Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Đivo Market

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Đivo18.07.2017. Prezime Market 18.07.2017.
Stručna sprema VSS18.07.2017.
Zvanje DIPLOMIRANI INŽENJER POMORSKOG PROMETA18.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica18.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana18.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece18.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 20226 Goveđari18.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji18.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik18.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Mljet18.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 20225 Babino Polje18.07.2017. Ulica Zabrežje18.07.2017. Kućni broj 218.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852074525518.07.2017.
Datum početka mandata 25/05/201718.07.2017. 20/05/202121.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 25/07/202118.07.2017. 21/05/202521.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno18.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji18.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji18.07.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji18.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji18.07.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 14232,9018.07.2017. 14732,9021.06.2021. Neto iznos (HRK) 9845,5318.07.2017. 10230,9421.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji18.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji18.07.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 65200,0018.07.2017. 70000,0021.06.2021. Pravna osnova Od druge djelatnosti18.07.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.07.2017.
Druga djelatnost iznajmljivanje apartmana18.07.2017.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji18.07.2017. Postoji21.06.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca OGIGIJA MARKET D.O.O.21.06.2021. OIB poslodavca 6342658800121.06.2021.
Bruto iznos (HRK) 6000,0021.06.2021. Neto iznos (HRK) 4000,0021.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 29/10/201821.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa 21.06.2021.
Napomena 21.06.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji18.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji18.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji18.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.07.2017. Nositelj obveze Osobno18.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ d.d. Zagreb18.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 12772,0018.07.2017. 20000,0021.06.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna18.07.2017. Godina zaduženja 201518.07.2017. 202121.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 2018.07.2017. 1221.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 638,6018.07.2017. 1700,0021.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 9,2818.07.2017. 6,0021.06.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.07.2017. Nositelj obveze Osobno18.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ d.d. Zagreb18.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 32104,5018.07.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna18.07.2017. Godina zaduženja 201718.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 3418.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 944,2518.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,3018.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo18.07.2017. Nositelj obveze Osobno18.07.2017.
Druga obveza leasing osobnog vozila18.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) VB Leasing d.d. Zagreb18.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 41542,5618.07.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna18.07.2017. Godina zaduženja 201318.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 1818.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 2307,9218.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,0018.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.07.2017. Nositelj obveze Bračni drug18.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) RBA d.d. Zagreb18.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 37800,0018.07.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna18.07.2017. Godina zaduženja 201018.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 4218.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 900,0018.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,0018.07.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji18.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji18.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća18.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.07.2017.
Mjesto Goveđari18.07.2017. Poštanski broj 2022618.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.07.2017. Površina 260,0018.07.2017. 520,0021.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1924000,0018.07.2017. 4000000,0021.06.2021.
Katastarska općina Goveđari18.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno18.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno18.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom18.07.2017. Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom21.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor18.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.07.2017.
Mjesto Nova Mokošica18.07.2017. Poštanski broj 2023618.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.07.2017. Površina 14,0018.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 105000,0018.07.2017.
Katastarska općina Obuljeno18.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno18.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.07.2017. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom21.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan18.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.07.2017.
Mjesto Dubrovnik18.07.2017. Poštanski broj 2000018.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.07.2017. Površina 43,0018.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 700000,0018.07.2017.
Katastarska općina Gruž18.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno18.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom18.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište18.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.07.2017.
Mjesto Nova Mokošica18.07.2017. Poštanski broj 2023618.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.07.2017. Površina 446,0018.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 356800,0018.07.2017.
Katastarska općina Prijevor18.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno18.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom18.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište18.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.07.2017.
Mjesto Nova Mokošica18.07.2017. Poštanski broj 2023618.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.07.2017. Površina 90,0018.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 72000,0018.07.2017.
Katastarska općina Prijevor18.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno18.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom18.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište18.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.07.2017.
Mjesto Nova Mokošica18.07.2017. Poštanski broj 2023618.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.07.2017. Površina 187,0018.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 149600,0018.07.2017.
Katastarska općina Prijevor18.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno18.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom18.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište18.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.07.2017.
Mjesto Nova Mokošica18.07.2017. Poštanski broj 2023618.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.07.2017. Površina 374,0018.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 299200,0018.07.2017.
Katastarska općina Prijevor18.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno18.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno18.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom18.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji18.07.2017. Postoji21.06.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.06.2021. Marka/tip SEAT TOLEDO21.06.2021.
Godina proizvodnje 201321.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,0021.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug21.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji18.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji18.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji18.07.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji18.07.2017.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: