Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Domagoj Šlat

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Domagoj29.05.2017. Prezime Šlat 29.05.2017.
Stručna sprema VSS29.05.2017.
Zvanje profesor kineziologije29.05.2017. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske29.05.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana29.05.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece29.05.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10450 Jastrebarsko29.05.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji29.05.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik gradonačelnika29.05.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Jastrebarsko29.05.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10450 Jastrebarsko29.05.2017. Ulica Streossmayerov trg 29.05.2017. Kućni broj 1329.05.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851628111029.05.2017. Fax (službeni) +3851628111229.05.2017.
Datum početka mandata 26/05/201329.05.2017. Predviđeni datum kraja mandata 26/05/202029.05.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno29.05.2017. Stvarni datum kraja mandata 21/05/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji29.05.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji29.05.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji29.05.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji29.05.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 15490,4329.05.2017. 15638,6727.12.2018. Neto iznos (HRK) 10144,6029.05.2017. 10232,1527.12.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji29.05.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji29.05.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji29.05.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji29.05.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Grad Jastrebarsko29.05.2017. OIB poslodavca 6494266182729.05.2017.
Bruto iznos (HRK) 163202,4029.05.2017. 170851,0227.12.2018. Neto iznos (HRK) 114551,6429.05.2017. 126194,1627.12.2018.
Datum stupanja u radni odnos 02/07/201229.05.2017. Datum prestanka radnog odnosa 29.05.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji29.05.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji29.05.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji29.05.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji29.05.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom29.05.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.05.2017.
Mjesto Jastrebarsko29.05.2017. Poštanski broj 1045029.05.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.05.2017. Površina 522,0029.05.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 800000,0029.05.2017.
Katastarska općina Jastrebarsko29.05.2017. Vrsta vlasništva Knjižno29.05.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug29.05.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)29.05.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji29.05.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Gliser29.05.2017. Marka/tip Rio cabin29.05.2017. Starcraft27.12.2018.
Godina proizvodnje 198929.05.2017. 200927.12.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,0029.05.2017. 70000,0027.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno29.05.2017. Suvlasnik s trećim osobama27.12.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti29.05.2017. Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.12.2018.
Postotak 50,0027.12.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.05.2017. Marka/tip SSyangyong29.05.2017.
Godina proizvodnje 201129.05.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 90000,0029.05.2017.
Oblik vlasništva Osobno29.05.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)29.05.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji29.05.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji29.05.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice29.05.2017. Naziv poslovnog subjekta HT 29.05.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656029.05.2017. Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB29.05.2017.
Broj dionica 4529.05.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 8100,0029.05.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Udio manji od 0.5%29.05.2017.
Oblik vlasništva Osobno29.05.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.05.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji29.05.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji29.05.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Sportska zajednica Grada Jastrebarskog29.05.2017. Sjedište pravne osobe Vlatka Mačeka 229.05.2017.
OIB pravne osobe 8768309517129.05.2017.
Datum učlanjenja 11/11/201529.05.2017. Datum kraja članstva 29.05.2017.
Funkcije Predsjednik29.05.2017.