Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Davor Bernardić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Davor01.02.2016. Prezime Bernardić 01.02.2016.
Stručna sprema VSS01.02.2016.
Zvanje diplomirani inženjer fizike01.02.2016. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske01.02.2016. Socijaldemokratska partija Hrvatske01.02.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana01.02.2016. Razveden/Razvedena20.11.2019.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece01.02.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb01.02.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji01.02.2016. Ne postoji20.11.2019. Mjesto 10000 Zagreb01.02.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik01.02.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor01.02.2016. Hrvatski sabor01.02.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb01.02.2016. Ulica Trg Svetog Marka01.02.2016. Kućni broj 601.02.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851482566001.02.2016. Fax (službeni) 01.02.2016.
Datum početka mandata 28/12/201501.02.2016. 14/10/201611.11.2016. 22/07/202021.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 28/01/201901.02.2016. 22/07/202421.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno01.02.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji01.02.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji01.02.2016. Ne postoji21.12.2018.

Druga javna dužnost

Dužnost potpredsjednik Gradske skupštine01.02.2016. Naziv pravne osobe Grad Zagreb01.02.2016.
OIB pravne osobe 6181789493701.02.2016. Način obnašanja dužnosti Volonterski01.02.2016.
Datum početka dužnosti 20/06/201301.02.2016. Datum kraja dužnosti 01.02.2016.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb01.02.2016. Ulica Cirilometodska01.02.2016. Kućni broj 501.02.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851610190001.02.2016. Fax (službeni) 01.02.2016.
e-mail (službeni) 01.02.2016. Mobitel (službeni) 01.02.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji01.02.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji01.02.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 22000,0001.02.2016. 21627,8220.11.2019. Neto iznos (HRK) 13000,0001.02.2016. 13478,4220.11.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji01.02.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji01.02.2016. Postoji21.12.2018. Ne postoji21.08.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 18000,0021.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak21.12.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.12.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji01.02.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji01.02.2016.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca HP produkcija01.02.2016. OIB poslodavca 3519660515901.02.2016.
Bruto iznos (HRK) 160000,0001.02.2016. Neto iznos (HRK) 108000,0001.02.2016.
Datum stupanja u radni odnos 01/02/201201.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa 01.02.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji01.02.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji01.02.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji01.02.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji01.02.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji01.02.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil01.02.2016. Marka/tip ford focus01.02.2016.
Godina proizvodnje 200701.02.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,0001.02.2016. 10000,0021.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno01.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.02.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji01.02.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji01.02.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice01.02.2016. Naziv poslovnog subjekta ADRIS01.02.2016.
OIB poslovnog subjekta 8202316797701.02.2016. Sjedište poslovnog subjekta V. Nazora 1, Rovinj01.02.2016.
Broj dionica 10001.02.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 10,0001.02.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Nije izvršen prijenos01.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno01.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.02.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu21.08.2020. Naziv poslovnog subjekta PBZ Invest d.o.o.21.08.2020.
OIB poslovnog subjekta 7307396057321.08.2020. Sjedište poslovnog subjekta Ilica 521.08.2020.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 46000,0021.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno21.08.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.08.2020.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji01.02.2016.

Podatci o štednji

Iznos 20000,0001.02.2016. 45000,0021.08.2020. Valuta EUR - Euro01.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno01.02.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.02.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.02.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji01.02.2016.