Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Drahoslav Herout

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Drahoslav30.06.2017. Prezime Herout 30.06.2017.
Stručna sprema SSS30.06.2017.
Zvanje automehaničar30.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica30.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana30.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece30.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 43505 Daruvarski Brestovac30.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji30.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika30.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Končanica30.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43505 Končanica30.06.2017. Ulica Končanica30.06.2017. Kućni broj 26030.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854332502130.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201730.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 25/06/202130.06.2017. 20/05/202122.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Volonterski30.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 20/05/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji30.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji30.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji30.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji30.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 1200,0030.06.2017. 0,00

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji30.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji30.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji30.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji30.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji30.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji30.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji30.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji30.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Daruvarski Brestovac30.06.2017. Poštanski broj 4350530.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 6942,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0030.06.2017.
Katastarska općina Brestovac30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Daruvarski Brestovac30.06.2017. Poštanski broj 4350530.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 5762,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7000,0030.06.2017.
Katastarska općina Brestovac30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Daruvarski Brestovac30.06.2017. Poštanski broj 4350530.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 8363,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 6000,0030.06.2017.
Katastarska općina brestovac30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Daruvarski Brestovac30.06.2017. Poštanski broj 4350530.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 2572,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,0030.06.2017.
Katastarska općina brestovac30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Daruvarski Brestovac30.06.2017. Poštanski broj 4350530.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 2852,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,0030.06.2017.
Katastarska općina Brestovac30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Daruvarski Brestovac30.06.2017. Poštanski broj 4350530.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 644,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500,0030.06.2017.
Katastarska općina Brestovac30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Daruvarski Brestovac30.06.2017. Poštanski broj 4350530.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 4064,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,0030.06.2017.
Katastarska općina brestovac30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.06.2017.
Postotak 83,3330.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Daruvarski Brestovac30.06.2017. Poštanski broj 4350530.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 7654,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0030.06.2017.
Katastarska općina brestovac30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.06.2017.
Postotak 29,0030.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji30.06.2017. Ne postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl30.06.2017. Marka/tip Aprilia 12530.06.2017.
Godina proizvodnje 200730.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0030.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.06.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji30.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji30.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji30.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji30.06.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: