Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Darko Žužak

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Darko Prezime Žužak
Stručna sprema VSS
Zvanje diplomirani inženjer geodezije Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 33515 Orahovica

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik gradonačelnika14.07.2017. Zamjenik župana14.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Orahovica14.07.2017. Virovitičko-Podravska u00c5u00bdupanija14.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 33515 Orahovica14.07.2017. 33000 Virovitica14.07.2017. Ulica Franje Gavrančića14.07.2017. Trg Ljudevita Patačića14.07.2017. Kućni broj 614.07.2017. 114.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853367335114.07.2017. +3853363810014.07.2017. Fax (službeni) +3853367312514.07.2017. +3853372246514.07.2017.
Datum početka mandata 24/05/201314.07.2017. 26/05/201714.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 24/05/201714.07.2017. 26/05/202114.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski14.07.2017. Profesionalno14.07.2017. Stvarni datum kraja mandata 25/05/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Postoji
Dužnost Zamjenik župana14.07.2017. Zamjenik gradonačelnika14.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Virovitičko-Podravska u00c5u00bdupanija14.07.2017. Grad Orahovica14.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 33000 Virovitica14.07.2017. 33515 Orahovica14.07.2017. Ulica Trg Ljudevita Patačića14.07.2017. Franje Gavrančića 14.07.2017. Kućni broj 114.07.2017. 614.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853363810014.07.2017. +3853367335114.07.2017. Fax (službeni) +3853372246514.07.2017. +3853367312514.07.2017.
Datum početka mandata 26/05/201714.07.2017. 24/05/201314.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 26/05/202114.07.2017. 24/05/201714.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno14.07.2017. Volonterski14.07.2017. Stvarni datum kraja mandata 14.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto dipl.ing.geod. Naziv pravne osobe GEOSOFT d.o.o. OIB pravne osobe 05092130559
Sjedište pravne osobe
Mjesto 33515 Orahovica Ulica Petra Preradovića Kućni broj 8
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 19/05/2003 Datum prestanka radnog odnosa 25/05/2017

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 23894,3214.07.2017. Neto iznos (HRK) 15859,7414.07.2017.
Volonterski (HRK) 4297,7114.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 23894,3214.07.2017. Neto iznos (HRK) 15859,7414.07.2017.
Volonterski (HRK) 4297,7114.07.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 24000,00 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Na godišnjoj razini

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Odvjetnica Dunja u00c5u00bdužak OIB poslodavca 86049910746
Bruto iznos (HRK) 104821,20 Neto iznos (HRK) 74674,56
Datum stupanja u radni odnos 01/04/2012 Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Orahovica Poštanski broj 33515
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 932,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,00
Katastarska općina Orahovica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Čačinci Poštanski broj 33514
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2248,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4496,00
Katastarska općina Čačinci Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Čačinci Poštanski broj 33514
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4966,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 9932,00
Katastarska općina Čačinci Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio Naziv poslovnog subjekta GEOSOFT d.o.o.
OIB poslovnog subjekta 05092130559 Sjedište poslovnog subjekta Orahovica
Udio vlasništva izražen u postocima 100,00
Izvršen prijenos prava Prijenos na fizičku osobu
Ime i prezime osobe/Naziv pravne osobe OIB
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine ušteđevina

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji