Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Davor Miličević

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Davor28.01.2016. Prezime Miličević 28.01.2016.
Stručna sprema Diplomirani28.01.2016.
Zvanje pravnik28.01.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica28.01.2016. Hrvatska demokratska zajednica28.01.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana28.01.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.01.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 32270 Županja28.01.2016. 32270 Županja28.01.2016. 32270 Županja28.01.2016. 32270 Županja28.01.2016. 32270 Županja28.01.2016. 32270 Županja28.01.2016. 32270 Županja28.01.2016. 32270 Županja28.01.2016. 32270 Županja28.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Gradonačelnik28.01.2016. Zastupnik25.10.2016. Gradonačelnik10.05.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad u00c5u00bdupanja28.01.2016. Hrvatski sabor25.10.2016. Grad u00c5u00bdupanja10.05.2019.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 32270 Županja28.01.2016. 10000 Zagreb25.10.2016. 32270 Županja10.05.2019. Ulica J. J. Strossmayera28.01.2016. Trg sv. Marka25.10.2016. J. J. Strossmayera10.05.2019. Kućni broj 128.01.2016. 625.10.2016. 110.05.2019.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853283049028.01.2016. +3851456947725.10.2016. +3853283049010.05.2019. Fax (službeni) +3853283047428.01.2016. +3851456931425.10.2016. +3853283047410.05.2019.
Datum početka mandata 07/06/201328.01.2016. 21/10/201625.10.2016. 22/02/201910.05.2019. Predviđeni datum kraja mandata 07/06/201728.01.2016. 09/09/202025.10.2016. 31/05/202110.05.2019.
Način obnašanja dužnosti Volonterski28.01.2016. Profesionalno25.10.2016. Stvarni datum kraja mandata 21/02/2019

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Postoji28.01.2016. Ne postoji10.05.2019.
Dužnost Zastupnik28.01.2016. Gradonačelnik25.10.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor28.01.2016. Grad u00c5u00bdupanja25.10.2016. 10.05.2019.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb28.01.2016. 32270 Županja25.10.2016. 10.05.2019. Ulica Trg sv. Marka28.01.2016. J. J. Strossmayera25.10.2016. 10.05.2019. Kućni broj 628.01.2016. 125.10.2016. 10.05.2019.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456947728.01.2016. +3853283049025.10.2016. 10.05.2019. Fax (službeni) +3851456931428.01.2016. +3853283047425.10.2016. 10.05.2019.
Datum početka mandata 28/12/201528.01.2016. 07/06/201325.10.2016. 29/05/201726.06.2017. 10.05.2019. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/201928.01.2016. 07/06/201725.10.2016. 31/05/202126.06.2017. 10.05.2019.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.01.2016. Volonterski25.10.2016. Profesionalno06.03.2019. 10.05.2019. Stvarni datum kraja mandata 28.01.2016. 05/02/201610.05.2016. 25.10.2016. 29/05/201726.06.2017. 26.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji28.01.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.01.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji28.01.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 26000,0025.10.2016. 21773,8910.05.2019. Neto iznos (HRK) 16500,0025.10.2016. 15841,4910.05.2019.
Volonterski (HRK) 0,0028.01.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 26000,0028.01.2016. 20000,0006.03.2019. Neto iznos (HRK) 16500,0028.01.2016. 15000,0006.03.2019.
Volonterski (HRK) 0,0025.10.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.01.2016. Postoji24.12.2018. Ne postoji06.03.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0024.12.2018. Pravna osnova Od drugog dohodka24.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno24.12.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji28.01.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji28.01.2016.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatska poštanska banka28.01.2016. OIB poslodavca 8793910421728.01.2016.
Bruto iznos (HRK) 90000,0028.01.2016. Neto iznos (HRK) 70000,0028.01.2016. 60000,0006.03.2019.
Datum stupanja u radni odnos 26/06/200728.01.2016. Datum prestanka radnog odnosa 28.01.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji28.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.01.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.01.2016. Nosioc obveze Osobno, Bračni drug28.01.2016.
Vjerovnik Privredna banka d.d.28.01.2016. Iznos duga 35000,0028.01.2016.
Valuta duga EUR - Euro28.01.2016. Godina zaduženja 200028.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 24028.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 1900,0028.01.2016. 255,0010.05.2016. Ugovorena kamatna stopa 6,0028.01.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.01.2016. Nosioc obveze Osobno28.01.2016.
Vjerovnik Hypo banka d.d.28.01.2016. Iznos duga 75000,0028.01.2016.
Valuta duga CHF - Švicarski Franak28.01.2016. Godina zaduženja 200328.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 28028.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 3000,0028.01.2016. 420,0010.05.2016. Ugovorena kamatna stopa 5,5028.01.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.01.2016. Nosioc obveze Bračni drug28.01.2016.
Vjerovnik Hrvatska poštanska banka d.d.28.01.2016. Iznos duga 50000,0028.01.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.01.2016. Godina zaduženja 201428.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 8428.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 700,0028.01.2016. Ugovorena kamatna stopa 8,0028.01.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2016.
Mjesto u00c5u00bdupanja28.01.2016. Poštanski broj 3227028.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2016. Površina 86,0028.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 400000,0028.01.2016.
Katastarska općina u00c5u00bdupanja28.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno28.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor28.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2016.
Mjesto u00c5u00bdupanja28.01.2016. Poštanski broj 3227028.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2016. Površina 32,0028.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200000,0028.01.2016.
Katastarska općina u00c5u00bdupanja28.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno28.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman28.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2016.
Mjesto Kakma kod Biograda na moru28.01.2016. Poštanski broj 2321028.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2016. Površina 130,0028.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,0028.01.2016.
Katastarska općina Polača28.01.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.01.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.01.2016.
Postotak 50,0028.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom10.05.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.05.2019.
Mjesto Vinkovci10.05.2019. Poštanski broj 3210010.05.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.05.2019. Površina 438,0010.05.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 250000,0010.05.2019.
Katastarska općina Vinkovci10.05.2019. Vrsta vlasništva Knjižno10.05.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug10.05.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.05.2019.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.01.2016. Marka/tip Mercedes28.01.2016.
Godina proizvodnje 200728.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0028.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti28.01.2016. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti16.11.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.01.2016. Marka/tip VW passat28.01.2016.
Godina proizvodnje 199428.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0028.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti28.01.2016. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti16.11.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.01.2016. Marka/tip Opel meriva28.01.2016.
Godina proizvodnje 200928.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0028.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug28.01.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti28.01.2016. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti16.11.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.11.2016. Marka/tip Mercedes16.11.2016.
Godina proizvodnje 201016.11.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 170000,0016.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno16.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.11.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji28.01.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji28.01.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji28.01.2016. Ne postoji10.05.2019.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Nogometni klub Graničar28.01.2016. Sjedište pravne osobe u00c5u00bdupanja28.01.2016.
OIB pravne osobe 2425032362328.01.2016.
Datum učlanjenja 05/01/200428.01.2016. Datum kraja članstva 28.01.2016.
Funkcije predsjednik28.01.2016.