Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dunja Magaš

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Dunja13.12.2016. Prezime Magaš 13.12.2016.
Stručna sprema VSS13.12.2016.
Zvanje diplomirani inženjer građevinarstva13.12.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica13.12.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Izvanbračna zajednica13.12.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece13.12.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 35000 Slavonski Brod13.12.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji13.12.2016. Mjesto 10000 Zagreb13.12.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik župana13.12.2016. Državni tajnik13.12.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Brodsko posavska županija13.12.2016. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja13.12.2016. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine16.10.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35000 Slavonski Brod13.12.2016. 10000 Zagreb13.12.2016. Ulica Petra Krešimira IV13.12.2016. Ulica Republike Austrije 13.12.2016. Kućni broj 113.12.2016. 2013.12.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853521620213.12.2016. +3851378214413.12.2016.
Datum početka mandata 24/06/201313.12.2016. 26/11/201613.12.2016. 24/09/202016.10.2020. Predviđeni datum kraja mandata 23/05/201713.12.2016. 26/11/202013.12.2016. 24/09/202416.10.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno13.12.2016. Stvarni datum kraja mandata 25/11/2016 24/09/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji13.12.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji13.12.2016.

Druga javna dužnost

Dužnost predsjednica upravnog vijeća13.12.2016. Naziv pravne osobe OB Dr Josip Benčević Slavonski Brod13.12.2016.
OIB pravne osobe 9155484426513.12.2016. Način obnašanja dužnosti Volonterski13.12.2016.
Datum početka dužnosti 29/04/201613.12.2016. Datum kraja dužnosti 13.12.2016.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 35000 Slavonski Brod13.12.2016. Ulica Andrije Štampara13.12.2016. Kućni broj 4213.12.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3853521620213.12.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji13.12.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji13.12.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto pročelnica upravnog odjela13.12.2016. zamjenica župana13.12.2016. Naziv pravne osobe Brodsko posavska županija13.12.2016. OIB pravne osobe 2740098794913.12.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 35000 Slavonski Brod13.12.2016. Ulica Petra Krešimira IV13.12.2016. Kućni broj 113.12.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/01/199413.12.2016. 24/06/201313.12.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 24/06/201313.12.2016. 25/11/201613.12.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto državna tajnica16.10.2020. Naziv pravne osobe Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja16.10.2020. OIB pravne osobe 9509321068716.10.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb16.10.2020. Ulica Ulica Republike Austrije 16.10.2020. Kućni broj 2016.10.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 26/11/201616.10.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 24/09/202016.10.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 21281,0213.12.2016. 25166,3613.12.2016. 25609,8216.10.2020. 3398,9016.10.2020. Neto iznos (EUR) 13100,4213.12.2016. 14816,1813.12.2016. 16055,9216.10.2020. 2130,8616.10.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji13.12.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji13.12.2016. Postoji27.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 20600,0027.01.2022. 2973,0930.01.2023. 3330,7019.02.2024. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti27.01.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.01.2022.
Napomena 27.01.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji13.12.2016.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji13.12.2016.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 4200,0013.12.2016. 557,4413.12.2016. 856,6119.02.2024. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak13.12.2016.
Vremenski raspon Mjesečno13.12.2016.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji13.12.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji13.12.2016. Ne postoji16.10.2020.

Obveza

Vrsta obveze Kredit13.12.2016. Nositelj obveze Izvanbračni drug13.12.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka13.12.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 15000,0013.12.2016. 1990,8413.12.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna13.12.2016. EUR - Euro13.12.2016. Godina zaduženja 201613.12.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 2413.12.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 678,0013.12.2016. 89,9913.12.2016. Ugovorena kamatna stopa 7,9513.12.2016.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji13.12.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji13.12.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan13.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.12.2016.
Mjesto Slavonski Brod13.12.2016. Poštanski broj 3500013.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.12.2016. Površina 76,6113.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0013.12.2016. 66361,4013.12.2016.
Katastarska općina Slavonski Brod13.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno13.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno13.12.2016. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)13.12.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine novčana nepovratna pomoć od moje majke13.12.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan13.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.12.2016.
Mjesto Slavonski Brod13.12.2016. Poštanski broj 3500013.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.12.2016. Površina 43,5013.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 230000,0013.12.2016. 30526,2513.12.2016.
Katastarska općina Slavonski Brod13.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno13.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno13.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)13.12.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan13.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.12.2016.
Mjesto Požega13.12.2016. Poštanski broj 3400013.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.12.2016. Površina 33,8813.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 160000,0013.12.2016. 21235,6513.12.2016.
Katastarska općina Požega13.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno13.12.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.12.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom13.12.2016. Nasljedstvom16.10.2020.
Postotak 33,3313.12.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)13.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.12.2016.
Mjesto Požega13.12.2016. Poštanski broj 3400013.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.12.2016. Površina 657,0013.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 23000,0013.12.2016. 3052,6213.12.2016.
Katastarska općina Vidovci13.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno13.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno13.12.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom13.12.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža16.10.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.10.2020.
Mjesto Slavonski Brod16.10.2020. Poštanski broj 3500016.10.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.10.2020. Površina 27,9716.10.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 112500,0016.10.2020. 14931,3216.10.2020.
Katastarska općina Slavonski Brod16.10.2020. Vrsta vlasništva Knjižno16.10.2020.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.10.2020. Način stjecanja Nasljedstvom16.10.2020.
Postotak 50,0016.10.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom16.10.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.10.2020.
Mjesto Sibinj16.10.2020. Poštanski broj 3525216.10.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.10.2020. Površina 107,0016.10.2020. 3494,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 180000,0016.10.2020. 23890,1116.10.2020.
Katastarska općina Slobodnica16.10.2020. Vrsta vlasništva Knjižno16.10.2020.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.10.2020. Način stjecanja Nasljedstvom16.10.2020.
Postotak 50,0016.10.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Na postojećoj nekretnini nalazi se dvorište 500 m2, zgrade 187 m2, oranica 383 m2, oranica 2270 m2, kuća 47 m2 i kuća 107 m219.02.2024.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd16.10.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.10.2020.
Mjesto Sibinj16.10.2020. Poštanski broj 3525216.10.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.10.2020. Površina 946,0016.10.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 115000,0016.10.2020. 15263,1216.10.2020.
Katastarska općina Slobodnica16.10.2020. Vrsta vlasništva Knjižno16.10.2020.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug16.10.2020. Način stjecanja Nasljedstvom16.10.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Na postojećoj nekretnini vinograd veličine 946 m2 nalazi se slobodnostojeća jednostavna zgrada za povremeno stanovanje veličine 51,95 m2 bruto19.02.2024.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.10.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.10.2020.
Mjesto Sibinj16.10.2020. Poštanski broj 3525216.10.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.10.2020. Površina 1543,0016.10.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0016.10.2020. 1990,8416.10.2020.
Katastarska općina Slobodnica16.10.2020. Vrsta vlasništva Knjižno16.10.2020.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug16.10.2020. Način stjecanja Nasljedstvom16.10.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan27.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2022.
Mjesto Zagreb27.01.2022. Poštanski broj 1000027.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2022. Površina 77,0027.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 866250,0027.01.2022. 114971,1327.01.2022.
Katastarska općina Centar27.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno27.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Stan nije useljiv27.01.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji13.12.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.12.2016. Marka/tip Opel Astra13.12.2016.
Godina proizvodnje 200513.12.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0013.12.2016. 1990,8413.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno13.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.12.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.12.2016. Marka/tip Golf 413.12.2016.
Godina proizvodnje 199813.12.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7000,0013.12.2016. 929,0613.12.2016.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug13.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.12.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.12.2016. Marka/tip Golf plus13.12.2016.
Godina proizvodnje 201113.12.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0013.12.2016. 5308,9113.12.2016.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug13.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.12.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.10.2020. Marka/tip Golf 1.6 TDI Comfortline16.10.2020.
Godina proizvodnje 201916.10.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 130000,0016.10.2020. 17253,9716.10.2020.
Oblik vlasništva Osobno16.10.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.10.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji13.12.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji13.12.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji13.12.2016.

Podatci o štednji

Iznos 150000,0013.12.2016. 19908,4213.12.2016. 31000,0019.02.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna13.12.2016. EUR - Euro13.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno13.12.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.12.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 30000,0027.01.2022. Valuta EUR - Euro27.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2022. Način stjecanja Prodajom imovine27.01.2022.
Napomena 27.01.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji13.12.2016.