Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dunja Mazzocco Drvar

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Dunja09.03.2021. Prezime Mazzocco Drvar09.03.2021.
Stručna sprema VSS09.03.2021.
Zvanje diplomirani inženjer fizike09.03.2021. Stranačka pripadnost Nisam član stranke09.03.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana09.03.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece09.03.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb09.03.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji09.03.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost ravnatelj uprave09.03.2021. Ravnatelj uprave09.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja09.03.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb09.03.2021. Ulica Radnička cesta09.03.2021. Kućni broj 8009.03.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851371713109.03.2021.
Datum početka mandata 11/02/202109.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 11/02/202509.03.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno09.03.2021. Stvarni datum kraja mandata 31/08/2023

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji09.03.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji09.03.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji09.03.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji09.03.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Stariji stručni suradnik09.03.2021. Naziv pravne osobe Društvo za oblikovanje održivog razvoja09.03.2021. OIB pravne osobe 1990422072509.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb09.03.2021. Ulica Janka Rakuše09.03.2021. Kućni broj 109.03.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/09/202009.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/02/202109.03.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Meteorolog urednik i voditelj09.03.2021. Naziv pravne osobe RTL Hrvatska09.03.2021. OIB pravne osobe 0733014992009.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb09.03.2021. Ulica Krapinska09.03.2021. Kućni broj 4509.03.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/09/201509.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/08/202009.03.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 24489,3409.03.2021. 3615,8523.01.2023. 3656,9819.09.2023. Neto iznos (EUR) 16324,8809.03.2021. 2428,6023.01.2023. 2415,2519.09.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji09.03.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji09.03.2021. Postoji17.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1000,0017.01.2022. 132,7217.01.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka17.01.2022.
Vremenski raspon Mjesečno17.01.2022.
Napomena 17.01.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji09.03.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Index promocija d.o.o.09.03.2021. KONZUM plus d.o.o.19.09.2023. OIB poslodavca 3750243401609.03.2021. 6222662090819.09.2023.
Bruto iznos (EUR) 11202,3009.03.2021. 1486,7609.03.2021. 804,2819.09.2023. Neto iznos (EUR) 7790,8309.03.2021. 1033,9109.03.2021. 616,8719.09.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/12/201609.03.2021. 01/06/202319.09.2023. Datum prestanka radnog odnosa 09.03.2021.
Napomena Bolovanje u trajanju više od 18 mjeseci, od siječnja 2021. godine, suprug prima naknadu HZZO-a23.01.2023.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji09.03.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji09.03.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji09.03.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit09.03.2021. Nositelj obveze Osobno09.03.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Sberbank d.d.09.03.2021. Zagrebačka banka d.d.19.09.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 28240,3809.03.2021. 27593,1317.01.2022. 26080,6523.01.2023. 30000,0019.09.2023.
Valuta duga EUR - Euro09.03.2021. Godina zaduženja 201909.03.2021. 202319.09.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 13609.03.2021. 11623.01.2023. 12019.09.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 278,0909.03.2021. 313,6923.01.2023. 3332,9219.09.2023. Ugovorena kamatna stopa 4,8909.03.2021. 5,1023.01.2023. 5,9919.09.2023.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit09.03.2021. Nositelj obveze Bračni drug09.03.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Sberbank d.d.09.03.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 170838,9509.03.2021. 164299,2117.01.2022. 20984,2923.01.2023. 25217,3319.09.2023.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna09.03.2021. EUR - Euro09.03.2021. Godina zaduženja 201909.03.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 10409.03.2021. 8223.01.2023. 11919.09.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 2011,3709.03.2021. 295,7323.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 4,9909.03.2021. 4,9023.01.2023.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji09.03.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji09.03.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom09.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.03.2021.
Mjesto Zagreb09.03.2021. Poštanski broj 1000009.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.03.2021. Površina 598,0009.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4500000,0009.03.2021. 597252,6409.03.2021.
Katastarska općina GRAD ZAGREB09.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno09.03.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama09.03.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom09.03.2021.
Postotak 50,0009.03.2021.
Napomena Kuća je oštećena u potresu, kategorizirana je kao neupotrebljiva, kategorija N2. Zahtjev za novčanu pomoć za troškove izrade projekta rekonstrukcije pod brojem UP/I-000-06/21-11/152 29.6.2021., a za pomoć u konstrukcijskoj obnovi predan je pod brojem UP/I-000-06/21-05/6471 u Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 30.12.2021.23.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan09.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.03.2021.
Mjesto Split09.03.2021. Poštanski broj 1000009.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.03.2021. Površina 102,0009.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1600000,0009.03.2021. 212356,4909.03.2021.
Katastarska općina Split09.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno09.03.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug09.03.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom09.03.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan09.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.03.2021.
Mjesto Sinj09.03.2021. Poštanski broj 2123009.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.03.2021. Površina 108,0009.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0009.03.2021. 66361,4009.03.2021.
Katastarska općina Sinj09.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno09.03.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug09.03.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom09.03.2021.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji09.03.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil09.03.2021. Marka/tip Volkswagen09.03.2021.
Godina proizvodnje 201309.03.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0009.03.2021. 10617,8209.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno09.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.03.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji09.03.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji09.03.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji09.03.2021.

Podatci o štednji

Iznos 5306,6209.03.2021. 6530,3317.01.2022. 105,8123.01.2023. 174,6719.09.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna09.03.2021. EUR - Euro09.03.2021.
Oblik vlasništva Dijete09.03.2021. Način stjecanja Na neki drugi način09.03.2021.
Drugi način stjecanja Uplatom člana obitelji putem trajnog naloga09.03.2021.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji09.03.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Društvo za oblikovanje održivog razvoja09.03.2021. Sjedište pravne osobe Zagreb09.03.2021.
OIB pravne osobe 1990422072509.03.2021.
Datum učlanjenja 30/09/202009.03.2021. Datum kraja članstva 09.03.2021.
Funkcije Član09.03.2021.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatsko meteorološko društvo09.03.2021. Sjedište pravne osobe Zagreb09.03.2021.
OIB pravne osobe 8908975745209.03.2021.
Datum učlanjenja 25/03/199809.03.2021. Datum kraja članstva 09.03.2021.
Funkcije Član09.03.2021.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska udruga Rimskoga kluba09.03.2021. Sjedište pravne osobe Zagreb09.03.2021.
OIB pravne osobe 7966747007209.03.2021.
Datum učlanjenja 15/06/201909.03.2021. Datum kraja članstva 09.03.2021.
Funkcije Član Upravnog odbora09.03.2021. Član
Napomena