Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dražen Mufić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Dražen13.06.2017. Prezime Mufić 13.06.2017.
Stručna sprema VSS13.06.2017.
Zvanje diplomirani inženjer šumarstva13.06.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke13.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana13.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece13.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb13.06.2017. 51326 Vrbovsko08.03.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji13.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Gradonačelnik13.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Vrbovsko13.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51326 Vrbovsko13.06.2017. Ulica Ulica hrvatskih branitelja13.06.2017. Kućni broj 113.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855187511513.06.2017. Fax (službeni) +3855187500813.06.2017.
Datum početka mandata 29/05/201713.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 07/06/202113.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno13.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji13.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji13.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji13.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji13.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 19063,3313.06.2017. 19313,0710.07.2020. Neto iznos (HRK) 13349,6813.06.2017. 12889,5410.07.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji13.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji13.06.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 19200,0013.06.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava13.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini13.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji13.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji13.06.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Trgovački obrt Dijana Mufić13.06.2017. OIB poslodavca 5155150166213.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 62688,6013.06.2017. 5682,3010.07.2020. Neto iznos (HRK) 36911,0413.06.2017. 4545,8410.07.2020.
Datum stupanja u radni odnos 11/09/200313.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 13.06.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca SPAR Hrvatska10.07.2020. OIB poslodavca 4610889375410.07.2020.
Bruto iznos (HRK) 6261,8810.07.2020. Neto iznos (HRK) 4300,0010.07.2020.
Datum stupanja u radni odnos 15/06/202010.07.2020. Datum prestanka radnog odnosa 10.07.2020.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji13.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji13.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit13.06.2017. Nosioc obveze Osobno13.06.2017.
Vjerovnik ErsteSteiermarkische Banka13.06.2017. Iznos duga 54816,0013.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna13.06.2017. Godina zaduženja 201713.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 4813.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1327,3313.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,6413.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.02.2019. Nosioc obveze Osobno21.02.2019.
Vjerovnik ErsteSteiermarkische Banka21.02.2019. Iznos duga 8000,0021.02.2019.
Valuta duga EUR - Euro21.02.2019. Godina zaduženja 201821.02.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 2821.02.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 303,2621.02.2019. Ugovorena kamatna stopa 4,9921.02.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji13.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji13.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom13.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.06.2017.
Mjesto Vrbovsko13.06.2017. Poštanski broj 5132613.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.06.2017. Površina 2102,4013.06.2017. 1209,6010.07.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 700000,0013.06.2017.
Katastarska općina Vrbovsko13.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.06.2017. Osobno10.07.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom13.06.2017. Darovnim ugovorom, Nasljedstvom21.02.2019.
Postotak 50,0013.06.2017. 75,0021.02.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)13.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.06.2017.
Mjesto Vrbovsko13.06.2017. Poštanski broj 5132613.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.06.2017. Površina 3823,2013.06.2017. 5809,2010.07.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 57348,0013.06.2017. 130707,0010.07.2020.
Katastarska općina Vrbovsko13.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno13.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom13.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)13.06.2017. Livada10.07.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.06.2017.
Mjesto Vrbovsko13.06.2017. Poštanski broj 5132613.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.06.2017. Površina 5249,0013.06.2017. 33012,0010.07.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 78735,0013.06.2017. 742770,0010.07.2020.
Katastarska općina Vrbovsko13.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno13.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom13.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)13.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.06.2017.
Mjesto Vrbovsko13.06.2017. Poštanski broj 5132613.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.06.2017. Površina 2023,2013.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 227000,0013.06.2017.
Katastarska općina Vrbovsko13.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug13.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava13.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada21.02.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.02.2019.
Mjesto Vrbovsko21.02.2019. Poštanski broj 5132621.02.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.02.2019. Površina 28911,6021.02.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 433674,0021.02.2019.
Katastarska općina Vrbovsko21.02.2019. Vrsta vlasništva Knjižno21.02.2019.
Oblik vlasništva Osobno21.02.2019. Način stjecanja Nasljedstvom21.02.2019.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji13.06.2017. Postoji20.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.07.2017. Marka/tip Suziki Vitara All grip20.07.2017.
Godina proizvodnje 201620.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 130000,0020.07.2017. 80000,0010.07.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug20.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti20.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine20.07.2017. Marka/tip LINHAI quad 20.07.2017.
Godina proizvodnje 201620.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,0020.07.2017. 20000,0010.07.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug20.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti20.07.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Postoji13.06.2017.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine13.06.2017. Marka/tip Suziki Vitara All grip13.06.2017.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 130000,0013.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug13.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti13.06.2017.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine13.06.2017. Marka/tip LINHAI quad 13.06.2017.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,0013.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug13.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti13.06.2017.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine u00c5u00bdivotinje13.06.2017. Marka/tip jeleni lopatari 13.06.2017.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,0013.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug13.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti13.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji13.06.2017. Postoji03.04.2018.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio03.04.2018. Naziv poslovnog subjekta Trgovački obrt Dijana Mufić03.04.2018.
OIB poslovnog subjekta 5155150166203.04.2018. Sjedište poslovnog subjekta Vrbovsko, Senjsko 10403.04.2018.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0003.04.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Nije izvršen prijenos03.04.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug03.04.2018. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)03.04.2018.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji13.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji13.06.2017.