Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Darko Sobota

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Darko30.03.2015. Prezime Sobota 30.03.2015.
Stručna sprema VŠS30.03.2015.
Zvanje inžinjer poljoprivrede30.03.2015. inženjer poljoprivrede17.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica30.03.2015. Hrvatska demokratska zajednica30.03.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana30.03.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece30.03.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 48360 Kalinovac30.03.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji30.03.2015.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik župana30.03.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Koprivničko-Križevačka u00c5u00bdupanija30.03.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 48000 Koprivnica30.03.2015. Ulica Antuna Nemčića30.03.2015. Kućni broj 530.03.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854865820430.03.2015. Fax (službeni) +3854865820530.03.2015.
Datum početka mandata 27/05/201330.03.2015. 09/06/201717.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 31/05/201730.03.2015. 20/05/202117.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno30.03.2015. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji30.03.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji30.03.2015.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji30.03.2015.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji30.03.2015.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 25947,7430.03.2015. 23503,38 23038,5328.12.2018. 23138,6931.12.2019. Neto iznos (HRK) 14940,9130.03.2015. 15202,05 14919,4228.12.2018. 14980,3531.12.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji30.03.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji30.03.2015.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji30.03.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji30.03.2015.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Croatia osiguranja d.d.30.03.2015. OIB poslodavca 2618799486230.03.2015.
Bruto iznos (HRK) 119911,8530.03.2015. 9995,0028.12.2018. 143721,0031.12.2019. Neto iznos (HRK) 85279,1430.03.2015. 6988,9628.12.2018. 98326,0031.12.2019.
Datum stupanja u radni odnos 23/09/198530.03.2015. Datum prestanka radnog odnosa 30.03.2015.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji30.03.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji30.03.2015. Ne postoji28.12.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.03.2015. Nosioc obveze Osobno30.03.2015.
Vjerovnik Erste Steiermarkische bank30.03.2015. Iznos duga 255000,0030.03.2015.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna30.03.2015. Godina zaduženja 200830.03.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 12030.03.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 2961,8030.03.2015. Ugovorena kamatna stopa 6,9830.03.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Erste Steiermarkische bank Iznos duga 50000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2016
Rok vraćanja u mjesecima 24 Iznos mjesečnog anuiteta 2265,93 Ugovorena kamatna stopa 8,20

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji30.03.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji30.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća30.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.03.2015.
Mjesto Kalinovac30.03.2015. Poštanski broj 4836130.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.03.2015. Površina 266,0030.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 400000,0030.03.2015.
Katastarska općina Kalinovac30.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno30.03.2015.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.03.2015. Osobno28.12.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom30.03.2015. Darovnim ugovorom, Nasljedstvom28.12.2018.
Postotak 50,0030.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan30.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.03.2015.
Mjesto Zagreb30.03.2015. Poštanski broj 1000030.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.03.2015. Površina 50,5530.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,0030.03.2015.
Katastarska općina Resnik30.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno30.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno30.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)30.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.03.2015.
Mjesto Kalinovac30.03.2015. Poštanski broj 4836130.03.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar30.03.2015. Površina 0,5830.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0030.03.2015.
Katastarska općina Kalinovac30.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno30.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno30.03.2015. Način stjecanja Nasljedstvom30.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.03.2015.
Mjesto Kalinovac30.03.2015. Poštanski broj 4836130.03.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar30.03.2015. Površina 0,7230.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 14000,0030.03.2015.
Katastarska općina Kalinovac30.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno30.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno30.03.2015. Način stjecanja Nasljedstvom30.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.03.2015.
Mjesto Kalinovac30.03.2015. Poštanski broj 4836130.03.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar30.03.2015. Površina 0,4630.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 9000,0030.03.2015.
Katastarska općina Kalinovac30.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno30.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno30.03.2015. Način stjecanja Nasljedstvom30.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.03.2015.
Mjesto Kalinovac30.03.2015. Poštanski broj 4836130.03.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar30.03.2015. Površina 0,4430.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 9000,0030.03.2015.
Katastarska općina Kalinovac30.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno30.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno30.03.2015. Način stjecanja Nasljedstvom30.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.03.2015.
Mjesto Kalinovac30.03.2015. Poštanski broj 4836130.03.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar30.03.2015. Površina 0,2830.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0030.03.2015.
Katastarska općina Kalinovac30.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno30.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno30.03.2015. Način stjecanja Nasljedstvom30.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.03.2015.
Mjesto Kalinovac30.03.2015. Poštanski broj 4836130.03.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar30.03.2015. Površina 0,5830.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0030.03.2015.
Katastarska općina Kalinovac30.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno30.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno30.03.2015. Način stjecanja Nasljedstvom30.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.03.2015.
Mjesto Kalinovac30.03.2015. Poštanski broj 4836130.03.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar30.03.2015. Površina 0,1730.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3000,0030.03.2015.
Katastarska općina Kalinovac30.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno30.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno30.03.2015. Način stjecanja Nasljedstvom30.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.03.2015.
Mjesto Kalinovac30.03.2015. Poštanski broj 4836130.03.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar30.03.2015. Površina 0,2430.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0030.03.2015.
Katastarska općina Kalinovac30.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno30.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno30.03.2015. Način stjecanja Nasljedstvom30.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.03.2015.
Mjesto Kalinovac30.03.2015. Poštanski broj 4836130.03.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar30.03.2015. Površina 0,3330.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 6000,0030.03.2015.
Katastarska općina Kalinovac30.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno30.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno30.03.2015. Način stjecanja Nasljedstvom30.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.03.2015.
Mjesto Kalinovac30.03.2015. Poštanski broj 4836130.03.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar30.03.2015. Površina 0,2830.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0030.03.2015.
Katastarska općina Kalinovac30.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno30.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno30.03.2015. Način stjecanja Nasljedstvom30.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.03.2015.
Mjesto Kalinovac30.03.2015. Poštanski broj 4836030.03.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar30.03.2015. Površina 0,2130.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4000,0030.03.2015.
Katastarska općina Kalinovac30.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno30.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno30.03.2015. Način stjecanja Nasljedstvom30.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.03.2015.
Mjesto Kalinovac30.03.2015. Poštanski broj 4836130.03.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar30.03.2015. Površina 0,6430.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 12000,0030.03.2015.
Katastarska općina Kalinovac30.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno30.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno30.03.2015. Način stjecanja Nasljedstvom30.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.03.2015.
Mjesto Kalinovac30.03.2015. Poštanski broj 4836130.03.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar30.03.2015. Površina 0,3130.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 6000,0030.03.2015.
Katastarska općina Kalinovac30.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno30.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno30.03.2015. Način stjecanja Nasljedstvom30.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.03.2015.
Mjesto Kalinovac30.03.2015. Poštanski broj 4836130.03.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar30.03.2015. Površina 0,2830.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0030.03.2015.
Katastarska općina Kalinovac30.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno30.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno30.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.03.2015.
Mjesto Kalinovac30.03.2015. Poštanski broj 4836130.03.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar30.03.2015. Površina 0,2830.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0030.03.2015.
Katastarska općina Kalinovac30.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno30.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno30.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.03.2015.
Mjesto Kalinovac30.03.2015. Poštanski broj 4836130.03.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar30.03.2015. Površina 0,3630.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 6000,0030.03.2015.
Katastarska općina Kalinovac30.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno30.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno30.03.2015. Način stjecanja Nasljedstvom30.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.03.2015.
Mjesto Kalinovac30.03.2015. Poštanski broj 4836130.03.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar30.03.2015. Površina 0,2430.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0030.03.2015.
Katastarska općina Kalinovac30.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno30.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno30.03.2015. Način stjecanja Nasljedstvom30.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd30.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.03.2015.
Mjesto Prugovac30.03.2015. Poštanski broj 4836230.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.03.2015. Površina 604,0030.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0030.03.2015.
Katastarska općina Prugovac30.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno30.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno30.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.03.2015.
Mjesto Kalinovac30.03.2015. Poštanski broj 4836130.03.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar30.03.2015. Površina 0,4530.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 9000,0030.03.2015.
Katastarska općina Kalinovac30.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno30.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno30.03.2015. Način stjecanja Nasljedstvom30.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd30.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.03.2015.
Mjesto Prugovac30.03.2015. Poštanski broj 4836230.03.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar30.03.2015. Površina 0,0930.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0030.03.2015.
Katastarska općina Prugovac30.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno30.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno30.03.2015. Način stjecanja Nasljedstvom30.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Kalinovac28.12.2018. Poštanski broj 4836128.12.2018.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar28.12.2018. Površina 0,1128.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0028.12.2018.
Katastarska općina Kalinovac28.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Kalinovac28.12.2018. Poštanski broj 4836128.12.2018.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar28.12.2018. Površina 0,2528.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 6000,0028.12.2018.
Katastarska općina Kalinovac28.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2018.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji30.03.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.03.2015. Marka/tip Opel Astra30.03.2015.
Godina proizvodnje 200730.03.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,0030.03.2015. 50000,0028.12.2018. 40000,0031.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno30.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.03.2015.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji30.03.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji30.03.2015.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice30.03.2015. Naziv poslovnog subjekta HT d.d.30.03.2015.
OIB poslovnog subjekta 8179314656030.03.2015. Sjedište poslovnog subjekta Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb30.03.2015.
Broj dionica 6930.03.2015. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 162,0530.03.2015. 144,00 149,0028.12.2018. 175,0031.12.2019.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%30.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug30.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.03.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji30.03.2015.

Podatci o štednji

Iznos 5000,0030.03.2015. 10000,00 20000,0028.12.2018. 30000,0031.12.2019. Valuta EUR - Euro30.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug30.03.2015. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.03.2015. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.03.2015.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji30.03.2015.