Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Donald Blašković

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Donald 16.04.2022. Prezime Blašković16.04.2022.
Stručna sprema Stručni Specijalist16.04.2022.
Zvanje Stručni specijalist kreativnog menadžmenta16.04.2022. Stranačka pripadnost Istarski Demokratski Sabor16.04.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana16.04.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece16.04.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 52220 Labin16.04.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji16.04.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave - Direktor16.04.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću16.04.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52220 Labin16.04.2022. Ulica Vinež 16.04.2022. Kućni broj 8116.04.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855285537516.04.2022.
Datum početka mandata 25/12/202116.04.2022. Predviđeni datum kraja mandata 30/09/202416.04.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno16.04.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji16.04.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji16.04.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji16.04.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji16.04.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom16.04.2022. Naziv pravne osobe Grad Labin16.04.2022. OIB pravne osobe 1904133172616.04.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52220 Labin16.04.2022. Ulica Titov trg16.04.2022. Kućni broj 1116.04.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/02/200516.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 30/09/202016.04.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 17766,0016.04.2022. 2570,1726.01.2023. Neto iznos (EUR) 13900,6716.04.2022. 1937,4326.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji16.04.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji16.04.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji16.04.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Grad Labin16.04.2022. OIB poslodavca 1904133172616.04.2022.
Bruto iznos (EUR) 15852,8716.04.2022. 2174,8926.01.2023. Neto iznos (EUR) 10841,6516.04.2022. 1483,6026.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 15/12/200316.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa 16.04.2022.
Napomena 16.04.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji16.04.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji16.04.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji16.04.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.04.2022. Nositelj obveze Osobno16.04.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.16.04.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 150000,0016.04.2022. 19908,4216.04.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna16.04.2022. EUR - Euro16.04.2022. Godina zaduženja 201916.04.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 8416.04.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 2042,0516.04.2022. 271,0326.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 3,8816.04.2022.
Napomena 16.04.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.04.2022. Nositelj obveze Osobno16.04.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA16.04.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 22991,5916.04.2022.
Valuta duga EUR - Euro16.04.2022. Godina zaduženja 201816.04.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 19216.04.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 234,4516.04.2022. Ugovorena kamatna stopa 5,0016.04.2022.
Napomena 16.04.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji16.04.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji16.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan16.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.04.2022.
Mjesto Labin16.04.2022. Poštanski broj 5222016.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.04.2022. Površina 80,6116.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 785000,0016.04.2022. 104187,4016.04.2022.
Katastarska općina Novi Labin16.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno16.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno16.04.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)16.04.2022.
Napomena 16.04.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji16.04.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.04.2022. Marka/tip Škoda Octavia Elegance 1.9 TD16.04.2022.
Godina proizvodnje 200916.04.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0016.04.2022. 3981,6816.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug16.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)16.04.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Gliser16.04.2022. Marka/tip Maxum 2400 SE16.04.2022.
Godina proizvodnje 200616.04.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120000,0016.04.2022. 15926,7416.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno16.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.04.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji16.04.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji16.04.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji16.04.2022.

Podatci o štednji

Iznos 98507,4816.04.2022. 14601,6526.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna16.04.2022. EUR - Euro16.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug16.04.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.04.2022.
Napomena 16.04.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji16.04.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Područna vatrogasna zajednica Labin16.04.2022. Sjedište pravne osobe Dubrova 84, Štrmac16.04.2022.
OIB pravne osobe 0841311945216.04.2022.
Datum učlanjenja 26/11/202116.04.2022. Datum kraja članstva 16.04.2022.
Funkcije Predsjednik16.04.2022.
Napomena 16.04.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Dobrovoljno vatrogasno društvo Labin-Rabac16.04.2022. Sjedište pravne osobe Maslinica 4, Rabac16.04.2022.
OIB pravne osobe 6277919656116.04.2022.
Datum učlanjenja 12/07/202116.04.2022. Datum kraja članstva 16.04.2022.
Funkcije Predsjednik16.04.2022.
Napomena 16.04.2022.