Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dražen Bošnjaković

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Dražen27.01.2016. Prezime Bošnjaković27.01.2016.
Stručna sprema VSS27.01.2016.
Zvanje Diplomirani pravnik27.01.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica27.01.2016. Hrvatska demokratska zajednica27.01.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana27.01.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.01.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10310 Ivanić-Grad27.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik27.01.2016. Ministar Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor27.01.2016. Hrvatski sabor27.01.2016. Ministarstvo pravosuđa

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb27.01.2016. Ulica Trg. Sv Marka 27.01.2016. Ulica grada Vukovara Kućni broj 627.01.2016. 49

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456941827.01.2016. +38513714500 Fax (službeni) +3851630307727.01.2016. +38513714507
Datum početka mandata 28/12/201527.01.2016. 14/10/201609.11.2016. 09/06/2017 Predviđeni datum kraja mandata 28/01/201927.01.2016. 14/10/202009.11.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.01.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji27.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji27.01.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.01.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji27.01.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Odvjetnik27.01.2016. Naziv pravne osobe Samostalni odvjetnički ured27.01.2016. OIB pravne osobe 0142844595827.01.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10310 Ivanić-Grad27.01.2016. Ulica Stjepana Basaričeka 27.01.2016. Kućni broj 127.01.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 24/12/201227.01.2016. Datum prestanka radnog odnosa 31/01/201627.01.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto zastupnik09.11.2016. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor09.11.2016. OIB pravne osobe 3859750623409.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb09.11.2016. Ulica Trg sv. Marka09.11.2016. Kućni broj 609.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 28/12/201509.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa 14/10/201609.11.2016. 08/06/201726.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 29000,0027.01.2016. 29200,00 Neto iznos (HRK) 17000,0027.01.2016. 18100,00

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.01.2016. Postoji28.02.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 32991,8428.02.2018. Pravna osnova Od kapitala28.02.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.02.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 35348,4002.11.2018. Pravna osnova Od kapitala02.11.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini02.11.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji27.01.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.01.2016.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca u00c5u00bdupanijski sud u Zagrebu27.01.2016. OIB poslodavca 8713406915827.01.2016.
Bruto iznos (HRK) 300000,0027.01.2016. 280000,0026.07.2017. 23300,0003.02.2020. Neto iznos (HRK) 180000,0027.01.2016. 195000,0026.07.2017. 16250,0003.02.2020.
Datum stupanja u radni odnos 01/01/201327.01.2016. Datum prestanka radnog odnosa 27.01.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji27.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji27.01.2016. Postoji04.04.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.04.2019. Nosioc obveze Osobno04.04.2019.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb d.d.04.04.2019. Iznos duga 26000,0004.04.2019.
Valuta duga EUR - Euro04.04.2019. Godina zaduženja 201904.04.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 10804.04.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 286,9404.04.2019. Ugovorena kamatna stopa 4,3404.04.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Ivanić Grad27.01.2016. Poštanski broj 1031027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 1140,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0027.01.2016.
Katastarska općina Ivanić Grad27.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug27.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Ivanić Grad27.01.2016. Poštanski broj 1031027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 80,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,0027.01.2016.
Katastarska općina Ivanić Grad27.01.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug27.01.2016. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Ivanić Grad27.01.2016. Poštanski broj 1031027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 638,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0027.01.2016.
Katastarska općina Ivanić Grad27.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug27.01.2016. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Ivanić Grad27.01.2016. Poštanski broj 1031027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 227,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0027.01.2016.
Katastarska općina Ivanić Grad27.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug27.01.2016. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Ivanić Grad27.01.2016. Poštanski broj 1031027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 659,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 800000,0027.01.2016.
Katastarska općina Ivanić Grad27.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug27.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Ivanić Grad27.01.2016. Poštanski broj 1031027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 69,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0027.01.2016.
Katastarska općina Ivanić Grad27.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug27.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Ivanić Grad27.01.2016. Poštanski broj 1031027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 589,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0027.01.2016.
Katastarska općina Ivanić Grad27.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug27.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Ivanić Grad27.01.2016. Poštanski broj 1031027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 2737,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0027.01.2016.
Katastarska općina Ivanić Grad27.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug27.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća23.03.2016. Kuća sa okućnicom03.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.03.2016.
Mjesto Biograd23.03.2016. Biograd na moru03.02.2020. Poštanski broj 2321023.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.03.2016. Površina 140,0023.03.2016. 463,0003.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 600000,0023.03.2016.
Katastarska općina Biograd23.03.2016. Biograd na moru03.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno23.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug23.03.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom23.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća23.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.03.2016.
Mjesto Ivanić Grad23.03.2016. Poštanski broj 1031023.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.03.2016. Površina 41,0023.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 150000,0023.03.2016.
Katastarska općina Ivanić Grad23.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno23.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno23.03.2016. Način stjecanja Kupnjom od kapitala23.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 44,97
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 86000,00 640000,0024.04.2019.
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.01.2016. Marka/tip Toyota Rav 427.01.2016.
Godina proizvodnje 200927.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0027.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug27.01.2016. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava27.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Totota Yaris
Godina proizvodnje 2015 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 73000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji27.01.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice27.01.2016. Naziv poslovnog subjekta Centar za kombinirani transport Zagreb d.d.27.01.2016.
OIB poslovnog subjekta 4980059379127.01.2016. Sjedište poslovnog subjekta Trg Senjskih uskoka 7-827.01.2016.
Broj dionica 54027.01.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 500,0027.01.2016.
Izvršen prijenos prava Prijenos na fizičku osobu27.01.2016.
Ime i prezime osobe/Naziv pravne osobe 27.01.2016. 27.01.2016. 27.01.2016. 27.01.2016. 27.01.2016. 27.01.2016. 27.01.2016. 27.01.2016. 27.01.2016. OIB 27.01.2016. 27.01.2016. 27.01.2016. 27.01.2016. 27.01.2016. 27.01.2016. 27.01.2016. 27.01.2016. 27.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug27.01.2016. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava27.01.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji27.01.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji27.01.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Zagrebačka županija27.01.2016. Sjedište pravne osobe Ulica grada Vukovara 72a 27.01.2016.
OIB pravne osobe 0713226955327.01.2016.
Datum učlanjenja 12/06/201327.01.2016. Datum kraja članstva 27.01.2016.
Funkcije Predsjednik Skupštine Zagrebačke županije27.01.2016.