Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dinko Čutura

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Dinko Prezime Čutura
Stručna sprema Doktor Znanosti
Zvanje doktor znanosti znanstveno polje povijest Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji Mjesto 10000 Zagreb

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Ravnatelj Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski državni arhiv

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Marulićev trg Kućni broj 21

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514801962 Fax (službeni) +38514829000
Datum početka mandata 11/05/2017 Predviđeni datum kraja mandata 10/05/2021
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Direktor Naziv pravne osobe AGM d.o.o. OIB pravne osobe 37620818018
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Mihanovićeva Kućni broj 28
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 02/11/2016 Datum prestanka radnog odnosa 11/09/2017

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Direktor Naziv pravne osobe AGM d.o.o. OIB pravne osobe 37620818018
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Mihanovićeva Kućni broj 28
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 02/11/2016 Datum prestanka radnog odnosa 11/09/2017

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 22646,90 Neto iznos (HRK) 14558,40

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1900,00 Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Mjesečno

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Državni ured za reviziju OIB poslodavca 55448281176
Bruto iznos (HRK) 167230,4402.05.2018. Neto iznos (HRK) 108810,6002.05.2018.
Datum stupanja u radni odnos 16/05/1995 Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Zagrebačka banka d.d. Iznos duga 108082,90
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2016
Rok vraćanja u mjesecima 35 Iznos mjesečnog anuiteta 3470,11 Ugovorena kamatna stopa 7,95

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Bračni drug
Vjerovnik Zagrebačka banka d.d. Iznos duga 150000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2015
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 3718,54 Ugovorena kamatna stopa 8,80

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 69,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 890000,00
Katastarska općina Črnomerec Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Citroen C3
Godina proizvodnje 2007 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Autoklub Siget Sjedište pravne osobe Siget 17, Zagreb
OIB pravne osobe 30716520726
Datum učlanjenja 30/09/2015 Datum kraja članstva
Funkcije član Upravnog odbora
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: