Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dominik Knežević

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Dominik21.06.2017. Prezime Knežević21.06.2017.
Stručna sprema SSS21.06.2017.
Zvanje Geodetski tehničar21.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica21.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana21.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece21.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 31531 Viljevo21.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji21.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik21.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Viljevo21.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31531 Viljevo21.06.2017. Ulica Braće Radića21.06.2017. Kućni broj 8721.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853164401421.06.2017. Fax (službeni) +3853164440021.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201721.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 25/05/202021.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji21.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji21.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji21.06.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Stručni referent za geodetske poslove21.06.2017. Naziv pravne osobe Državna geodetska uprava Područni ured za katastar Osijek Odjel za katastar nekretnina Donji Miholjac 21.06.2017. OIB pravne osobe 8489112754021.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31540 Donji Miholjac21.06.2017. Ulica Vukovarska 21.06.2017. Kućni broj 121.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/02/200921.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 21.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji21.06.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Stručni referent za geodetske poslove21.06.2017. Naziv pravne osobe Državna geodetska uprava Područni ured za katastar Osijek Odjel za katastar nekretnina Donji Miholjac 21.06.2017. OIB pravne osobe 8489112754021.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31540 Donji Miholjac21.06.2017. Ulica Vukovarska21.06.2017. Kućni broj 121.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/02/200921.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 21.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 17689,7821.06.2017. Neto iznos (HRK) 14151,8221.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji21.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji21.06.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 50000,0021.06.2017. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti21.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Postoji21.06.2017.

Subvencija/donacija/poticaj

Isplatitelj Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju 21.06.2017. OIB isplatitelja 9912223570921.06.2017.
Neto iznos (HRK) 65000,0021.06.2017. Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.06.2017.
Vrsta Poticaj21.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji21.06.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Altrad Limex doo21.06.2017. OIB poslodavca 4390868867721.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 62050,5721.06.2017. Neto iznos (HRK) 49640,4521.06.2017.
Datum stupanja u radni odnos 24/09/201321.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 21.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji21.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji21.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.06.2017. Nosioc obveze Osobno21.06.2017.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb21.06.2017. Iznos duga 14970,8221.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro21.06.2017. Godina zaduženja 201421.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 18021.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 142,8721.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,0021.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.06.2017. Nosioc obveze Osobno21.06.2017.
Vjerovnik Sberbank dd21.06.2017. Iznos duga 9155,6821.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro21.06.2017. Godina zaduženja 201621.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 18021.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 125,8121.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,7821.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.06.2017. Nosioc obveze Bračni drug21.06.2017.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb21.06.2017. Iznos duga 178188,2521.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna21.06.2017. Godina zaduženja 200821.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 24021.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1196,1021.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,7821.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.12.2018. Nosioc obveze Osobno28.12.2018.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb28.12.2018. Iznos duga 15000,0028.12.2018.
Valuta duga EUR - Euro28.12.2018. Godina zaduženja 201828.12.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 12028.12.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 165,8528.12.2018. Ugovorena kamatna stopa 5,9128.12.2018.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji21.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Viljevo21.06.2017. Poštanski broj 3153121.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 4566,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200000,0021.06.2017.
Katastarska općina Viljevo21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug21.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)21.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Kapelna21.06.2017. Poštanski broj 3153121.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 2324,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0021.06.2017.
Katastarska općina Kapelna21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od kapitala21.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji21.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.06.2017. Marka/tip Škoda Fabia21.06.2017.
Godina proizvodnje 200421.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0021.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)21.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor21.06.2017. Marka/tip IMT 53921.06.2017.
Godina proizvodnje 198721.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0021.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti21.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.12.2018. Marka/tip Nissan Qashqai28.12.2018.
Godina proizvodnje 201528.12.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0028.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.12.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.12.2018. Marka/tip Lada Niva28.12.2018.
Godina proizvodnje 200828.12.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0028.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti28.12.2018.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji21.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji21.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji21.06.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga uzgajivača crne slavonske svinje Slavonije Baranje i Zapadnog Srijema Fajferica21.06.2017. Sjedište pravne osobe Đakovo, Vladimira Nazora 121.06.2017.
OIB pravne osobe 2600998782821.06.2017.
Datum učlanjenja 07/10/201121.06.2017. Datum kraja članstva 21.06.2017.
Funkcije Predsjednik21.06.2017.