Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Drago Matanović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Drago Prezime Matanović
Stručna sprema VSS
Zvanje diplomirani inžinjer Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 44000 Sisak

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Zapovjednik Zapovjedništava za potporu28.06.2016. Zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga16.11.2017. Glavni inspektor obrane15.04.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo obrane - Glavni stožer Oružanih snaga RH

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg Kralja Petra Krešimira IV Sarajevska28.06.2016. Trg Petra Krešimira IV16.11.2017. Trg Kralja Petra Krešimira IV Zvonimirova15.04.2020. Ilica21.12.2022. Kućni broj 1 728.06.2016. 116.11.2017. 515.04.2020. 25621.12.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514568102 +3851663133928.06.2016. +3851456810216.11.2017. +3851456741615.04.2020. +3851378410021.12.2022.
Datum početka mandata 15/04/2016 01/09/201428.06.2016. 15/09/201416.11.2017. 15/04/2016 16/03/202015.04.2020. Predviđeni datum kraja mandata 15/04/2018 14/04/201628.06.2016. 15/04/201616.11.2017. 15/03/2020 16/03/202415.04.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 14/04/2014

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji14.06.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zapovjednik Zapovjedništva za potporu14.06.2016. Zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga15.04.2020. Naziv pravne osobe Ministarstvo obrane-Glavni stožer Oružanih snaga RH14.06.2016. OIB pravne osobe 6648618271414.06.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb14.06.2016. Ulica Sarajevska14.06.2016. Trg Kralja Petra Krešimira IV15.04.2020. Kućni broj 714.06.2016. 115.04.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/09/201414.06.2016. 15/04/201615.04.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 14/04/201614.06.2016. 15/03/202015.04.2020.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto raspolaganje28.06.2016. Naziv pravne osobe Ministarstvo obrane-Glavni Stožer Oružanih snaga RH28.06.2016. OIB pravne osobe 6648618271428.06.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb28.06.2016. Ulica Trg Kralja Petra Krešimira IV28.06.2016. Kućni broj 128.06.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/08/201428.06.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/08/201428.06.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zamjenik glavnog inspektora obrane28.06.2016. Naziv pravne osobe Ministarstvo obrane RH28.06.2016. OIB pravne osobe 6648618271428.06.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb28.06.2016. Ulica Zvonimirova28.06.2016. Kućni broj 528.06.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/09/201228.06.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/07/201428.06.2016.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 23303,47 32248,99 32384,2228.01.2021. 33692,5922.12.2021. 37297,8421.12.2022. Neto iznos (HRK) 16452,16 22781,80 23378,6028.01.2021. 24287,1322.12.2021. 27911,6221.12.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji31.12.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 220,4931.12.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak31.12.2020.
Vremenski raspon Mjesečno31.12.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0028.01.2021. 1750,0021.12.2022. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak28.01.2021.
Vremenski raspon Jednokratno28.01.2021.
Napomena Božićnica.22.12.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0028.01.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak28.01.2021.
Vremenski raspon Jednokratno28.01.2021.
Napomena Regres22.12.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 4500,0022.12.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak22.12.2021.
Vremenski raspon Jednokratno22.12.2021.
Napomena Jubilarna nagrada za 30 godina službe.22.12.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Uprava grada Sisaka HEP - ODS d.o.o. OIB poslodavca 08686015790 46830600751
Bruto iznos (HRK) 120770,1614.06.2016. 16059,62 29631,9922.12.2021. Neto iznos (HRK) 82401,8414.06.2016. 10459,11 19370,3622.12.2021.
Datum stupanja u radni odnos 02/11/2009 05/10/2018 01/11/202122.12.2021. Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji Postoji31.12.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 2600,0031.12.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava31.12.2020.
Vremenski raspon Mjesečno31.12.2020.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 2500,0022.12.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak22.12.2021.
Vremenski raspon Jednokratno22.12.2021.
Napomena Regres.22.12.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 2500,0022.12.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak22.12.2021.
Vremenski raspon Jednokratno22.12.2021.
Napomena Božićnica.22.12.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb Iznos duga (početni iznos glavnice) 375000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2007
Rok vraćanja u mjesecima 300 Iznos mjesečnog anuiteta 1988,00 Ugovorena kamatna stopa 5,05
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hrvatska poštanska banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 10000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2004
Rok vraćanja u mjesecima 180 Iznos mjesečnog anuiteta 63,15 Ugovorena kamatna stopa 2,00
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka Privredna banka Zagreb Iznos duga (početni iznos glavnice) 15000,00 130000,00
Valuta duga EUR - Euro HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2008 2020
Rok vraćanja u mjesecima 144 36 Iznos mjesečnog anuiteta 149,72 3860,00 Ugovorena kamatna stopa 5,86 4,38
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.11.2017. Nositelj obveze Bračni drug16.11.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ stambena štedionica d.d.16.11.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 41500,0016.11.2017.
Valuta duga EUR - Euro16.11.2017. Godina zaduženja 201716.11.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 30016.11.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 198,9616.11.2017. Ugovorena kamatna stopa 3,1016.11.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica22.12.2021. Nositelj obveze Bračni drug22.12.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka22.12.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 10000,0022.12.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna22.12.2021. Godina zaduženja 202122.12.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 1222.12.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 853,0022.12.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,3922.12.2021.
Napomena 22.12.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.12.2022. Nositelj obveze Osobno21.12.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ21.12.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 15000,0021.12.2022.
Valuta duga EUR - Euro21.12.2022. Godina zaduženja 202221.12.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 12021.12.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 152,2221.12.2022. Ugovorena kamatna stopa 4,0521.12.2022.
Napomena 21.12.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Sisak Poštanski broj 44000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 193,00 352,0031.12.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1500000,00 1150000,00
Katastarska općina Sisak stari Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan16.11.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.11.2017.
Mjesto Zagreb16.11.2017. Poštanski broj 1000016.11.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.11.2017. Površina 36,8016.11.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 311250,0016.11.2017.
Katastarska općina Trnje16.11.2017. Vrsta vlasništva Knjižno16.11.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug16.11.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)16.11.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan15.06.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.06.2018.
Mjesto Zagreb15.06.2018. Poštanski broj 1000015.06.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.06.2018. Površina 43,5715.06.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 365000,0015.06.2018.
Katastarska općina Jakuševec15.06.2018. Vrsta vlasništva Knjižno15.06.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug15.06.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom15.06.2018.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip BMW 3 Nissan Qashqai22.12.2021.
Godina proizvodnje 2011 201331.12.2020. 201022.12.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 70000,00 60000,00 76000,0031.12.2020. 65000,0022.12.2021.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od kapitala, Prodajom imovine Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine31.12.2020.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip BMW X5 BMW X3 BMW X531.12.2020.
Godina proizvodnje 2001 2005 201731.12.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 38000,00 196000,0031.12.2020.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Prodajom imovine Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)31.12.2020.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Brod22.12.2021. Marka/tip Bayliner 2052 Capri22.12.2021. FLYER 701 BE21.12.2022.
Godina proizvodnje 199722.12.2021. 202221.12.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 22500,0022.12.2021. 110000,0021.12.2022.
Oblik vlasništva Osobno22.12.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.12.2021. Zaduženjem kod banke (Kredit)21.12.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 14500,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Prodajom imovine Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine31.12.2020.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: