore navedeni udjeli u trgovačkim društvima prenose se pravnom slijedniku nakon stjecanja. Kako su dionice upisane 14.srpnja 2021 na moje ime temeljem obavijesti Središnjeg klirinškog depozitarnog društva u postupku je realizacija Sporazuma izmedju mene, mog brata, sestre i bratića s slijednikom društva 'Mediator' iz grupe 'Fortenova'.Izvršenjem sporazuma, dionice neće biti više u mom vlasništvu, ali se u trenutku podnošenja ovog izvješća nalaze u mom vlasništvu te postoji i obveza prijavljivanja te imovine.Čim se prijenos izvrši o tome ću obavijestiti Povjerenstvo radi unošenja promjene u imovinsku karticu.27.07.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji04.09.2017. Postoji

Podatci o štednji

Iznos 26900,00 40000,0025.02.2021. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od drugih izvora dohotka
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 20000,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Na neki drugi način, Darovnim ugovorom
Drugi način stjecanja Prijenos s mog tekučeg računa na račun supruge- sreddstva od nakanada kao expert VE
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji04.09.2017. Postoji10.03.2020.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe UDRUGA HRVATSKIH SUDACA10.03.2020. Sjedište pravne osobe ZAGREB10.03.2020.
OIB pravne osobe 3097872110410.03.2020.
Datum učlanjenja 02/04/199210.03.2020. Datum kraja članstva 10.03.2020.
Funkcije tajnik, zamjenik predsjednika, predsjednik, počasni predsjednik10.03.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HRVATSKO DRUŠTVO ZA GRAĐANSKOPRAVNE ZNANOSTI I PRAKSU10.03.2020. Sjedište pravne osobe ZAGREB10.03.2020.
OIB pravne osobe 0198939933710.03.2020.
Datum učlanjenja 01/03/200810.03.2020. Datum kraja članstva 10.03.2020.
Funkcije član predsjedništva10.03.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe TENISKI KLUB DUGAVE10.03.2020. Sjedište pravne osobe ZAGREB10.03.2020.
OIB pravne osobe 6680532842610.03.2020.
Datum učlanjenja 01/07/199610.03.2020. Datum kraja članstva 10.03.2020.
Funkcije član, zamjenik predsjednika10.03.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe VATERPOLO UDRUGA DANČE10.03.2020. Sjedište pravne osobe DUBROVNIK10.03.2020.
OIB pravne osobe 2700085245410.03.2020.
Datum učlanjenja 01/08/201910.03.2020. Datum kraja članstva 10.03.2020.
Funkcije član10.03.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HRVATSKI VATERPOLSKI SAVEZ10.03.2020. Sjedište pravne osobe ZAGREB10.03.2020.
OIB pravne osobe 5036651535010.03.2020.
Datum učlanjenja 01/02/200710.03.2020. Datum kraja članstva 10.03.2020.
Funkcije Predsjednik arbitraže i stegovnog suda Saveza10.03.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA10.03.2020. Sjedište pravne osobe ZAGREB10.03.2020.
OIB pravne osobe 8516703258710.03.2020.
Datum učlanjenja 02/04/200810.03.2020. Datum kraja članstva 10.03.2020.
Funkcije Arbitar pri Stalnom arbitražnom sudištu HGK u sporovima s domaćim i inozemnim elementom10.03.2020.
Napomena