Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Đuro Babaić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Đuro21.06.2017. Prezime Babaić 21.06.2017.
Stručna sprema SSS21.06.2017.
Zvanje elektrotehničar21.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska seljačka stranka21.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana21.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece21.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 35254 Kaniža21.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji21.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika21.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Bebrina21.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35254 Bebrina21.06.2017. Ulica bebrina21.06.2017. Kućni broj 43310921.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853543310921.06.2017. Fax (službeni) +3853543310921.06.2017.
Datum početka mandata 01/06/201721.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 01/06/202021.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski21.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji21.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji21.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji21.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji21.06.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto zaštitar21.06.2017. Naziv pravne osobe securitas21.06.2017. OIB pravne osobe 3367970852621.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb21.06.2017. Ulica zagrebačka cesta 21.06.2017. Kućni broj 145/a21.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 18/03/199821.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 21.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 2000,0021.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji21.06.2017.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj securitas21.06.2017. OIB isplatitelja 3367970852621.06.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 4500,0021.06.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada21.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji21.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji21.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji21.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji21.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji21.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji21.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto kaniža21.06.2017. Poštanski broj 3525421.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 120,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 250000,0021.06.2017.
Katastarska općina kaniža21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom21.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto kaniža21.06.2017. Poštanski broj 3525421.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar21.06.2017. Površina 16,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 160000,0021.06.2017.
Katastarska općina kaniža21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji21.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor21.06.2017. Marka/tip zetor21.06.2017.
Godina proizvodnje 199421.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 75000,0021.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji21.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji21.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji21.06.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: 
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: