Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dinko Burić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Dinko24.01.2016. Prezime Burić 24.01.2016.
Stručna sprema VSS24.01.2016.
Zvanje doktor medicine24.01.2016. Stranačka pripadnost Hrvatski Demokratski Savez Slavonije I Baranje24.01.2016. Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana24.01.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece24.01.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 31551 Belišće24.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji24.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik24.01.2016. Gradonačelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor24.01.2016. Grad Belišće

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb24.01.2016. 31551 Belišće Ulica Trg sv. Marka24.01.2016. Vijenac dr. Franje Tuđmana Kućni broj 624.01.2016. 1

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456935024.01.2016. +38531400601
Datum početka mandata 22/12/201124.01.2016. 02/06/201705.06.2017. 20/05/202115.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/201524.01.2016. 01/06/202105.06.2017. 19/05/202515.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno24.01.2016. Volonterski25.06.2020. Profesionalno15.06.2021. Stvarni datum kraja mandata 28/12/2015

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Postoji24.01.2016. Ne postoji
Dužnost Gradonačelnik24.01.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Belišće24.01.2016. 05.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31551 Belišće24.01.2016. 05.06.2017. Ulica Kralja Tomislava24.01.2016. 05.06.2017. Kućni broj 20624.01.2016. 05.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853140060124.01.2016. 05.06.2017.
Datum početka mandata 01/07/201324.01.2016. 05.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/201724.01.2016. 05.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski24.01.2016. 05.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 24.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji24.01.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji24.01.2016. Ne postoji15.06.2021.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto SPEC.INT.MEDICINE24.01.2016. Naziv pravne osobe SPEC INT ORD DR. D.BURIĆ DR MED. SPEC.INT.MED.24.01.2016. OIB pravne osobe 2833436650624.01.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31551 Belišće24.01.2016. Ulica S.H.Gutmanna24.01.2016. Prilaz dr. Vilka Ivekovića27.11.2018. Kućni broj 28/124.01.2016. 127.11.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/06/200224.01.2016. 01/06/202025.06.2020. Datum prestanka radnog odnosa 01/02/201424.01.2016. 25.06.2020.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji24.01.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto SPEC.INT.MEDICINE24.01.2016. Naziv pravne osobe SPEC INT ORD DR. D.BURIĆ DR MED. SPEC.INT.MED.24.01.2016. SPEC INT ORD DR. D.BURIC DR.MED. OIB pravne osobe 2833436650624.01.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31551 Belišće24.01.2016. Ulica S.H.Gutmanna24.01.2016. Prilaz dr. Vilka Ivekovića27.11.2018. Kućni broj 28/124.01.2016. 127.11.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/06/200224.01.2016. 01/06/202015.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 01/02/201424.01.2016. 31/05/202115.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 28009,9324.01.2016. 23034,88 25374,0502.08.2019. 21875,4215.06.2021. 22065,6404.01.2022. 2929,6705.01.2023. Neto iznos (EUR) 17557,8424.01.2016. 13697,68 14949,4302.08.2019. 15058,2515.06.2021. 15640,3704.01.2022. 2005,4905.01.2023.
Volonterski (EUR) 5654,8925.06.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Volonterski (EUR) 0,0024.01.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji24.01.2016. Postoji25.06.2020. Ne postoji15.06.2021.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj SPEC. INT. ORD. DR. D. BURIĆ. SPEC. INT. MED.25.06.2020. OIB isplatitelja 2833436650625.06.2020.
Neto iznos mjesečno (EUR) 10000,0025.06.2020. 1327,2325.06.2020. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti25.06.2020.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji24.01.2016. Ne postoji15.06.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 24593,5224.01.2016. 31408,57 68516,4202.08.2019. 42942,7125.06.2020. 5699,3825.06.2020. Pravna osnova Od kapitala24.01.2016. Od samostalne djelatnosti25.06.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini24.01.2016.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji24.01.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca PRIV SPEC ORD OBIT MED LIDIJA BURIĆ DR.MED.SPEC.OBIT.MED.24.01.2016. OIB poslodavca 0731285186124.01.2016.
Bruto iznos (EUR) 213216,0024.01.2016. 306797,19 544938,4102.08.2019. 46568,1325.06.2020. 21734,2715.06.2021. 3704,6205.01.2023. Neto iznos (EUR) 132520,0024.01.2016. 179400,00 264455,1502.08.2019. 21896,5925.06.2020. 16985,2015.06.2021. 2443,0805.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 27/12/199324.01.2016. Datum prestanka radnog odnosa 24.01.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji24.01.2016. Ne postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 112000,0024.01.2016. 14864,9524.01.2016. Pravna osnova Od osiguranja24.01.2016.
Vremenski raspon Jednokratno24.01.2016.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji24.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji24.01.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit24.01.2016. Nositelj obveze Osobno, Bračni drug24.01.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) SPLITSKA BANKA24.01.2016. OTP BANKA05.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 220000,0024.01.2016.
Valuta duga EUR - Euro24.01.2016. Godina zaduženja 201324.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 22824.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 12314,7724.01.2016. 1578,5126.01.2016. 1306,3715.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,7724.01.2016. 3,1005.01.2023.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit24.01.2016. Nositelj obveze Osobno, Bračni drug24.01.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) SPLITSKA BANKA24.01.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,0024.01.2016.
Valuta duga EUR - Euro24.01.2016. Godina zaduženja 201324.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 12024.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 2738,3824.01.2016. 354,7826.01.2016. Ugovorena kamatna stopa 7,0024.01.2016. 7,6426.01.2016.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji24.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji24.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom24.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2016.
Mjesto BELIŠĆE24.01.2016. Poštanski broj 3155124.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.01.2016. Površina 692,0024.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 810000,0024.01.2016. 900000,0004.01.2022. 119450,5304.01.2022.
Katastarska općina BELIŠĆE24.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno24.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug24.01.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)24.01.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Belišće Poštanski broj 31551
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 46,73
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 114000,00 15130,40
Katastarska općina Belišće Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom05.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.01.2023.
Mjesto BELIŠĆE05.01.2023. Poštanski broj 3155105.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.01.2023. Površina 692,0005.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 125000,0005.01.2023.
Katastarska općina BELIŠĆE05.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno05.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug05.01.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)05.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 05.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji24.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil24.01.2016. Marka/tip HYUNDAI i3024.01.2016.
Godina proizvodnje 201424.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 85000,0024.01.2016. 65000,00 8626,98
Oblik vlasništva Osobno24.01.2016. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)24.01.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil24.01.2016. Marka/tip HYUNDAI TUCSON24.01.2016.
Godina proizvodnje 201524.01.2016. 202105.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 304000,0024.01.2016. 230000,00 150000,0004.01.2022. 39773,7005.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug24.01.2016. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)24.01.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji24.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji24.01.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji24.01.2016.

Podatci o štednji

Iznos 30000,0024.01.2016. 12500,00 19500,0025.06.2020. 13500,0014.09.2020. 16000,0015.06.2021. 13000,0004.01.2022. 85000,0005.01.2023. Valuta EUR - Euro24.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug24.01.2016. Osobno, Bračni drug, Dijete, Dijete Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od osiguranja, Od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom, Prodajom imovine24.01.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od osiguranja, Od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom, Prodajom imovine24.01.2016. Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od osiguranja, Od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom, Prodajom imovine05.01.2023.
Drugi način stjecanja Uplata banaka po sudskim presudama CHF05.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji24.01.2016.