Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Darko Horvat

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Darko03.02.2016. Prezime Horvat03.02.2016.
Stručna sprema VSS03.02.2016.
Zvanje Diplomirani inzenjer elektrotehnike03.02.2016. Diplomirani inženjer elektrotehnike26.06.2018. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica03.02.2016. Hrvatska demokratska zajednica03.02.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana03.02.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece03.02.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 40328 Donja Dubrava03.02.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji03.02.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik03.02.2016. Ministar19.05.2016. Zastupnik03.12.2016. Ministar26.06.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor03.02.2016. Ministarstvo Poduzetništva I Obrta19.05.2016. Ministarstvo poduzetništva i obrta19.05.2016. Hrvatski sabor03.12.2016. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta26.06.2018. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine27.08.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb03.02.2016. Ulica Trg Svetog Marka03.02.2016. Ulica Grada Vukovara19.05.2016. Trg Svetog Marka 03.12.2016. Trg svetog Marka 26.06.2018. Ulica Grada Vukovara26.06.2018. Ulica Republike Austrije27.08.2020. Kućni broj 603.02.2016. 7819.05.2016. 603.12.2016. 7826.06.2018. 2027.08.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851610654803.02.2016. +3851456947719.05.2016. +3851610654819.05.2016. +3851456922203.12.2016. +3851610611026.06.2018. +3851378214427.08.2020.
Datum početka mandata 28/12/201503.02.2016. 22/01/201619.05.2016. 27/10/201603.12.2016. 25/05/201826.06.2018. 23/07/202027.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 08/01/201903.02.2016. 28/12/201919.05.2016. 28/12/202003.12.2016. 27/10/202026.06.2018. 19/10/202026.06.2018. 22/07/202427.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno03.02.2016. Stvarni datum kraja mandata 22/01/2016 19/10/2016 24/05/2018 22/07/2020 19/02/2022

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji03.02.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji03.02.2016. Ne postoji19.05.2016.

Druga javna dužnost

Dužnost Vijecnik03.02.2016. Naziv pravne osobe Skupstina Medimurske zupanije03.02.2016.
OIB pravne osobe 0916158029703.02.2016. Način obnašanja dužnosti Profesionalno03.02.2016.
Datum početka dužnosti 23/05/201303.02.2016. Datum kraja dužnosti 03.02.2016.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 40000 Čakovec03.02.2016. Ulica Rudera Boskovica03.02.2016. Kućni broj 203.02.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3854037411103.02.2016.

Druga javna dužnost

Dužnost Vijećnik19.05.2016. Naziv pravne osobe Skupština Međimurske županije19.05.2016.
OIB pravne osobe 0916158029719.05.2016. Način obnašanja dužnosti Profesionalno19.05.2016.
Datum početka dužnosti 23/05/201319.05.2016. Datum kraja dužnosti 31/01/201619.05.2016.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 40000 Čakovec19.05.2016. Ulica Ruđera Boškovića 19.05.2016. Kućni broj 219.05.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3854037411119.05.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji03.02.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji03.02.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Clan Uprave03.02.2016. član Uprave26.06.2018. zastupnik26.06.2018. ministar27.08.2020. Naziv pravne osobe EnergyPlus d.o.o.03.02.2016. Hrvatski sabor26.06.2018. Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta27.08.2020. OIB pravne osobe 6354711872003.02.2016. 3859750623426.06.2018. 2241347290027.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 42230 Ludbreg03.02.2016. 10000 Zagreb26.06.2018. Ulica Koprivnicka03.02.2016. Koprivnička26.06.2018. Trg svetog Marka26.06.2018. Ulica Grada Vukovara27.08.2020. Kućni broj 1903.02.2016. 626.06.2018. 7827.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 14/02/201203.02.2016. 27/10/201626.06.2018. 25/05/201827.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/12/201503.02.2016. 24/05/201826.06.2018. 22/07/202027.08.2020.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ministar03.12.2016. Naziv pravne osobe Ministarstvo poduzetništva i obrta03.12.2016. OIB pravne osobe 5347882658003.12.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb03.12.2016. Ulica Ulica grada Vukovara 03.12.2016. Kućni broj 7803.12.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 22/01/201603.12.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 19/10/201603.12.2016.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 22040,0003.02.2016. 27346,3119.05.2016. 22447,8303.12.2016. 27596,0526.06.2018. 27845,7927.08.2020. 27970,6617.09.2021. 28095,5202.03.2022. Neto iznos (HRK) 15200,0003.02.2016. 17680,2319.05.2016. 16622,0303.12.2016. 18710,4026.06.2018. 18910,2427.08.2020. 19551,2217.09.2021. 19631,1302.03.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji03.02.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji03.02.2016. Ne postoji19.05.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 420,0003.02.2016. Pravna osnova Od nesamostalnog rada03.02.2016.
Vremenski raspon Mjesečno03.02.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 420,0019.05.2016. Pravna osnova Od nesamostalnog rada19.05.2016.
Vremenski raspon Mjesečno19.05.2016.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji03.02.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Financijska agencija03.02.2016. OIB poslodavca 8582113036803.02.2016.
Bruto iznos (HRK) 110015,1503.02.2016. 93109,3226.06.2018. 9361,1027.08.2020. Neto iznos (HRK) 75872,5203.02.2016. 67554,3626.06.2018. 7185,0227.08.2020.
Datum stupanja u radni odnos 02/02/200903.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa 03.02.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji03.02.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji03.02.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji03.02.2016.

Obveza

Vrsta obveze Jamstvo03.02.2016. Kredit Nositelj obveze Bračni drug03.02.2016. Osobno, Bračni drug19.05.2016. Osobno03.12.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Darko Horvat03.02.2016. Erste Steiermarkische Bank19.05.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 135000,0003.02.2016.
Valuta duga EUR - Euro03.02.2016. Godina zaduženja 200903.02.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 30003.02.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 855,6303.02.2016. Ugovorena kamatna stopa 5,4903.02.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo26.06.2018. Nositelj obveze Osobno26.06.2018.
Druga obveza Financijski leasing26.06.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Euroleasing d.o.o.26.06.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 0,0026.06.2018.
Valuta duga EUR - Euro26.06.2018. Godina zaduženja 201726.06.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 6026.06.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 429,5126.06.2018. Ugovorena kamatna stopa 0,0026.06.2018.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji03.02.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji03.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan03.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.02.2016.
Mjesto Zagreb03.02.2016. Poštanski broj 1000003.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.02.2016. Površina 84,0003.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000000,0003.02.2016.
Katastarska općina Tresnjevka03.02.2016. Trešnjevka26.06.2018. Vrsta vlasništva Knjižno03.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno03.02.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)03.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom04.09.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.09.2019.
Mjesto Donja Dubrava04.09.2019. Poštanski broj 4032804.09.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv04.09.2019. Površina 83,0004.09.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 375000,0004.09.2019.
Katastarska općina Donja Dubrava04.09.2019. Vrsta vlasništva Knjižno04.09.2019.
Oblik vlasništva Osobno04.09.2019. Način stjecanja Nasljedstvom04.09.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)04.09.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.09.2019.
Mjesto Donja Dubrava04.09.2019. Poštanski broj 4032804.09.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv04.09.2019. Površina 418,0004.09.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 16500,0004.09.2019.
Katastarska općina Donja Dubrava04.09.2019. Vrsta vlasništva Knjižno04.09.2019.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama04.09.2019. Način stjecanja Nasljedstvom04.09.2019.
Postotak 50,0004.09.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak04.09.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.09.2019.
Mjesto Donja Dubrava04.09.2019. Poštanski broj 4032804.09.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv04.09.2019. Površina 869,0004.09.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 34000,0004.09.2019.
Katastarska općina Donja Dubrava04.09.2019. Vrsta vlasništva Knjižno04.09.2019.
Oblik vlasništva Osobno04.09.2019. Način stjecanja Nasljedstvom04.09.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma04.09.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.09.2019.
Mjesto Donja Dubrava04.09.2019. Poštanski broj 4032804.09.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv04.09.2019. Površina 597,0004.09.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 23500,0004.09.2019.
Katastarska općina Donja Dubrava04.09.2019. Vrsta vlasništva Knjižno04.09.2019.
Oblik vlasništva Osobno04.09.2019. Način stjecanja Nasljedstvom04.09.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)04.09.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.09.2019.
Mjesto Donja Dubrava04.09.2019. Poštanski broj 4032804.09.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv04.09.2019. Površina 295,0004.09.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 11500,0004.09.2019.
Katastarska općina Donja Dubrava04.09.2019. Vrsta vlasništva Knjižno04.09.2019.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama04.09.2019. Način stjecanja Nasljedstvom04.09.2019.
Postotak 27,0004.09.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd04.09.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.09.2019.
Mjesto Subotica Podravska04.09.2019. Poštanski broj 4800004.09.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv04.09.2019. Površina 326,0004.09.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 12500,0004.09.2019.
Katastarska općina Subotica Podravska04.09.2019. Vrsta vlasništva Knjižno04.09.2019.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama04.09.2019. Način stjecanja Nasljedstvom04.09.2019.
Postotak 6,2504.09.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd04.09.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.09.2019.
Mjesto Subotica Podravska04.09.2019. Poštanski broj 4800004.09.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv04.09.2019. Površina 163,0004.09.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 6000,0004.09.2019.
Katastarska općina Subotica Podravska04.09.2019. Vrsta vlasništva Knjižno04.09.2019.
Oblik vlasništva Osobno04.09.2019. Način stjecanja Nasljedstvom04.09.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)04.09.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.09.2019.
Mjesto Legrad04.09.2019. Poštanski broj 4831704.09.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.09.2019. Površina 2521,0004.09.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 28000,0004.09.2019.
Katastarska općina Legrad04.09.2019. Vrsta vlasništva Knjižno04.09.2019.
Oblik vlasništva Osobno04.09.2019. Način stjecanja Nasljedstvom04.09.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada04.09.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.09.2019.
Mjesto Veliki Otok04.09.2019. Poštanski broj 4831604.09.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv04.09.2019. Površina 1167,0004.09.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 46000,0004.09.2019.
Katastarska općina Veliki Otok04.09.2019. Vrsta vlasništva Knjižno04.09.2019.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama04.09.2019. Način stjecanja Nasljedstvom04.09.2019.
Postotak 50,0004.09.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada04.09.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.09.2019.
Mjesto Donja Dubrava04.09.2019. Poštanski broj 4032804.09.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.09.2019. Površina 1695,0004.09.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 19000,0004.09.2019.
Katastarska općina Donja Dubrava04.09.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno04.09.2019.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama04.09.2019. Način stjecanja Nasljedstvom04.09.2019.
Postotak 50,0004.09.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)04.09.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.09.2019.
Mjesto Donja Dubrava04.09.2019. Poštanski broj 4032804.09.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.09.2019. Površina 1517,0004.09.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 17000,0004.09.2019.
Katastarska općina Donja Dubrava04.09.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno04.09.2019.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama04.09.2019. Način stjecanja Nasljedstvom04.09.2019.
Postotak 50,0004.09.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)04.09.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.09.2019.
Mjesto Donja Dubrava04.09.2019. Poštanski broj 4032804.09.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.09.2019. Površina 2467,0004.09.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 27000,0004.09.2019.
Katastarska općina Donja Dubrava04.09.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno04.09.2019.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama04.09.2019. Način stjecanja Nasljedstvom04.09.2019.
Postotak 33,0004.09.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada04.09.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.09.2019.
Mjesto Donja Dubrava04.09.2019. Poštanski broj 4032804.09.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.09.2019. Površina 550,0004.09.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 6000,0004.09.2019.
Katastarska općina Donja Dubrava04.09.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno04.09.2019.
Oblik vlasništva Osobno04.09.2019. Način stjecanja Nasljedstvom04.09.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada04.09.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.09.2019.
Mjesto Donja Dubrava04.09.2019. Poštanski broj 4032804.09.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.09.2019. Površina 593,0004.09.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 6500,0004.09.2019.
Katastarska općina Donja Dubrava04.09.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno04.09.2019.
Oblik vlasništva Osobno04.09.2019. Način stjecanja Nasljedstvom04.09.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.09.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.09.2019.
Mjesto Donja Dubrava04.09.2019. Poštanski broj 4032804.09.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv04.09.2019. Površina 83,0004.09.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 22000,0004.09.2019.
Katastarska općina Donja Dubrava04.09.2019. Vrsta vlasništva Knjižno04.09.2019.
Oblik vlasništva Osobno04.09.2019. Način stjecanja Nasljedstvom04.09.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji03.02.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil03.02.2016. Marka/tip Renault Megane03.02.2016. Peugeot 30804.09.2019.
Godina proizvodnje 200403.02.2016. 201604.09.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,0003.02.2016. 25000,0026.06.2018. 75000,0004.09.2019.
Oblik vlasništva Osobno03.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.02.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.06.2018. Marka/tip Mercedes Klasa C 220 D26.06.2018.
Godina proizvodnje 201526.06.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 200000,0026.06.2018.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2018. Način stjecanja Na neki drugi način26.06.2018.
Drugi način stjecanja nekretnine Putem financijskog leasinga26.06.2018.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil04.09.2019. Marka/tip Volvo04.09.2019.
Godina proizvodnje 201304.09.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 65000,0004.09.2019.
Oblik vlasništva Osobno04.09.2019. Način stjecanja Nasljedstvom04.09.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor04.09.2019. Marka/tip IMT tip 53904.09.2019.
Godina proizvodnje 198504.09.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 25000,0004.09.2019.
Oblik vlasništva Osobno04.09.2019. Način stjecanja Nasljedstvom04.09.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji03.02.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji03.02.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji03.02.2016.

Podatci o štednji

Iznos 60000,0003.02.2016. 80000,0003.12.2016. Valuta HRK - Hrvatska Kuna03.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno03.02.2016. Način stjecanja Prodajom imovine03.02.2016.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji03.02.2016.