Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Davor Bernardić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Davor01.02.2016. Prezime Bernardić 01.02.2016.
Stručna sprema VSS01.02.2016.
Zvanje diplomirani inženjer fizike01.02.2016. doktor znanosti01.02.2022. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske01.02.2016. Socijaldemokratska partija Hrvatske01.02.2016. Nisam član stranke01.02.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana01.02.2016. Razveden/Razvedena20.11.2019.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece01.02.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb01.02.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji01.02.2016. Ne postoji20.11.2019. Mjesto 10000 Zagreb01.02.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik01.02.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor01.02.2016. Hrvatski sabor01.02.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb01.02.2016. Ulica Trg Svetog Marka01.02.2016. Kućni broj 601.02.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851482566001.02.2016.
Datum početka mandata 28/12/201501.02.2016. 14/10/201611.11.2016. 22/07/202021.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 28/01/201901.02.2016. 22/07/202421.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno01.02.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji01.02.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji01.02.2016. Ne postoji21.12.2018.

Druga javna dužnost

Dužnost potpredsjednik Gradske skupštine01.02.2016. Naziv pravne osobe Grad Zagreb01.02.2016.
OIB pravne osobe 6181789493701.02.2016. Način obnašanja dužnosti Volonterski01.02.2016.
Datum početka dužnosti 20/06/201301.02.2016. Datum kraja dužnosti 01.02.2016.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb01.02.2016. Ulica Cirilometodska01.02.2016. Kućni broj 501.02.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851610190001.02.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji01.02.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji01.02.2016.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 22000,0001.02.2016. 21627,8220.11.2019. 26800,0014.01.2021. 3556,9714.01.2021. Neto iznos (EUR) 13000,0001.02.2016. 13478,4220.11.2019. 16500,0014.01.2021. 17100,0001.02.2022. 2269,5601.02.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji01.02.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji01.02.2016. Postoji21.12.2018. Ne postoji21.08.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 18000,0021.12.2018. 2389,0121.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak21.12.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.12.2018.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji01.02.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca HP produkcija01.02.2016. OIB poslodavca 3519660515901.02.2016.
Bruto iznos (EUR) 160000,0001.02.2016. 21235,6501.02.2016. Neto iznos (EUR) 108000,0001.02.2016. 14334,0601.02.2016.
Datum stupanja u radni odnos 01/02/201201.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa 01.02.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji01.02.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji01.02.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji01.02.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji01.02.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji01.02.2016. Postoji21.02.2024.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan21.02.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.02.2024.
Mjesto Zagreb21.02.2024. Poštanski broj 1000021.02.2024.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.02.2024. Površina 97,0021.02.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 238000,0021.02.2024.
Katastarska općina Klara21.02.2024. Vrsta vlasništva Knjižno21.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno21.02.2024. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)21.02.2024.
Napomena 21.02.2024.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji01.02.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil01.02.2016. Marka/tip ford focus01.02.2016.
Godina proizvodnje 200701.02.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0001.02.2016. 10000,0021.08.2020. 1327,2321.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno01.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.02.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil14.01.2021. Marka/tip Ford Focus 14.01.2021.
Godina proizvodnje 201614.01.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 79000,0014.01.2021. 69000,0001.02.2022. 9157,8701.02.2022. 7157,8721.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno14.01.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.01.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji01.02.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji01.02.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice01.02.2016. Naziv poslovnog subjekta ADRIS01.02.2016.
OIB poslovnog subjekta 8202316797701.02.2016. Sjedište poslovnog subjekta V. Nazora 1, Rovinj01.02.2016.
Broj dionica 10001.02.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 10,0001.02.2016. 1,3301.02.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos01.02.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno01.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.02.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu21.08.2020. Naziv poslovnog subjekta PBZ Invest d.o.o.21.08.2020.
OIB poslovnog subjekta 7307396057321.08.2020. Sjedište poslovnog subjekta Ilica 521.08.2020.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 46000,0021.08.2020. 10000,0014.01.2021. 27000,0001.02.2022. 3583,5201.02.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno21.08.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.08.2020.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji01.02.2016.

Podatci o štednji

Iznos 20000,0001.02.2016. 45000,0021.08.2020. Valuta EUR - Euro01.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno01.02.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.02.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.02.2016.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji01.02.2016. Postoji30.01.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga Socijaldemokrati30.01.2023. Sjedište pravne osobe Hermanova ulica 24M30.01.2023.
OIB pravne osobe 0855980861830.01.2023.
Datum učlanjenja 14/02/202230.01.2023. Datum kraja članstva 30.01.2023.
Funkcije potpredsjednik30.01.2023.
Napomena 30.01.2023.