Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dražen Barišić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Dražen03.04.2015. Prezime Barišić 03.04.2015.
Stručna sprema VSS03.04.2015.
Zvanje profesor defektologije03.04.2015. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica03.04.2015. Hrvatska demokratska zajednica03.04.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana03.04.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece03.04.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 10410 Velika Gorica03.04.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji03.04.2015.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Gradonačelnik03.04.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Velika Gorica03.04.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10410 Velika Gorica03.04.2015. Ulica Trg kralja Tomislava 3403.04.2015. Kućni broj 3403.04.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851622634603.04.2015.
Datum početka mandata 23/05/201303.04.2015. 07/06/201703.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 23/05/201703.04.2015. 16/05/202103.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno03.04.2015. Stvarni datum kraja mandata 24/05/2017 15/12/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji03.04.2015. Postoji27.01.2016.
Dužnost Zastupnik27.01.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 03.04.2015. Hrvatski Sabor27.01.2016. Hrvatski sabor27.01.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 03.04.2015. 10000 Zagreb27.01.2016. Ulica 03.04.2015. Trg sv. Marka 27.01.2016. Kućni broj 03.04.2015. 627.01.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 03.04.2015. +3851626991127.01.2016.
Datum početka mandata 03.04.2015. 28/12/201527.01.2016. 14/10/201610.11.2016. 22/07/202011.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 03.04.2015. 28/12/201927.01.2016. 22/07/202411.08.2020.
Način obnašanja dužnosti 03.04.2015. Volonterski27.01.2016. Stvarni datum kraja mandata 03.04.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji03.04.2015.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji03.04.2015.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji03.04.2015.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 26718,0003.04.2015. 24400,0003.07.2017. Neto iznos (HRK) 16899,1503.04.2015. 18006,8903.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 0000,0027.01.2016. 1500,0001.04.2019. 0,0011.08.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji03.04.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji03.04.2015. Postoji11.08.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0011.08.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak11.08.2020.
Vremenski raspon Mjesečno11.08.2020.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji03.04.2015.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica03.04.2015. OŠ Novo Čiče10.11.2016. Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica29.11.2017. OIB poslodavca 2812938861503.04.2015. 1477233501810.11.2016. 2812938861529.11.2017.
Bruto iznos (HRK) 103106,3003.04.2015. 9837,5610.11.2016. 12750,5529.11.2017. 16181,1001.04.2019. 197581,2016.05.2019. 16909,00 Neto iznos (HRK) 70625,0603.04.2015. 6714,8110.11.2016. 8480,0029.11.2017. 10666,5301.04.2019. 126368,7616.05.2019. 10966,82
Datum stupanja u radni odnos 17/10/199403.04.2015. 05/09/201610.11.2016. 02/09/201629.11.2017. 02/09/201701.04.2019. Datum prestanka radnog odnosa 03.04.2015.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji03.04.2015. Ne postoji11.08.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 35000,0003.04.2015. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak03.04.2015.
Vremenski raspon Jednokratno03.04.2015.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji03.04.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji03.04.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit03.04.2015. Nositelj obveze Osobno03.04.2015.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka03.04.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 225000,0003.04.2015.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna03.04.2015. Godina zaduženja 201403.04.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 3703.04.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 6943,8903.04.2015. Ugovorena kamatna stopa 8,5903.04.2015.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit03.04.2015. Nositelj obveze Osobno03.04.2015.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Master Zagrebačka banka03.04.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 35000,0003.04.2015.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna03.04.2015. Godina zaduženja 201403.04.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 2403.04.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 1639,1103.04.2015. Ugovorena kamatna stopa 10,6503.04.2015.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit03.04.2015. Nositelj obveze Bračni drug03.04.2015.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka03.04.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 50000,0003.04.2015.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna03.04.2015. Godina zaduženja 201403.04.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 3603.04.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 1569,1403.04.2015. Ugovorena kamatna stopa 8,1003.04.2015.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit01.04.2019. Nositelj obveze Osobno01.04.2019.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) ErsteSteiermarkische Bank dd01.04.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 29950,0001.04.2019.
Valuta duga EUR - Euro01.04.2019. Godina zaduženja 201901.04.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 4801.04.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 662,9201.04.2019. Ugovorena kamatna stopa 3,1501.04.2019.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji03.04.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji03.04.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom03.04.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.04.2015.
Mjesto Gradići03.04.2015. Poštanski broj 1041003.04.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.04.2015. Površina 546,0003.04.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,0003.04.2015.
Katastarska općina gradići03.04.2015. Vrsta vlasništva Knjižno03.04.2015.
Oblik vlasništva Osobno03.04.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom03.04.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma03.04.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.04.2015.
Mjesto gradići03.04.2015. Poštanski broj 1041003.04.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.04.2015. Površina 1831,0003.04.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0003.04.2015.
Katastarska općina gradići03.04.2015. Vrsta vlasništva Knjižno03.04.2015.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama03.04.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom03.04.2015.
Postotak 50,0003.04.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)03.04.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.04.2015.
Mjesto gradići03.04.2015. Poštanski broj 1041003.04.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.04.2015. Površina 1647,0003.04.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0003.04.2015.
Katastarska općina gradići03.04.2015. Vrsta vlasništva Knjižno03.04.2015.
Oblik vlasništva Osobno03.04.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom03.04.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine03.04.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.04.2015.
Mjesto gradići03.04.2015. Poštanski broj 1041003.04.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.04.2015. Površina 278,0003.04.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0003.04.2015.
Katastarska općina gradići03.04.2015. Vrsta vlasništva Knjižno03.04.2015.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama03.04.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom03.04.2015.
Postotak 50,0003.04.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine03.04.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.04.2015.
Mjesto Poljana Čička03.04.2015. Poštanski broj 1041003.04.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.04.2015. Površina 4846,0003.04.2015. 16320,1401.04.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0003.04.2015.
Katastarska općina Poljana Čička03.04.2015. Vrsta vlasništva Knjižno03.04.2015.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama03.04.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom03.04.2015.
Postotak 6,2503.04.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište03.04.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.04.2015.
Mjesto gradići03.04.2015. Poštanski broj 1041003.04.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.04.2015. Površina 836,0003.04.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 157000,0003.04.2015.
Katastarska općina gradići03.04.2015. Vrsta vlasništva Knjižno03.04.2015.
Oblik vlasništva Osobno03.04.2015. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)03.04.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine ušteđevina03.04.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine03.04.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.04.2015.
Mjesto gradići03.04.2015. Poštanski broj 1041003.04.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.04.2015. Površina 644,0003.04.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 11000,0003.04.2015.
Katastarska općina gradići03.04.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno03.04.2015.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama03.04.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.04.2015.
Postotak 22,2203.04.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine03.04.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.04.2015.
Mjesto gradići03.04.2015. Poštanski broj 1041003.04.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.04.2015. Površina 2561,0003.04.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 110000,0003.04.2015.
Katastarska općina gradići03.04.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno03.04.2015.
Oblik vlasništva Osobno03.04.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom03.04.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište03.04.2015. Vikendica s pripadajućim zemljištem Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.04.2015.
Mjesto Pokupsko03.04.2015. Poštanski broj 1041403.04.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.04.2015. Površina 2505,0003.04.2015. 1963,0001.04.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 136846,0003.04.2015. 600000,00
Katastarska općina pokupsko03.04.2015. Vrsta vlasništva Knjižno03.04.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug03.04.2015. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)03.04.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine ušteđevina03.04.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine03.04.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.04.2015.
Mjesto Pokupsko03.04.2015. Poštanski broj 1041403.04.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.04.2015. Površina 2383,2003.04.2015. 3238,0001.04.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 120000,0003.04.2015.
Katastarska općina Pokupsko03.04.2015. Vrsta vlasništva Knjižno03.04.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug03.04.2015. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)03.04.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine ušteđevina03.04.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine03.04.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.04.2015.
Mjesto Pokupsko03.04.2015. Poštanski broj 1041403.04.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.04.2015. Površina 648,0003.04.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0003.04.2015.
Katastarska općina Pokupsko03.04.2015. Vrsta vlasništva Knjižno03.04.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug03.04.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)03.04.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom29.11.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.11.2017.
Mjesto Sveti Juraj29.11.2017. Poštanski broj 5328429.11.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.11.2017. Površina 120,6429.11.2017. 305,1501.04.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1200000,0029.11.2017.
Katastarska općina sveti Juraj 29.11.2017. Vrsta vlasništva Knjižno29.11.2017.
Oblik vlasništva Osobno29.11.2017. Način stjecanja Na neki drugi način29.11.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju 29.11.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji03.04.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac03.04.2015. Marka/tip ribarica03.04.2015.
Godina proizvodnje 201203.04.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0003.04.2015.
Oblik vlasništva Osobno03.04.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)03.04.2015.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.04.2019. Marka/tip Mercedes Benz C klasa lim C 220 blue TECd11.04.2019.
Godina proizvodnje 201711.04.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 201000,0011.04.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug11.04.2019. Način stjecanja Na neki drugi način11.04.2019.
Drugi način stjecanja nekretnine dijelom iz ušteđevine i kreditom erste banke11.04.2019.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac14.01.2021. Marka/tip ribarica14.01.2021.
Godina proizvodnje 201214.01.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0014.01.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.01.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)14.01.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Postoji03.04.2015.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Umjetnine03.04.2015. Marka/tip slike03.04.2015.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,0003.04.2015.
Oblik vlasništva Osobno03.04.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.04.2015.
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Nakit03.04.2015. Marka/tip osobni nakit03.04.2015.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 45000,0003.04.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug, Dijete, Dijete03.04.2015. Osobno, Bračni drug27.01.2016. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom03.04.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine darivanjem03.04.2015.
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji03.04.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji03.04.2015.

Podatci o štednji

Iznos 15000,0003.04.2015. 8200,0011.04.2019. Valuta EUR - Euro03.04.2015.
Oblik vlasništva Osobno03.04.2015. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine03.04.2015. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine03.04.2015.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 7881,0003.04.2015. Valuta EUR - Euro03.04.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug03.04.2015. Način stjecanja Na neki drugi način03.04.2015.
Drugi način stjecanja uplatama u mjesečnim obrocima03.04.2015. uplatama u mjesečnim obrocima 10.11.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 1000,0003.04.2015. Valuta HRK - Hrvatska Kuna03.04.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug03.04.2015. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.04.2015. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.04.2015.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 438,0003.04.2015. Valuta EUR - Euro03.04.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug03.04.2015. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.04.2015. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.04.2015.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 3408,0003.04.2015. Valuta EUR - Euro03.04.2015.
Oblik vlasništva Dijete03.04.2015. Bračni drug27.01.2016. Način stjecanja Na neki drugi način03.04.2015.
Drugi način stjecanja uplatama u mjesečnim obrocima03.04.2015.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 20380,0003.04.2015. Valuta HRK - Hrvatska Kuna03.04.2015.
Oblik vlasništva Dijete03.04.2015. Bračni drug27.01.2016. Način stjecanja Na neki drugi način03.04.2015.
Drugi način stjecanja uplatama u mjesečnim obrocima03.04.2015.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 3426,0003.04.2015. Valuta EUR - Euro03.04.2015.
Oblik vlasništva Dijete03.04.2015. Bračni drug27.01.2016. Način stjecanja Na neki drugi način03.04.2015.
Drugi način stjecanja uplatama u mjesečnim obrocima03.04.2015.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 19176,0003.04.2015. Valuta HRK - Hrvatska Kuna03.04.2015.
Oblik vlasništva Dijete03.04.2015. Bračni drug27.01.2016. Način stjecanja Na neki drugi način03.04.2015.
Drugi način stjecanja uplatama u mjesečnim obrocima03.04.2015.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 5900,0010.11.2016. Valuta HRK - Hrvatska Kuna10.11.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug10.11.2016. Način stjecanja Na neki drugi način10.11.2016.
Drugi način stjecanja uplatama u mjesečnim obrocima trajni nalog za dizajn štednja10.11.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 2800,0010.11.2016. Valuta HRK - Hrvatska Kuna10.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno10.11.2016. Način stjecanja Na neki drugi način10.11.2016.
Drugi način stjecanja uplatama u mjesečnim obrocima životno osiguranje10.11.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 3031,0010.11.2016. 11278,0014.01.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna10.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno10.11.2016. Način stjecanja Na neki drugi način10.11.2016.
Drugi način stjecanja uplatama u mjesečnim obrocima stambena štednja10.11.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 2100,0010.11.2016. Valuta HRK - Hrvatska Kuna10.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno10.11.2016. Način stjecanja Na neki drugi način10.11.2016.
Drugi način stjecanja uplata u mjesečnim obrocima dizajn štednja10.11.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 97600,0010.11.2016. Valuta HRK - Hrvatska Kuna10.11.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug10.11.2016. Način stjecanja Na neki drugi način10.11.2016.
Drugi način stjecanja uplata u mjesecnim obrocima na račun dječje štednje10.11.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 230,0010.11.2016. 254,0014.01.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna10.11.2016. EUR - Euro14.01.2021.
Oblik vlasništva Osobno10.11.2016. Način stjecanja Na neki drugi način10.11.2016.
Drugi način stjecanja uplatama u mjesečnim obrocima krug života10.11.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 78037,0810.11.2016. Valuta HRK - Hrvatska Kuna10.11.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug10.11.2016. Način stjecanja Na neki drugi način10.11.2016.
Drugi način stjecanja novac stečen štednjom u prvoj stambenoj štedionici10.11.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 354,7510.11.2016. 400,0001.04.2019. Valuta EUR - Euro10.11.2016. HRK - Hrvatska Kuna01.04.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug10.11.2016. Način stjecanja Na neki drugi način10.11.2016.
Drugi način stjecanja uplata u mjesečnim obrocima za stambenu štednju10.11.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 195,5510.11.2016. Valuta EUR - Euro10.11.2016. HRK - Hrvatska Kuna01.04.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug10.11.2016. Način stjecanja Na neki drugi način10.11.2016.
Drugi način stjecanja uplatama u mjesečnim obrocima za stambenu štednju za dijete Antonela Rea Barišić10.11.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 195,5510.11.2016. Valuta EUR - Euro10.11.2016. HRK - Hrvatska Kuna01.04.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug10.11.2016. Način stjecanja Na neki drugi način10.11.2016.
Drugi način stjecanja uplata u mjesečnim obrocima za stambenu štednju za Gabriela Eva Barišić10.11.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 230,0010.11.2016. 254,0014.01.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna10.11.2016. EUR - Euro14.01.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug10.11.2016. Način stjecanja Na neki drugi način10.11.2016.
Drugi način stjecanja uplatama u mjesečnim obrocima za krug života10.11.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 207245,1201.04.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna01.04.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug01.04.2019. Način stjecanja Na neki drugi način01.04.2019.
Drugi način stjecanja spajanjem više prijašnjih prijavljenih štednji u jednu - dizajn štednja dječja štednja stambena štedionica01.04.2019.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 3425,8314.01.2021. Valuta EUR - Euro14.01.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug14.01.2021. Način stjecanja Na neki drugi način14.01.2021.
Drugi način stjecanja uplata u mjesečnim obrocima za stambenu štednju14.01.2021.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 16350,3114.01.2021. Valuta EUR - Euro14.01.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug14.01.2021. Način stjecanja Na neki drugi način14.01.2021.
Drugi način stjecanja prodajom osobnog vozila mercedes C14.01.2021.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 3100,0014.01.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna14.01.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug14.01.2021. Način stjecanja Na neki drugi način14.01.2021.
Drugi način stjecanja uplatama u mjesečnim obrocima14.01.2021.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 37971,0014.01.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna14.01.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.01.2021. Način stjecanja Na neki drugi način14.01.2021.
Drugi način stjecanja uplata u mjesečnim obrocima14.01.2021.
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji03.04.2015.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe DVD Gradići03.04.2015. Sjedište pravne osobe Gradićka 3303.04.2015.
OIB pravne osobe 5071793162803.04.2015.
Datum učlanjenja 02/06/198003.04.2015. Datum kraja članstva 31/12/201503.04.2015.
Funkcije ispitani vatrogasac, aktivni član bez dužnosti03.04.2015.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatski lovački savez03.04.2015. Sjedište pravne osobe Vladimira Nazora 6303.04.2015.
OIB pravne osobe 2881756044403.04.2015.
Datum učlanjenja 15/07/200903.04.2015. Datum kraja članstva 03.04.2015.
Funkcije član03.04.2015.
Napomena