Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Darko Knežić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Darko13.07.2017. Prezime Knežić 13.07.2017.
Stručna sprema SSS13.07.2017.
Zvanje Ratar13.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska seljačka stranka13.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana13.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece13.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 43272 Nova Rača13.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji13.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik13.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Nova Rača13.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43272 Nova Rača13.07.2017. Ulica Trg S. Radića13.07.2017. Kućni broj 5613.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854388610113.07.2017.
Datum početka mandata 07/06/201313.07.2017. 26/05/201713.07.2017. 21/05/202117.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 26/05/201713.07.2017. 27/05/202113.07.2017. 20/05/202517.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno13.07.2017. Stvarni datum kraja mandata 26/05/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji13.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji13.07.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji13.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji13.07.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 9919,5013.07.2017. 15147,6617.06.2021. 2027,4719.01.2023. Neto iznos (EUR) 7783,0613.07.2017. 11481,3117.06.2021. 1536,0919.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji13.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji13.07.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 50377,7213.07.2017. 25021,6717.06.2021. 3320,8617.06.2021. Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti13.07.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini13.07.2017.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji13.07.2017.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji13.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji13.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji13.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit13.07.2017. Nositelj obveze Osobno13.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ESB13.07.2017. PBZ17.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 25000,0013.07.2017. 69565,1917.06.2021. 9232,8617.06.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna13.07.2017. EUR - Euro13.07.2017. Godina zaduženja 201313.07.2017. 202017.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 4813.07.2017. 2417.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1810,0013.07.2017. 4374,8317.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 6,5013.07.2017. 5,5017.06.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit13.07.2017. Nositelj obveze Osobno13.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ13.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 55000,0013.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro13.07.2017. Godina zaduženja 201713.07.2017. 202017.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 113.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 55000,0013.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 3,5013.07.2017. 3,8517.06.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.06.2021. Nositelj obveze Osobno17.06.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ17.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 110000,0017.06.2021. 14599,5117.06.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna17.06.2021. EUR - Euro17.06.2021. Godina zaduženja 202117.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 117.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 110000,0017.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 0,0017.06.2021.
Napomena 17.06.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji13.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji13.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom13.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.07.2017.
Mjesto Nova Rača13.07.2017. Poštanski broj 4327213.07.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar13.07.2017. Površina 0,1213.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0013.07.2017. 66361,4013.07.2017.
Katastarska općina Slovinska Kovačica13.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom13.07.2017.
Postotak 25,0013.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom13.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.07.2017.
Mjesto Nova Rača13.07.2017. Poštanski broj 4327213.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.07.2017. Površina 113,0013.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 450000,0013.07.2017. 59725,2613.07.2017.
Katastarska općina Slovinska Kovačica13.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug13.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom13.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt13.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.07.2017.
Mjesto Nova Rača13.07.2017. Poštanski broj 4327213.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.07.2017. Površina 255,0013.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 250000,0013.07.2017. 33180,7013.07.2017.
Katastarska općina Slovinska Kovačica13.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug13.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom13.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt13.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.07.2017.
Mjesto NOva rača13.07.2017. Poštanski broj 4327213.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.07.2017. Površina 552,0013.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 400000,0013.07.2017. 53089,1213.07.2017.
Katastarska općina Slovinska Kovačica13.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug13.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom13.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt13.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.07.2017.
Mjesto Nova Rača13.07.2017. Poštanski broj 4327213.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.07.2017. Površina 570,0013.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600000,0013.07.2017. 79633,6913.07.2017.
Katastarska općina Slovinska Kovačica13.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom13.07.2017.
Postotak 25,0013.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom13.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.07.2017.
Mjesto Nova Rača13.07.2017. Poštanski broj 4327213.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.07.2017. Površina 80,0013.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0013.07.2017. 19908,4213.07.2017.
Katastarska općina Slovinska Kovačica13.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom13.07.2017.
Postotak 75,0013.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt13.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.07.2017.
Mjesto Nova Rača13.07.2017. Poštanski broj 4327213.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.07.2017. Površina 150,0013.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0013.07.2017. 6636,1413.07.2017.
Katastarska općina Slovinska Kovačica13.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom13.07.2017.
Postotak 75,0013.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)13.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.07.2017.
Mjesto Nova Rača13.07.2017. Poštanski broj 4327213.07.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar13.07.2017. Površina 18,0413.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 552000,0013.07.2017. 73262,9913.07.2017.
Katastarska općina Slovinska Kovačica13.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno13.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti13.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)13.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.07.2017.
Mjesto Nova Rača13.07.2017. Poštanski broj 4327213.07.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar13.07.2017. Površina 4,1113.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45210,0013.07.2017. 6000,4013.07.2017.
Katastarska općina Slovinska Kovačica13.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno13.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti13.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)13.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.07.2017.
Mjesto Nova Rača13.07.2017. Poštanski broj 4327213.07.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar13.07.2017. Površina 2,0013.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 22000,0013.07.2017. 2919,9013.07.2017.
Katastarska općina Slovinska Kovačica13.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug13.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti13.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)13.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.07.2017.
Mjesto Nova Rača13.07.2017. Poštanski broj 4327213.07.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar13.07.2017. Površina 8,0413.07.2017. 5,5219.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 88000,0013.07.2017. 11679,6113.07.2017.
Katastarska općina Slovinska Kovačica13.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom13.07.2017.
Postotak 25,0013.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)13.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.07.2017.
Mjesto Nova Rača13.07.2017. Poštanski broj 4327213.07.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar13.07.2017. Površina 2,4313.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 27954,0013.07.2017. 3710,1313.07.2017.
Katastarska općina Slovinska Kovačica13.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug13.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti13.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)13.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.07.2017.
Mjesto Nova Rača13.07.2017. Poštanski broj 4327213.07.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar13.07.2017. Površina 0,7013.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7700,0013.07.2017. 1021,9713.07.2017.
Katastarska općina Slovinska Kovačica13.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom13.07.2017.
Postotak 75,0013.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)13.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.07.2017.
Mjesto Nova Rača13.07.2017. Poštanski broj 4327213.07.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar13.07.2017. Površina 3,9813.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 43780,0013.07.2017. 5810,6013.07.2017.
Katastarska općina Slovinska Kovačica13.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug13.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom13.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)13.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.07.2017.
Mjesto Nova Rača13.07.2017. Poštanski broj 4327213.07.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar13.07.2017. Površina 2,8613.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 31460,0013.07.2017. 4175,4613.07.2017.
Katastarska općina Slovinska Kovačica13.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug13.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom13.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada13.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.07.2017.
Mjesto Nova Rača13.07.2017. Poštanski broj 4327213.07.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar13.07.2017. Površina 0,1913.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 950,0013.07.2017. 126,0913.07.2017.
Katastarska općina Slovinska Kovačica13.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom13.07.2017.
Postotak 25,0013.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada13.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.07.2017.
Mjesto Nova Rača13.07.2017. Poštanski broj 4327213.07.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar13.07.2017. Površina 0,2713.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1350,0013.07.2017. 179,1813.07.2017.
Katastarska općina Slovinska Kovačica13.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno13.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti13.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji13.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.07.2017. Marka/tip Ford escort13.07.2017.
Godina proizvodnje 199713.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750,0013.07.2017. 99,5413.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno13.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti13.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.07.2017. Marka/tip Schevrolet aveo13.07.2017.
Godina proizvodnje 200613.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8000,0013.07.2017. 1061,7813.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno13.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti13.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor13.07.2017. Marka/tip Deutz far13.07.2017.
Godina proizvodnje 200813.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0013.07.2017. 6636,1413.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno13.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti13.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor13.07.2017. Marka/tip Sonalika13.07.2017.
Godina proizvodnje 200813.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,0013.07.2017. 5972,5313.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno13.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti13.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor13.07.2017. Marka/tip Deutz Torpedo13.07.2017.
Godina proizvodnje 199613.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0013.07.2017. 3318,0713.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno13.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti13.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor13.07.2017. Marka/tip Ursus 113413.07.2017.
Godina proizvodnje 199713.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0013.07.2017. 9954,2113.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno13.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti13.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.07.2017. Marka/tip Peugeot 30813.07.2017.
Godina proizvodnje 201013.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0013.07.2017. 25000,0017.06.2021. 3318,0717.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno13.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti13.07.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji13.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji13.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji13.07.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji13.07.2017.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: