Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dražen Ivanušec

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Dražen Prezime Ivanušec
Stručna sprema VSS
Zvanje diplomirani pravnik Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece Nema djece31.12.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Glavni tajnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Pomorstva, Prometa I Infrastrukture Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture23.12.2019.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Prisavlje Kućni broj 14

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38516169150
Datum početka mandata 23/08/2012 23/02/201723.12.2019. 14/04/202110.11.2021. Predviđeni datum kraja mandata 23/08/2016 23/02/202123.12.2019. 14/04/202510.11.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji

Druga javna dužnost

Dužnost predsjednik Nadzornog odbora Naziv pravne osobe ACI ACI d.d.23.12.2019.
OIB pravne osobe 17195049659 Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 31/10/2014 15/07/201923.12.2019. 04/12/202320.02.2024. Datum kraja dužnosti 31/10/201831.12.2018. 23.12.2019. 15/07/202304.03.2021. 05/03/202820.02.2024.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51410 Opatija 51000 Rijeka23.12.2019. Ulica Maršala Tita Rudolfa Strohala23.12.2019. Kućni broj 151 223.12.2019.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38551271288

Druga javna dužnost

Dužnost član Upravnog vijeća Naziv pravne osobe Lučka uprava Split
OIB pravne osobe 06992092556 Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 04/03/2016 30/03/202004.03.2021. Datum kraja dužnosti 30/03/202404.03.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 21000 Split Ulica Gat Sv. Duje Kućni broj 1
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38521390214

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto predstojnik osoba ovlaštena za obavljanje poslova glavnog tajnika ministarstva23.12.2019. Naziv pravne osobe Ured za središnju javnu nabavu Ministarstvo mora prometa i infrastrukture23.12.2019. OIB pravne osobe 2287451517004.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica dežmanova Prisavlje 23.12.2019. Kućni broj 1423.12.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/04/2010 23/08/201623.12.2019. 24/02/202110.11.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 23/02/201723.12.2019. 13/04/202110.11.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto glavni tajnik ministarstva23.12.2019. Naziv pravne osobe Ministarstvo mora prometa i infrastrukture23.12.2019. OIB pravne osobe 23.12.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb23.12.2019. Ulica Prisavlje23.12.2019. Kućni broj 1423.12.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 23/08/201223.12.2019. 23/02/201710.11.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 23/08/201623.12.2019. 23/02/202110.11.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 27311,77 30854,3423.12.2019. 34299,1104.03.2021. 4552,2604.03.2021. 5444,4920.02.2024. Neto iznos (EUR) 16051,17 18769,2723.12.2019. 21907,6104.03.2021. 2907,5604.03.2021. 3459,8420.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji23.12.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2000,0023.12.2019. 265,4523.12.2019. Pravna osnova Od nesamostalnog rada23.12.2019.
Vremenski raspon Mjesečno23.12.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2000,0023.12.2019. 265,4523.12.2019. Pravna osnova Od nesamostalnog rada23.12.2019.
Vremenski raspon Mjesečno23.12.2019.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ministarstvo unutranjih poslova OIB poslodavca 94534817607
Bruto iznos (EUR) 211802,99 254206,2023.12.2019. 21814,7204.03.2021. 2895,2204.03.2021. 3389,6420.02.2024. Neto iznos (EUR) 134578,29 158685,9623.12.2019. 14277,1604.03.2021. 1894,8804.03.2021. 2203,9120.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 19/04/1994 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 46000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2016
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 515,84 481,2704.03.2021. Ugovorena kamatna stopa 6,22 3,6504.03.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb Iznos duga (početni iznos glavnice) 27032,05
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2010
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 349,79 Ugovorena kamatna stopa 9,50
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo31.12.2018. Nositelj obveze Osobno31.12.2018.
Druga obveza Ugovor o leasingu31.12.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Steiernarkische S- leasing31.12.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 54000,0031.12.2018. 68744,1604.03.2021. 16440,6630.01.2023.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna31.12.2018. EUR - Euro31.12.2018. Godina zaduženja 201831.12.2018. 202004.03.2021. 202230.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 2431.12.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 2250,0031.12.2018. 2864,3404.03.2021. 330,5430.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,4131.12.2018. 00,0004.03.2021.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 40,75
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 550000,00 72997,54
Katastarska općina Trnje Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Vrhovac Poštanski broj 47280
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1692,61 1003,0004.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,00 30000,0004.03.2021. 3981,6804.03.2021.
Katastarska općina Vrhovac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Darovnim ugovorom04.03.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd04.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.03.2021.
Mjesto Vrhovac04.03.2021. Poštanski broj 4728004.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.03.2021. Površina 691,0004.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0004.03.2021. 2654,4604.03.2021.
Katastarska općina Vrhovac04.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno04.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno04.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.03.2021.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Škoda Opel Karl31.12.2018.
Godina proizvodnje 2013 201531.12.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,00 40000,0031.12.2018. 5308,9131.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno Bračni drug04.03.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit) Prodajom imovine31.12.2018.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.12.2019. Marka/tip Volkswagen 120023.12.2019.
Godina proizvodnje 197623.12.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0023.12.2019. 4645,3023.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug23.12.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom23.12.2019.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji