Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Davor Božinović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Davor23.01.2016. Prezime Božinović 23.01.2016.
Stručna sprema Doktor Znanosti23.01.2016.
Zvanje magistar politoloije23.01.2016. magistar politologije Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica23.01.2016. Hrvatska demokratska zajednica23.01.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana23.01.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece23.01.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10290 Zaprešić23.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji23.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik23.01.2016. Predstojnik Ureda Predsjednika23.11.2016. Ministar12.07.2018. Potpredsjednik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor23.01.2016. Vlada Republike Hrvatske23.11.2016. Ministarstvo unutarnjih poslova12.07.2018. Vlada Republike Hrvatske

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb23.01.2016. Ulica Trg Svetog Marka 23.01.2016. Trg sv. Marka12.07.2018. Savska cesta12.07.2018. Trg sv. Marka Kućni broj 623.01.2016. 223.11.2016. 3912.07.2018. 2

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456947723.01.2016. +3851456921023.11.2016. +3851612212912.07.2018.
Datum početka mandata 22/12/201123.01.2016. 27/10/201623.11.2016. 09/06/201712.07.2018. 19/07/2019 23/07/202018.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/201523.01.2016. 27/10/202023.11.2016. 09/06/202012.07.2018. 27/10/2020 23/07/202418.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.01.2016. Stvarni datum kraja mandata 05/01/2016 09/06/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji23.01.2016. Postoji
Dužnost Ministar Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 23.01.2016. Ministarstvo unutarnjih poslova

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 23.01.2016. 10000 Zagreb Ulica 23.01.2016. Savska cesta Kućni broj 23.01.2016. 39

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 23.01.2016. +38516122129
Datum početka mandata 23.01.2016. 09/06/2017 23/07/202018.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 23.01.2016. 27/10/2020 23/07/202418.08.2020.
Način obnašanja dužnosti 23.01.2016. Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 23.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji23.01.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji23.01.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji23.01.2016. Postoji23.11.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto veleposlanik23.11.2016. Naziv pravne osobe Ministarstvo vanjskih i europskih poslova23.11.2016. OIB pravne osobe 4354112222423.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb23.11.2016. Ulica Trg Nikole Šubića Zrinskog 23.11.2016. Kućni broj 723.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/02/201623.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 27/10/201623.11.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto predstojnik Naziv pravne osobe Ured predsjednika Vlade RH OIB pravne osobe 76193608922
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg Svetog Marka Kućni broj 2
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 27/10/2016 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 09/06/2017

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto predstojnik12.07.2018. Naziv pravne osobe Ured predsjednika Vlade RH12.07.2018. OIB pravne osobe 7619360892212.07.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb12.07.2018. Ulica Trg svetog Marka12.07.2018. Kućni broj 212.07.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 27/10/201612.07.2018. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 09/06/201712.07.2018.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ministar18.08.2020. Naziv pravne osobe Ministarstvo unutarnjih poslova18.08.2020. OIB pravne osobe 3616237187818.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb18.08.2020. Ulica Savska cesta18.08.2020. Kućni broj 3918.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 09/06/201718.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 23/07/202018.08.2020.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Potpredsjednik18.08.2020. Naziv pravne osobe Vlada Republike Hrvatske18.08.2020. OIB pravne osobe 6443488513118.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb18.08.2020. Ulica Trg sv. Marka18.08.2020. Kućni broj 218.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 19/07/201918.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 23/07/202018.08.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 28470,1323.01.2016. 15265,5923.11.2016. 28719,8712.07.2018. 32218,54 32357,4118.08.2020. 32496,2828.01.2022. 4331,4230.01.2023. Neto iznos (EUR) 17672,8923.01.2016. 10714,9023.11.2016. 18963,8212.07.2018. 20392,15 20473,4018.08.2020. 21461,6928.01.2022. 2807,8730.01.2023.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (EUR) 0,00 Neto iznos (EUR) 0,00

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji23.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji23.01.2016. Postoji23.11.2016. Ne postoji Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 13507,0023.11.2016. 1792,6923.11.2016. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti23.11.2016.
Vremenski raspon Jednokratno23.11.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3100,0023.11.2016. 411,4423.11.2016. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti23.11.2016.
Vremenski raspon Jednokratno23.11.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3204,3823.11.2016. 425,2423.11.2016. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti23.11.2016.
Vremenski raspon Jednokratno23.11.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 14700,0023.11.2016. 1951,0323.11.2016. Pravna osnova Od druge djelatnosti23.11.2016.
Vremenski raspon Jednokratno23.11.2016.
Druga djelatnost autorski honorar za knjigu Globalna sigurnost23.11.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 6100,00 3900,0002.04.2021. 3600,0028.01.2022. 557,4430.01.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji23.01.2016. Ne postoji25.02.2020.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ordinacija dentalne medicine dr. JASNA BOŽINOVIĆ23.01.2016. OIB poslodavca 7497490203023.01.2016.
Bruto iznos (EUR) 152335,3523.01.2016. 152334,9123.11.2016. 81753,63 10850,49 Neto iznos (EUR) 119629,8523.01.2016. 122260,9823.11.2016. 16080,30 2134,18
Datum stupanja u radni odnos 15/01/199223.01.2016. Datum prestanka radnog odnosa 23.01.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji23.01.2016. Postoji25.02.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 192963,8925.02.2020. 150025,0502.04.2021. 20402,2230.01.2023. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti25.02.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini25.02.2020.
Napomena Iznos primitka ostvaren je u 2021. godini (podatak o iznosu primitka dostupan je tek u ožujku nakon obračuna za potrebe porezne prijave)30.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji23.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji23.01.2016. Postoji23.11.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.11.2016. Nositelj obveze Osobno23.11.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka23.11.2016. HPB Iznos duga (početni iznos glavnice) 142950,0023.11.2016. 664000,00 88127,94
Valuta duga EUR - Euro23.11.2016. HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 200623.11.2016. 2017
Rok vraćanja u mjesecima 24023.11.2016. 96 Iznos mjesečnog anuiteta 1043,6823.11.2016. 8016,69 1064,0030.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,8723.11.2016. 3,75
Napomena Kredit kod HPB ugovoren je kao refinanciranje kredita kod Zagrebačke banke.30.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.11.2016. Nositelj obveze Bračni drug23.11.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Addiko Bank23.11.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 77000,0023.11.2016.
Valuta duga CHF - Švicarski Franak23.11.2016. Godina zaduženja 200523.11.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 24023.11.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 473,4623.11.2016. Ugovorena kamatna stopa 5,2523.11.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP Iznos duga (početni iznos glavnice) 16075,08
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2017
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 204,37 Ugovorena kamatna stopa 6,59
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.01.2022. Nositelj obveze Osobno28.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) BKS BANK 28.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 18000,0028.01.2022.
Valuta duga EUR - Euro28.01.2022. Godina zaduženja 202128.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 4828.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 396,8428.01.2022. 396,4930.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 2,8128.01.2022.
Napomena 28.01.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji23.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan23.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.01.2016.
Mjesto Zaprešić23.01.2016. Poštanski broj 1029023.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.01.2016. Površina 132,3523.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1504800,0023.01.2016. 237600,0030.01.2023.
Katastarska općina Zaprešić23.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno23.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno23.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)23.01.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor23.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.01.2016.
Mjesto Zaprešić23.01.2016. Poštanski broj 1029023.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.01.2016. Površina 34,0023.01.2016. 37,64
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 251600,0023.01.2016. 300000,00 67752,0030.01.2023.
Katastarska općina Zaprešić23.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno23.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug23.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)23.01.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan23.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.01.2016.
Mjesto Zaprešić23.01.2016. Poštanski broj 1029023.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.01.2016. Površina 37,4223.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 224960,0023.01.2016. 29857,3223.01.2016.
Katastarska općina Zaprešić23.01.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno23.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug23.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka23.01.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište23.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Crna Gora23.11.2016.
Mjesto Tivat23.11.2016. Poštanski broj 8532023.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.11.2016. Površina 209,0023.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 31350,0023.11.2016. 4000,0030.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama23.11.2016. Način stjecanja Nasljedstvom23.11.2016.
Postotak 33,0023.11.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Crna Gora23.11.2016.
Mjesto Tivat23.11.2016. Poštanski broj 8532023.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.11.2016. Površina 3776,0023.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 140000,0023.11.2016. 18000,0030.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama23.11.2016. Način stjecanja Nasljedstvom23.11.2016.
Postotak 33,0023.11.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma23.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Crna Gora23.11.2016.
Mjesto Tivat23.11.2016. Poštanski broj 8532023.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.11.2016. Površina 13377,0023.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,0023.11.2016. 40000,0030.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama23.11.2016. Način stjecanja Nasljedstvom23.11.2016.
Postotak 33,0023.11.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom23.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.11.2016.
Mjesto Pag23.11.2016. Poštanski broj 2325023.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.11.2016. Površina 450,0023.11.2016. 506,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 23.11.2016. 1500000,00 2000000,00 300000,0030.01.2023.
Katastarska općina Pag23.11.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno23.11.2016. Knjižno30.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama23.11.2016. Način stjecanja Nasljedstvom23.11.2016.
Postotak 33,0023.11.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zaprešić Poštanski broj 10290
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 11,25
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,00 6000,0030.01.2023.
Katastarska općina Zaprešić Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena Vrsta nekretnine: parkirno mjesto30.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pag Poštanski broj 23250
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 34,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,00 6000,0030.01.2023.
Katastarska općina Pag Vrsta vlasništva Vanknjižno Knjižno30.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 33,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji23.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.01.2016. Marka/tip BMW 523.01.2016.
Godina proizvodnje 200823.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 106400,0023.01.2016. 90000,00 8000,0030.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug23.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)23.01.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.01.2016. Marka/tip Peugeot 30823.01.2016.
Godina proizvodnje 200823.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0023.01.2016. 25000,00 3318,07
Oblik vlasništva Osobno23.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.01.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl23.01.2016. Marka/tip Piagio - skuter23.01.2016.
Godina proizvodnje 200923.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0023.01.2016. 7000,0023.11.2016. 3000,00 200,0030.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno23.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.01.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Golf
Godina proizvodnje 2012 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,00 7963,37
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.01.2023. Marka/tip VW GOLF 730.01.2023.
Godina proizvodnje 201230.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0030.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug30.01.2023. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)30.01.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji23.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji23.01.2016. Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio Naziv poslovnog subjekta Ordinacija dentalne medicine dr. JASNA BOŽINOVIĆ
OIB poslovnog subjekta 74974902030 Sjedište poslovnog subjekta Vladimira Novaka 22, 10290 Zaprešić
Udio vlasništva izražen u postocima 100,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji23.01.2016. Postoji Ne postoji18.08.2020.

Podatci o štednji

Iznos 55000,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Prodajom imovine
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji23.01.2016. Postoji25.02.2020.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Zaklada hrvatskog državnog zavjeta25.02.2020. Sjedište pravne osobe Gundulićeva 21 a, 10000 Zagreb25.02.2020.
OIB pravne osobe 0531215768225.02.2020.
Datum učlanjenja 16/03/201725.02.2020. Datum kraja članstva 25.02.2020.
Funkcije član Zakladne uprave25.02.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 80925.02.2020. Sjedište pravne osobe Ilica 48, 10000 Zagreb25.02.2020.
OIB pravne osobe 0318973431125.02.2020.
Datum učlanjenja 06/12/199125.02.2020. Datum kraja članstva 25.02.2020.
Funkcije član25.02.2020.
Napomena