Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dragana Jeckov

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Dragana26.07.2017. Prezime Jeckov26.07.2017.
Stručna sprema VSS26.07.2017.
Zvanje diplomirana pravnica26.07.2017. Stranačka pripadnost Samostalna Demokratska Srpska Stranka26.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana26.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece26.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 32239 Negoslavci26.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji26.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik26.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor26.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb26.07.2017. Ulica Trg sv.Marka26.07.2017. Kućni broj 626.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851630351126.07.2017.
Datum početka mandata 30/06/201726.07.2017. 22/07/202016.09.2020. Predviđeni datum kraja mandata 14/10/202026.07.2017. 21/07/202416.09.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno26.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji26.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji26.07.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji26.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji26.07.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto tajnik26.07.2017. Naziv pravne osobe Zajedničko vijeće općina26.07.2017. OIB pravne osobe 6841263277426.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 32000 Vukovar26.07.2017. Ulica Eugena Kvaternika 26.07.2017. Kućni broj 0126.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 18/12/200626.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 03/07/201726.07.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 21525,3226.07.2017. 26597,10 Neto iznos (HRK) 13838,3526.07.2017. 19100,69

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji26.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji26.07.2017. Postoji30.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0030.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak30.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno30.12.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1000,00 Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji26.07.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Općina Negoslavci26.07.2017. OIB poslodavca 2264157593126.07.2017.
Bruto iznos (HRK) 88924,4426.07.2017. 9454,26 Neto iznos (HRK) 70038,3626.07.2017. 7334,92
Datum stupanja u radni odnos 27/05/200526.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 26.07.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji26.07.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 4570,8726.07.2017. 32444,62 Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti26.07.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini26.07.2017.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji26.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji26.07.2017. Ne postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.07.2017. Nositelj obveze Osobno26.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb26.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 25000,0026.07.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna26.07.2017. Godina zaduženja 201626.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 3626.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 797,3226.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 9,8726.07.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji26.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji26.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)26.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.07.2017.
Mjesto Markušica26.07.2017. Poštanski broj 3223926.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.07.2017. Površina 12194,0026.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 35000,0026.07.2017.
Katastarska općina Markušica26.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji26.07.2017. Postoji24.01.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil24.01.2022. Marka/tip Golf 724.01.2022.
Godina proizvodnje 201824.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 118000,0024.01.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug24.01.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)24.01.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji26.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji26.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji26.07.2017. Postoji16.09.2020.

Podatci o štednji

Iznos 270000,0016.09.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna16.09.2020.
Oblik vlasništva Osobno16.09.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.09.2020.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji26.07.2017.