Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dražen Crnčec

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Dražen 28.06.2017. Prezime Crnčec28.06.2017.
Stručna sprema Sveučilišni Specijalist28.06.2017.
Zvanje Profesor biologije i kemije 28.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska socijalno - liberalna stranka28.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana28.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece28.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 40313 Sveti Martin na Muri28.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik28.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Sveti Martin Na Muri28.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 40313 Sveti Martin na Muri28.06.2017. Ulica Trg Svetog Martina28.06.2017. Kućni broj 728.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854086823128.06.2017. Fax (službeni) +3854086892228.06.2017.
Datum početka mandata 29/05/201728.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 28/05/202128.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski28.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji28.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji28.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji28.06.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Učitelj prirode biologije i kemije28.06.2017. Naziv pravne osobe Osnovna škola Sveti Martin na Muri28.06.2017. OIB pravne osobe 2822960642428.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 40313 Sveti Martin na Muri28.06.2017. Ulica Trg Svetog Martina28.06.2017. Kućni broj 428.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/09/200928.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 28.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji28.06.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Učitelj prirode biologije i kemije28.06.2017. Naziv pravne osobe Osnovna škola Sveti Martin na Muri28.06.2017. OIB pravne osobe 2822960642428.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 40313 Sveti Martin na Muri28.06.2017. Ulica Trg Svetog Martina28.06.2017. Kućni broj 428.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/09/201728.06.2017. 01/09/200930.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 28.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 4300,0028.06.2017. 4200,0030.07.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji28.06.2017.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Osnovna škola Sveti Martin na Muri28.06.2017. OIB isplatitelja 2822960642428.06.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 6500,0028.06.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada28.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji28.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji28.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Grkaveščak28.06.2017. Poštanski broj 4031328.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 35,5528.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 150000,0028.06.2017.
Katastarska općina Gradiščak28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom18.11.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.11.2018.
Mjesto Lapšina18.11.2018. Poštanski broj 4031318.11.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.11.2018. Površina 1016,0018.11.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 175000,0018.11.2018.
Katastarska općina Sveti Martin na Muri18.11.2018. Vrsta vlasništva Knjižno18.11.2018.
Oblik vlasništva Osobno18.11.2018. Način stjecanja Nasljedstvom18.11.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom18.11.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.11.2018.
Mjesto Sveti Martin na Muri18.11.2018. Poštanski broj 4031318.11.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.11.2018. Površina 356,5018.11.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 150000,0018.11.2018.
Katastarska općina Sveti Martin na Muri18.11.2018. Vrsta vlasništva Knjižno18.11.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.11.2018. Način stjecanja Nasljedstvom18.11.2018.
Postotak 25,0018.11.2018.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.06.2017. Marka/tip Ford Focus28.06.2017.
Godina proizvodnje 201428.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0028.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji28.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu28.06.2017. Naziv poslovnog subjekta Privredna banka Zagreb - PBZ fond28.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 0253569773228.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Radnička cesta 50 Zagreb28.06.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 8700,0028.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji28.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 27000,0028.06.2017. 30000,0018.11.2018. Valuta EUR - Euro28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 4300,0028.06.2017. Valuta EUR - Euro28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 21500,0018.11.2018. Valuta EUR - Euro18.11.2018.
Oblik vlasništva Osobno18.11.2018. Način stjecanja Nasljedstvom18.11.2018.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji28.06.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska kulturno umjetnička udruga28.06.2017. Sjedište pravne osobe Sveti Martin na Muri28.06.2017.
OIB pravne osobe 7376519317928.06.2017.
Datum učlanjenja 03/12/199528.06.2017. Datum kraja članstva 28.06.2017.
Funkcije predsjednik Udruge28.06.2017.