Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dubravka Vrgoč

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Dubravka30.10.2015. Prezime Vrgoč 30.10.2015.
Stručna sprema Magistar Znanosti30.10.2015.
Zvanje dramaturg 30.10.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke30.10.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana30.10.2015.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece30.10.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb30.10.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji30.10.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Intendant30.10.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatsko Narodno Kazalište U Zagrebu30.10.2015. Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu30.10.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb30.10.2015. Ulica Trg maršala Tita 30.10.2015. Kućni broj 1530.10.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851488840230.10.2015.
Datum početka mandata 01/09/201430.10.2015. 01/09/201829.09.2018. Predviđeni datum kraja mandata 01/09/201830.10.2015. 31/08/202229.09.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno30.10.2015. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji30.10.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji30.10.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji30.10.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji30.10.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto ravnatelj30.10.2015. intendant29.09.2018. Naziv pravne osobe Zagrebačko kazalište mladih30.10.2015. Hrvatsko narodno kazalište29.09.2018. OIB pravne osobe 1325493954630.10.2015. 1085219940529.09.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb30.10.2015. Ulica Teslina 30.10.2015. Trg Republike Hrvatske 29.09.2018. Kućni broj 730.10.2015. 1529.09.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 21/12/200430.10.2015. 01/09/201429.09.2018. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 01/09/201430.10.2015. 31/08/201829.09.2018.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 21354,5630.10.2015. 23595,0529.09.2018. 25930,0001.02.2022. Neto iznos (HRK) 12921,2530.10.2015. 14606,5029.09.2018. 16792,0001.02.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji30.10.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji30.10.2015.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji30.10.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji30.10.2015.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji30.10.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji30.10.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan30.10.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.10.2015.
Mjesto Zagreb30.10.2015. Poštanski broj 1000030.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.10.2015. Površina 92,9030.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 700000,0030.10.2015.
Katastarska općina Maksimir30.10.2015. Vrsta vlasništva Knjižno30.10.2015.
Oblik vlasništva Osobno30.10.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)30.10.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan30.10.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.10.2015.
Mjesto Zagreb30.10.2015. Poštanski broj 1000030.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.10.2015. Površina 89,3530.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 500000,0030.10.2015.
Katastarska općina Črnomerec30.10.2015. Vrsta vlasništva Knjižno30.10.2015.
Oblik vlasništva Osobno30.10.2015. Način stjecanja Nasljedstvom30.10.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji30.10.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.10.2015. Marka/tip Volvo30.10.2015.
Godina proizvodnje 200430.10.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,0030.10.2015. 15000,0029.09.2018. 7000,0001.02.2022.
Oblik vlasništva Osobno30.10.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.10.2015.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji30.10.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji30.10.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji30.10.2015.

Podatci o štednji

Iznos 30000,0030.10.2015. Valuta EUR - Euro30.10.2015.
Oblik vlasništva Osobno30.10.2015. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.10.2015. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.10.2015.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji30.10.2015.