Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dino Blažević

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Dino17.06.2021. Prezime Blažević17.06.2021.
Stručna sprema SSS17.06.2021.
Zvanje Ekonomist17.06.2021. Stranačka pripadnost Nisam član stranke17.06.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana17.06.2021.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece17.06.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 47272 Ribnik17.06.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji17.06.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik17.06.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Ribnik17.06.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 47272 Ribnik17.06.2021. Ulica Ribnik17.06.2021. Kućni broj 4a17.06.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854774209617.06.2021.
Datum početka mandata 20/05/202117.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 16/05/202517.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno17.06.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji17.06.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji17.06.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji17.06.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji17.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 8558,0017.06.2021. 1141,5216.01.2023. 1147,2023.01.2024. Neto iznos (EUR) 6248,6617.06.2021. 832,9316.01.2023. 839,0523.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji17.06.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji17.06.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji17.06.2021. Ne postoji12.11.2021.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Općina Ribnik17.06.2021. OIB isplatitelja 7645420001317.06.2021.
Neto iznos (EUR) 7000,0017.06.2021. 929,0617.06.2021. Vremenski raspon Jednokratno17.06.2021.
Vrsta Stipendija17.06.2021.
Korisnik Svrha
Napomena 17.06.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji17.06.2021. Postoji12.11.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.11.2021. Nositelj obveze Osobno12.11.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste bank12.11.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 75000,0012.11.2021. 9954,2112.11.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.11.2021. EUR - Euro12.11.2021. Godina zaduženja 202112.11.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 9612.11.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 988,9012.11.2021. Ugovorena kamatna stopa 6,0912.11.2021.
Napomena 12.11.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji17.06.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji17.06.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji17.06.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor17.06.2021. Marka/tip Deutz-Fahr Agrofarm17.06.2021.
Godina proizvodnje 200817.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0017.06.2021. 13272,2817.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno17.06.2021. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka17.06.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji17.06.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji17.06.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji17.06.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji17.06.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe SD Kostenjar17.06.2021. Sjedište pravne osobe Ribnik bb17.06.2021.
OIB pravne osobe 3108783851517.06.2021.
Datum učlanjenja 28/11/202017.06.2021. Datum kraja članstva 28/11/202117.06.2021. 28/11/2023
Funkcije 17.06.2021. predsjednik
Napomena 17.06.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Kostenjar jdoo Sjedište pravne osobe Ribnik 2
OIB pravne osobe 38636529020
Datum učlanjenja 14/02/2022 Datum kraja članstva
Funkcije Suvlasnik
Napomena