Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dinko Čutura

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Dinko Prezime Čutura
Stručna sprema Doktor Znanosti
Zvanje doktor znanosti znanstveno polje povijest Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji Mjesto 10000 Zagreb

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski državni arhiv

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Marulićev trg Kućni broj 21

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514801962
Datum početka mandata 11/05/2017 Predviđeni datum kraja mandata 10/05/2021
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji Ne postoji23.10.2020.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Direktor Naziv pravne osobe AGM d.o.o. OIB pravne osobe 37620818018
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Mihanovićeva Kućni broj 28
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 02/11/2016 Datum prestanka radnog odnosa 11/09/2017

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor Naziv pravne osobe AGM d.o.o. OIB pravne osobe 37620818018
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Mihanovićeva Kućni broj 28
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 02/11/2016 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 11/09/2017

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 22646,90 24001,2423.10.2020. Neto iznos (HRK) 14558,40 15335,2123.10.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1900,00 Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 5000,0023.10.2020. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti23.10.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini23.10.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2500,0023.10.2020. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti23.10.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini23.10.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 6000,0023.10.2020. Pravna osnova Od kulturne djelatnosti23.10.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini23.10.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 4314,0023.10.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak23.10.2020.
Vremenski raspon Mjesečno23.10.2020.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Državni ured za reviziju OIB poslodavca 55448281176
Bruto iznos (HRK) 167230,4402.05.2018. 13316,4023.10.2020. Neto iznos (HRK) 108810,6002.05.2018. 9720,5023.10.2020.
Datum stupanja u radni odnos 16/05/1995 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 108082,90
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2016
Rok vraćanja u mjesecima 35 Iznos mjesečnog anuiteta 3470,11 Ugovorena kamatna stopa 7,95
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 150000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2015
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 3718,54 Ugovorena kamatna stopa 8,80
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 69,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 890000,00
Katastarska općina Črnomerec Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom23.10.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2020.
Mjesto Zadar23.10.2020. Poštanski broj 2100023.10.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.10.2020. Površina 160,0023.10.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2000000,0023.10.2020.
Katastarska općina Zadar23.10.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno23.10.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama23.10.2020. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2020.
Postotak 25,0023.10.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Citroen C3
Godina proizvodnje 2007 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,00 25000,0023.10.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Autoklub Siget Sjedište pravne osobe Siget 17, Zagreb
OIB pravne osobe 30716520726
Datum učlanjenja 30/09/2015 Datum kraja članstva
Funkcije član Upravnog odbora
Napomena