Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Darko Koren

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Darko Prezime Koren
Stručna sprema VŠS
Zvanje inžinjer građevine Stranačka pripadnost Hrvatska Seljačka Stranka Mreža nezavisnih lista30.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 48260 Križevci

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost u00c5u00bdupan Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Koprivničko-Križevačka u00c5u00bdupanija

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 48000 Koprivnica Ulica Ulica Antuna Nemčića Kućni broj 5

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38548658203 Fax (službeni) +38548622584
Datum početka mandata 27/05/2013 09/06/201730.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 31/05/2017 20/05/202130.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji Postoji15.02.2016.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik Skupštine 15.02.2016. Naziv pravne osobe Piškornica d.o.o.15.02.2016.
OIB pravne osobe 4791718734815.02.2016. Način obnašanja dužnosti Volonterski15.02.2016.
Datum početka dužnosti 23/03/201515.02.2016. Datum kraja dužnosti 15.02.2016.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 48314 Koprivnički Ivanec15.02.2016. 48000 Koprivnica27.12.2018. Ulica Matije Gupca 15.02.2016. Trg bana Josipa Jelačića27.12.2018. Kućni broj 1215.02.2016. 727.12.2018.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3854822089015.02.2016. Fax (službeni) +3854822024815.02.2016.
e-mail (službeni) zupan@kckzz.hr15.02.2016. Mobitel (službeni) +3859824954515.02.2016.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik27.12.2017. Naziv pravne osobe Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije27.12.2017.
OIB pravne osobe 1882282774627.12.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski27.12.2017.
Datum početka dužnosti 08/11/201027.12.2017. Datum kraja dužnosti 27.12.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 48000 Koprivnica27.12.2017. Ulica Ulica Antuna Nemčića27.12.2017. Kućni broj 527.12.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3854862440827.12.2017. Fax (službeni) +3854862440727.12.2017.
e-mail (službeni) zupan@kckzz.hr27.12.2017. Mobitel (službeni) +3859824954527.12.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 32915,00 28595,0023.12.2015. 28719,8730.06.2017. 28080,9427.12.2017. Neto iznos (HRK) 17480,00 16477,1023.12.2015. 17692,2530.06.2017. 17383,5127.12.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji02.04.2015.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Visoko gospodarsko učilište Križevci02.04.2015. OIB poslodavca 7548088501802.04.2015.
Bruto iznos (HRK) 211533,0002.04.2015. 18343,6014.01.2020. Neto iznos (HRK) 140662,0002.04.2015. 12265,9114.01.2020.
Datum stupanja u radni odnos 13/02/198902.04.2015. Datum prestanka radnog odnosa 02.04.2015.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji Postoji27.12.2018.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 800,0027.12.2018. Pravna osnova Od drugog dohodka27.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno27.12.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji Ne postoji27.12.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik PBZ Iznos duga 65500,0002.04.2015. 76000,0015.02.2016.
Valuta duga CHF - Švicarski Franak HRK - Hrvatska Kuna15.02.2016. Godina zaduženja 2006 201615.02.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 240 3615.02.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 417,9302.04.2015. 2394,9115.02.2016. Ugovorena kamatna stopa 4,6002.04.2015. 8,3815.02.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.11.2015. Nosioc obveze Osobno26.11.2015.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb26.11.2015. Iznos duga 90000,0026.11.2015.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna26.11.2015. Godina zaduženja 201526.11.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 3626.11.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 2870,3626.11.2015. Ugovorena kamatna stopa 9,2026.11.2015.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Križevci Poštanski broj 48260
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 400,00 3403,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1500000,00
Katastarska općina Križevci Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2017.
Mjesto Križevci27.12.2017. Poštanski broj 4826027.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.12.2017. Površina 1948,0027.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,0027.12.2017.
Katastarska općina Križevci27.12.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.12.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.12.2017. Način stjecanja Nasljedstvom27.12.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2017.
Mjesto Križevci27.12.2017. Poštanski broj 4826027.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.12.2017. Površina 3031,0027.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 9000,0027.12.2017.
Katastarska općina Križevci27.12.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.12.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.12.2017. Način stjecanja Nasljedstvom27.12.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2017.
Mjesto Križevci27.12.2017. Poštanski broj 4826027.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.12.2017. Površina 561,0027.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,0027.12.2017.
Katastarska općina Križevci27.12.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.12.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.12.2017. Način stjecanja Nasljedstvom27.12.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2017.
Mjesto Križevci27.12.2017. Poštanski broj 4826027.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.12.2017. Površina 656,0027.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 180000,0027.12.2017.
Katastarska općina Križevci27.12.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.12.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.12.2017. Način stjecanja Nasljedstvom27.12.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2017.
Mjesto Križevci27.12.2017. Poštanski broj 4826027.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.12.2017. Površina 2119,0027.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 6000,0027.12.2017.
Katastarska općina Križevci27.12.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.12.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.12.2017. Način stjecanja Nasljedstvom27.12.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2017.
Mjesto Križevci27.12.2017. Poštanski broj 4826027.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.12.2017. Površina 715,0027.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,0027.12.2017.
Katastarska općina Križevci27.12.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.12.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.12.2017. Način stjecanja Nasljedstvom27.12.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2017.
Mjesto Križevci27.12.2017. Poštanski broj 4826027.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.12.2017. Površina 312,0027.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0027.12.2017.
Katastarska općina Križevci27.12.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.12.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.12.2017. Način stjecanja Nasljedstvom27.12.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2017.
Mjesto Križevci27.12.2017. Poštanski broj 4826027.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.12.2017. Površina 631,0027.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,0027.12.2017.
Katastarska općina Križevci27.12.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.12.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.12.2017. Način stjecanja Nasljedstvom27.12.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2017.
Mjesto Križevci27.12.2017. Poštanski broj 4826027.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.12.2017. Površina 315,0027.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0027.12.2017.
Katastarska općina Križevci27.12.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.12.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.12.2017. Način stjecanja Nasljedstvom27.12.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma27.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2017.
Mjesto Potočec27.12.2017. Poštanski broj 4826027.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.12.2017. Površina 5131,0027.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0027.12.2017.
Katastarska općina Potočec27.12.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.12.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.12.2017. Način stjecanja Nasljedstvom27.12.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd27.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2017.
Mjesto Potočec27.12.2017. Poštanski broj 4826027.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.12.2017. Površina 586,0027.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,0027.12.2017.
Katastarska općina Potočec27.12.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno27.12.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.12.2017. Način stjecanja Nasljedstvom27.12.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište27.12.2018. Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2018.
Mjesto Primošten27.12.2018. Poštanski broj 2220227.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.12.2018. Površina 390,0027.12.2018. 395,0021.12.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 319275,0027.12.2018.
Katastarska općina Primošten27.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno27.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug27.12.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine27.12.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Križevci Poštanski broj 48260
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2556,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,00
Katastarska općina Križevci Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Križevci Poštanski broj 48260
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 48,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500,00
Katastarska općina Križevci Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Opel Astra
Godina proizvodnje 2007 201130.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,00 60000,0030.06.2017. 40000,0027.12.2018. 30000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.11.2015. Marka/tip Opel Mocca26.11.2015.
Godina proizvodnje 201526.11.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 180000,0026.11.2015. 171000,0023.12.2015. 130000,0027.12.2018. 110000,00 95000,0021.12.2020.
Oblik vlasništva Osobno26.11.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)26.11.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.12.2020. Marka/tip Hyundai i3021.12.2020.
Godina proizvodnje 201521.12.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 68000,0021.12.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug21.12.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine21.12.2020.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji Ne postoji23.12.2015.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta HT d.d.
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 69 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 160,80
Izvršen prijenos upravljačkih prava Udio manji od 0.5%
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta HT d.d.
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 69 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 160,80
Izvršen prijenos upravljačkih prava Udio manji od 0.5%
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 80000,00 30000,0015.02.2016. 60000,0030.06.2017. 95000,0027.12.2017. 180000,0027.12.2018. 270000,00 320000,0021.12.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o štednji

Iznos 260000,00 38000,0015.02.2016. 43000,0030.06.2017. 47000,0027.12.2017. 22000,0027.12.2018. 28000,00 43000,0021.12.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro15.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom21.12.2020.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji