Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Darko Banić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Darko Prezime Banić
Stručna sprema VSS
Zvanje diplomirani ekonomist Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske Socijaldemokratska partija Hrvatske

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 53000 Gospić

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Predstojnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 53000 Gospić Ulica Budačka Kućni broj 55

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38553560093 Fax (službeni) +38553572825
Datum početka mandata 31/03/2015 Predviđeni datum kraja mandata 31/03/2019
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 31/12/2019

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji Ne postoji21.09.2016.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Upravnog vijeća Naziv pravne osobe JU NP Plitvička Jezera
OIB pravne osobe 91109303119 Način obnašanja dužnosti Profesionalno
Datum početka dužnosti 22/02/2012 Datum kraja dužnosti 22/02/2016
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 53231 Plitvička Jezera Ulica Plitvička Jezera Kućni broj 1
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38553751000 Fax (službeni) +38553751001
e-mail (službeni) Mobitel (službeni)

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Referent Naziv pravne osobe Hrvatska pošta d.d. OIB pravne osobe 87311810356
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Jurišićeva Kućni broj 13
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 07/04/1999 Datum prestanka radnog odnosa 30/03/2015

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 17448,09 19573,1102.05.2019. Neto iznos (HRK) 11358,47 12527,8402.05.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 300,00 Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Mjesečno

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 8000,00 Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Na godišnjoj razini

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Općinski sud u Gospiću OIB poslodavca 29608777564
Bruto iznos (HRK) 191925,39 218053,0802.05.2019. Neto iznos (HRK) 124594,81 145971,8402.05.2019.
Datum stupanja u radni odnos 15/12/1995 Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Hrvatska poštanksa banka12.05.2015. Iznos duga 25300,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2013
Rok vraćanja u mjesecima 180 Iznos mjesečnog anuiteta 241,05 Ugovorena kamatna stopa 7,95

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Bračni drug
Vjerovnik Hypo Alpe Adria Bank12.05.2015. Iznos duga 30000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2003
Rok vraćanja u mjesecima 240 Iznos mjesečnog anuiteta 231,75 Ugovorena kamatna stopa 6,90

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Gospić Poštanski broj 53000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 345,00 594,0027.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,00
Katastarska općina Gospić Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom Na neki drugi način27.01.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovor o doživotnom uzdržavanju27.01.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Starigrad Paklenica Poštanski broj 23244
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 364,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,00
Katastarska općina Starigrad Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 39,01
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 300000,00
Katastarska općina Vrapče Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Voćnjak27.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Gospić Poštanski broj 53000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 7,00 725,0027.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500,00
Katastarska općina Gospić Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Na neki drugi način27.01.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovor o doživotnom uzdržavanju27.01.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Gospić Poštanski broj 53000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 303,00 10567,0027.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,00 200000,0027.01.2020.
Katastarska općina Gospić Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Na neki drugi način27.01.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovor o doživotnom uzdržavanju27.01.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom02.05.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.05.2019.
Mjesto Gospić02.05.2019. Poštanski broj 5300002.05.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.05.2019. Površina 120,0002.05.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 720653,1202.05.2019.
Katastarska općina Gospić02.05.2019. Vrsta vlasništva Knjižno02.05.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug02.05.2019. Način stjecanja Nasljedstvom02.05.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)02.05.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.05.2019.
Mjesto Gospić02.05.2019. Poštanski broj 5300002.05.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.05.2019. Površina 10567,0002.05.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0002.05.2019.
Katastarska općina Gospić02.05.2019. Vrsta vlasništva Knjižno02.05.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug02.05.2019. Način stjecanja Nasljedstvom02.05.2019.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Chevrolet Trax
Godina proizvodnje 2013 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,00 50000,0002.05.2019. 40000,0027.01.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 22023,35 855000,0027.01.2020. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine27.01.2020.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Nogometni savez županije Istarske Sjedište pravne osobe Pula
OIB pravne osobe 14116426555
Datum učlanjenja 15/08/2014 Datum kraja članstva
Funkcije Disciplinski sudac

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Nogometni savez Ličko-senjske županije Sjedište pravne osobe Gospić
OIB pravne osobe 76930927138
Datum učlanjenja 30/08/2014 Datum kraja članstva
Funkcije Disciplinski sudac