Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dragan Lozančić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Dragan09.09.2015. Prezime Lozančić 09.09.2015. Lozančić29.02.2020.
Stručna sprema Doktor Znanosti09.09.2015.
Zvanje diplomirani inžinjer strojarstva09.09.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke09.09.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana09.09.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece09.09.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb09.09.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji09.09.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj09.09.2015. Savjetnik Predsjednika RH za obranu i nacionalnu sigurnost29.02.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Sigurnosno-Obavještajna Agencija09.09.2015. Državna uprava za zaštitu i spašavanje06.03.2017. Ured Predsjednika Republike Hrvatske29.02.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb09.09.2015. Ulica Savska cesta09.09.2015. Nehajska06.03.2017. Pantovčak29.02.2020. Kućni broj 39/I09.09.2015. 506.03.2017. 24129.02.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851688100009.09.2015. +3851365008206.03.2017. +3851456513929.02.2020.
Datum početka mandata 22/10/201209.09.2015. 16/02/201706.03.2017. 21/02/202029.02.2020. Predviđeni datum kraja mandata 22/10/201609.09.2015. 16/02/202106.03.2017. 21/02/202529.02.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno09.09.2015. Stvarni datum kraja mandata 05/05/2016 01/01/2019

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji09.09.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji09.09.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji09.09.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji09.09.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pomoćnik ministra obrane09.09.2015. Ravnatelj06.03.2017. Savjetnik ministra29.02.2020. Naziv pravne osobe Ministarstvo obrane09.09.2015. Sigurnosno obavještajna agencija06.03.2017. Ministarstvo unutarnjih poslova29.02.2020. OIB pravne osobe 6648618271409.09.2015. 9453481760706.03.2017. 3616237187829.02.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb09.09.2015. Ulica Trg Kralja Petra Krešimira IV09.09.2015. Savska cesta06.03.2017. Ulica grada Vukovara29.02.2020. Kućni broj 109.09.2015. 39/I06.03.2017. 3329.02.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/01/201209.09.2015. 22/10/201206.03.2017. 08/01/201929.02.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/10/201209.09.2015. 05/05/201606.03.2017. 21/02/202029.02.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 27471,1809.09.2015. 22652,8306.03.2017. 27000,0029.02.2020. 3600,0024.01.2023. Neto iznos (EUR) 16977,5409.09.2015. 15269,8006.03.2017. 18000,0029.02.2020. 18200,0028.12.2021. 2425,0024.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji09.09.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji09.09.2015. Postoji06.03.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 38850,0006.03.2017. 18000,0022.01.2019. 80000,0029.02.2020. 120000,0020.01.2021. 135000,0028.12.2021. 16000,0024.01.2023. Pravna osnova Od druge djelatnosti06.03.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini06.03.2017.
Druga djelatnost Autorsko djelo06.03.2017.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji09.09.2015.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Sveučilište u Zagrebu09.09.2015. OIB poslodavca 3661226744709.09.2015.
Bruto iznos (EUR) 120000,0009.09.2015. 12500,0029.02.2020. 2000,0024.01.2023. Neto iznos (EUR) 80400,0009.09.2015. 8000,0029.02.2020. 1300,0024.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 15/06/201509.09.2015. Datum prestanka radnog odnosa 09.09.2015.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji09.09.2015.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji09.09.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji09.09.2015.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji09.09.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji09.09.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan09.09.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.09.2015.
Mjesto Zagreb09.09.2015. Poštanski broj 1000009.09.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.09.2015. Površina 140,8009.09.2015. 173,9429.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2100000,0009.09.2015. 350000,0024.01.2023.
Katastarska općina Črnomerec09.09.2015. Vrsta vlasništva Knjižno09.09.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug09.09.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Prodajom imovine09.09.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd09.09.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.09.2015.
Mjesto Pušća09.09.2015. Poštanski broj 1029409.09.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.09.2015. Površina 1475,0009.09.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 140000,0009.09.2015. 18000,0024.01.2023.
Katastarska općina Pušća09.09.2015. Vrsta vlasništva Knjižno09.09.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug09.09.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.09.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine29.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.02.2020.
Mjesto Zagreb29.02.2020. Poštanski broj 1000029.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.02.2020. Površina 13,7929.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0029.02.2020. 9300,0024.01.2023.
Katastarska općina Črnomerec29.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno29.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug29.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.02.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine29.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.02.2020.
Mjesto Zagreb29.02.2020. Poštanski broj 1000029.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.02.2020. Površina 13,0029.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0029.02.2020. 9300,0024.01.2023.
Katastarska općina Črnomerec29.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno29.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug29.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.02.2020.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji09.09.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil09.09.2015. Marka/tip Škoda Fabia09.09.2015.
Godina proizvodnje 201009.09.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0009.09.2015. 35000,0006.03.2017. 30000,0022.01.2019. 3000,0024.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug09.09.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine09.09.2015.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji09.09.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji09.09.2015.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu09.09.2015. Naziv poslovnog subjekta Erste Asset Management doo - Fond hrvatskih branitelja09.09.2015.
OIB poslovnog subjekta 3914685747509.09.2015. Sjedište poslovnog subjekta Ivana Lučića 2A, Zagreb09.09.2015.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 3181,8309.09.2015. 3126,9731.05.2016. 4192,9106.03.2017. 3406,0022.01.2019. 4011,0029.02.2020. 550,0024.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno09.09.2015. Način stjecanja Na neki drugi način09.09.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine Sudjelovanje u Domovinskom ratu09.09.2015.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji09.09.2015. Postoji06.03.2017.

Podatci o štednji

Iznos 100000,0006.03.2017. 170000,0029.02.2020. 280000,0020.01.2021. 470000,0028.12.2021. 62379,7228.12.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna06.03.2017. EUR - Euro06.03.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug06.03.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.03.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 9000,0022.01.2019. 24000,0029.02.2020. 50000,0020.01.2021. 57000,0028.12.2021. 157000,0024.01.2023. Valuta EUR - Euro22.01.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug22.01.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.01.2019.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 6623,0022.01.2019. 6885,0028.12.2021. Valuta CHF - Švicarski Franak22.01.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug22.01.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.01.2019.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 6100,0029.02.2020. 6800,0028.12.2021. Valuta USD - Američki Dolar29.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug29.02.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.02.2020.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji09.09.2015.