Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dubravka Brezak Stamać

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Dubravka 24.08.2019. Prezime Brezak Stamać24.08.2019.
Stručna sprema Doktor Znanosti24.08.2019.
Zvanje profesorica hrvatskoga jezika i književnosti24.08.2019. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica24.08.2019.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Udovac/Udovica24.08.2019.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece24.08.2019.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb24.08.2019.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji24.08.2019.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Ravnatelj24.08.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Agencija za odgoj i obrazovanje24.08.2019.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb24.08.2019. Ulica Donje Svetice 24.08.2019. Kućni broj 3824.08.2019.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851278500224.08.2019. Fax (službeni) 24.08.2019.
Datum početka mandata 01/07/201924.08.2019. Predviđeni datum kraja mandata 01/07/202324.08.2019.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno24.08.2019. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji24.08.2019.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji24.08.2019.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji24.08.2019.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji24.08.2019.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Profesorica hrvatskoga jezika 24.08.2019. Naziv pravne osobe XV. gimnazija24.08.2019. OIB pravne osobe 2435818301024.08.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb24.08.2019. Ulica Jordanovac 24.08.2019. Kućni broj 824.08.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 03/09/199024.08.2019. Datum prestanka radnog odnosa 24.08.2019.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 22013,8624.08.2019. Neto iznos (HRK) 14903,3924.08.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji24.08.2019.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji24.08.2019.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji24.08.2019.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji24.08.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit24.08.2019. Nosioc obveze Osobno24.08.2019.
Vjerovnik Zagrebačka banka d.d.24.08.2019. Iznos duga 30869,3524.08.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna24.08.2019. Godina zaduženja 201624.08.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 1824.08.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 1726,7924.08.2019. Ugovorena kamatna stopa 7,4024.08.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji24.08.2019.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji24.08.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan24.08.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.08.2019.
Mjesto Zagreb24.08.2019. Poštanski broj 1000024.08.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.08.2019. Površina 75,7524.08.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1500000,0024.08.2019.
Katastarska općina Centar24.08.2019. Vrsta vlasništva Knjižno24.08.2019.
Oblik vlasništva Osobno24.08.2019. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)24.08.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća24.08.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.08.2019.
Mjesto Molat24.08.2019. Poštanski broj 2329224.08.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.08.2019. Površina 134,0024.08.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1850000,0024.08.2019.
Katastarska općina Molat24.08.2019. Vrsta vlasništva Knjižno24.08.2019.
Oblik vlasništva Osobno24.08.2019. Način stjecanja Nasljedstvom24.08.2019.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji24.08.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil24.08.2019. Marka/tip Audi A424.08.2019.
Godina proizvodnje 200824.08.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 66500,0024.08.2019.
Oblik vlasništva Osobno24.08.2019. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)24.08.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji24.08.2019.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji24.08.2019.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji24.08.2019.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji24.08.2019.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: