Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dragan Jelić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Dragan14.03.2016. Prezime Jelić14.03.2016.
Stručna sprema VSS14.03.2016. Sveučilišni Specijalist
Zvanje diplomirani inženjer strojarstva14.03.2016. diplomirani inženjer strojarstva Diplomirani inženjer strojarstva Univ spec oecc Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica14.03.2016. Hrvatska demokratska zajednica14.03.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana14.03.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece14.03.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 35000 Slavonski Brod14.03.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji14.03.2016. Postoji Mjesto 10000 Zagreb

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ministra14.03.2016. Državni tajnik20.12.2019. Pomoćnik ministra20.12.2019. Državni tajnik20.12.2019. Privremeni ravnatelj05.12.2022. Ravnatelj18.05.2023. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Regionalnog Razvoja I Fondova Europske Unije14.03.2016. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije14.03.2016. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava20.12.2019. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije20.12.2019. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava20.12.2019. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike25.09.2020. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije05.12.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb14.03.2016. Ulica Račkoga14.03.2016. Vukovarska20.12.2019. Miramarska20.12.2019. Vukovarska20.12.2019. Ulica grada Vukovara18.05.2023. Kućni broj 614.03.2016. 7820.12.2019. 2220.12.2019. 7820.12.2019. 284c05.12.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851640063514.03.2016. +38516106720 +3851604240005.12.2022.
Datum početka mandata 17/02/201614.03.2016. 11/12/201920.12.2019. 01/03/201620.12.2019. 11/12/201920.12.2019. 24/09/202025.09.2020. 22/11/202205.12.2022. 11/05/202318.05.2023. Predviđeni datum kraja mandata 17/02/202014.03.2016. 31/12/202020.12.2019. 11/12/201920.12.2019. 31/12/202020.12.2019. 24/09/202425.09.2020. 01/07/202405.12.2022. 11/05/202718.05.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno14.03.2016. Stvarni datum kraja mandata 24/09/2020 21/11/2022

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji14.03.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji14.03.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji14.03.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji14.03.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto direktor14.03.2016. Naziv pravne osobe Centar za tehnološki razvoja razvojna agencija BPŽ d.o.o.14.03.2016. OIB pravne osobe 0996501178914.03.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 35000 Slavonski Brod14.03.2016. Ulica Slavonija 14.03.2016. Kućni broj 1/214.03.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/03/199914.03.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 29/02/201614.03.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto direktor20.12.2019. Naziv pravne osobe Centar za tehnološki razvoja razvojna agencija BPŽ d.o.o.20.12.2019. OIB pravne osobe 0996501178920.12.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 35000 Slavonski Brod20.12.2019. Ulica trg pobjede 20.12.2019. Kućni broj 2620.12.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/03/199920.12.2019. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 29/02/201620.12.2019.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto pomoćnik ministra20.12.2019. Naziv pravne osobe Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU20.12.2019. OIB pravne osobe 20.12.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb20.12.2019. Ulica Miramarska20.12.2019. Kućni broj 2220.12.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/03/201620.12.2019. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 11/12/201920.12.2019.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Državni tajnik25.09.2020. Naziv pravne osobe Ministarstvo rada i mirovinskog sustava25.09.2020. OIB pravne osobe 25.09.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb25.09.2020. Ulica Vukovarska 25.09.2020. Ulica grada Vukovara18.05.2023. Kućni broj 7825.09.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 11/12/201925.09.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 24/09/202025.09.2020.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto državni tajnik05.12.2022. Naziv pravne osobe Ministarstvo rada mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike05.12.2022. OIB pravne osobe 05.12.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb05.12.2022. Ulica Vukovarska 05.12.2022. Ulica grada Vukovara18.05.2023. Kućni broj 7805.12.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 24/09/201905.12.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/11/202205.12.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Privremeni ravnatelj18.05.2023. Naziv pravne osobe Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije18.05.2023. OIB pravne osobe 18.05.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb18.05.2023. Ulica Ulica grada Vukovara18.05.2023. Kućni broj 284c18.05.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 22/11/202218.05.2023. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 11/05/202318.05.2023.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 20705,3014.03.2016. 22857,0020.05.2019. 29437,0025.09.2020. 24431,2305.12.2022. 3088,1817.01.2023. 3088,17 Neto iznos (EUR) 14647,1814.03.2016. 15853,0020.05.2019. 16900,0025.09.2020. 17665,0030.12.2021. 17705,8705.12.2022. 2289,0617.01.2023. 2343,76

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji14.03.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji14.03.2016. Postoji01.02.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 10178,0001.02.2021. 4430,0330.12.2021. 587,9630.12.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka01.02.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini01.02.2021. Jednokratno05.12.2022.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1220,0001.02.2021. 6720,0030.12.2021. 891,9030.12.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka01.02.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini01.02.2021. Jednokratno05.12.2022.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0016.03.2021. 200,0017.01.2023. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava16.03.2021.
Vremenski raspon Mjesečno16.03.2021.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji14.03.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Centar za tehnološki razvoja razvojna agencija BPŽ d.o.o.14.03.2016. JU Centar za razvoj BPŽ OIB poslodavca 0996501178914.03.2016. 96964777347
Bruto iznos (EUR) 117600,0014.03.2016. 151200,00 10150,0025.09.2020. 1347,1425.09.2020. 1519,00 Neto iznos (EUR) 78200,0014.03.2016. 87600,00 7793,0025.09.2020. 1034,3125.09.2020. 1070,13
Datum stupanja u radni odnos 01/06/201014.03.2016. Datum prestanka radnog odnosa 14.03.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji14.03.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji14.03.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji14.03.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit14.03.2016. Nositelj obveze Osobno14.03.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Pbz14.03.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 110000,0014.03.2016.
Valuta duga EUR - Euro14.03.2016. Godina zaduženja 200814.03.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 26414.03.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 688,0114.03.2016. 652,18 Ugovorena kamatna stopa 4,8914.03.2016. 3,68
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji14.03.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji14.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom14.03.2016. Kuća20.05.2019. Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.03.2016.
Mjesto slavonski brod14.03.2016. Slavonski brod25.09.2020. Poštanski broj 3500014.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.03.2016. Površina 150,0014.03.2016. 185,0020.05.2019. 280,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 850000,0014.03.2016. 112814,3914.03.2016. 115000,00
Katastarska općina Slavonski brod14.03.2016. Slavonski Brod30.12.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug14.03.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)14.03.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan14.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.03.2016.
Mjesto Slavonski bROD14.03.2016. Slavonski Brod25.09.2020. Poštanski broj 3500014.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.03.2016. Površina 88,0014.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 450000,0014.03.2016. 59725,2614.03.2016. 60000,00
Katastarska općina Slavonski Brod14.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno14.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno14.03.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom14.03.2016.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji14.03.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil14.03.2016. Marka/tip Škoda Octavia14.03.2016.
Godina proizvodnje 200614.03.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0014.03.2016. 35000,00 4645,30 3500,00
Oblik vlasništva Osobno14.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.03.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl14.03.2016. Marka/tip Kawasaki EN50014.03.2016.
Godina proizvodnje 200314.03.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0014.03.2016. 1990,8414.03.2016. 1900,00
Oblik vlasništva Osobno14.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.03.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip AUSTIN MINI 1000 SALLON
Godina proizvodnje 1971 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,00 2654,46 2600,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji14.03.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji14.03.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice14.03.2016. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom14.03.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656014.03.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb14.03.2016.
Broj dionica 5414.03.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 143,1014.03.2016. 23,0017.01.2023. 24,60
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%14.03.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno14.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.03.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu14.03.2016. Naziv poslovnog subjekta PBZ invest14.03.2016. Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
OIB poslovnog subjekta 7307396057314.03.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb14.03.2016.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 32136,2414.03.2016. 68703,37 91099,0025.09.2020. 93600,0001.02.2021. 116788,0030.12.2021. 142641,0005.12.2022. 17828,7117.01.2023. 23148,45
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno14.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.03.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji14.03.2016. Ne postoji30.12.2021.

Podatci o štednji

Iznos 25000,0014.03.2016. 3318,0714.03.2016. Valuta HRK - Hrvatska Kuna14.03.2016. EUR - Euro14.03.2016.
Oblik vlasništva Dijete14.03.2016. Osobno01.02.2021. Način stjecanja Na neki drugi način14.03.2016.
Drugi način stjecanja Stambena štednja14.03.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 11000,0014.03.2016. 11830,00 Valuta EUR - Euro14.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno14.03.2016. Način stjecanja Nasljedstvom14.03.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 10000,0014.03.2016. 30000,00 3981,68 Valuta HRK - Hrvatska Kuna14.03.2016. EUR - Euro14.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug14.03.2016. Bračni drug, Dijete, Dijete Način stjecanja Na neki drugi način14.03.2016.
Drugi način stjecanja Stambena štednja14.03.2016.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji14.03.2016. Postoji17.01.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Lions klub Slavonski Brod17.01.2023. Sjedište pravne osobe Slavonski Brod17.01.2023.
OIB pravne osobe 1300596669417.01.2023.
Datum učlanjenja 01/01/200017.01.2023. Datum kraja članstva 17.01.2023.
Funkcije 17.01.2023. član
Napomena 17.01.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Družba Braća Hrvatskog Zmaja Sjedište pravne osobe Zagreb
OIB pravne osobe 78879984090
Datum učlanjenja 13/05/2023 Datum kraja članstva
Funkcije član
Napomena