Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Daria Krstičević

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Daria27.06.2016. Prezime Krstičević 27.06.2016.
Stručna sprema Magistar Znanosti27.06.2016.
Zvanje Magistar znanosti medunarodnog prava27.06.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke27.06.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana27.06.2016.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece27.06.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb27.06.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.06.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Predstojnik27.06.2016. Član uprave24.10.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Državni Ured Za Hrvate Izvan Republike Hrvatske27.06.2016. Plinacro d.o.o.24.10.2017. PLINACRO, društvo s ograničenom odgovornošću za transport prirodnim plinom24.10.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb27.06.2016. Ulica Trg hrvatskih velikana27.06.2016. Savska cesta24.10.2017. Kućni broj 627.06.2016. 88a24.10.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851644466627.06.2016. +3851630166424.10.2017.
Datum početka mandata 03/05/201227.06.2016. 01/10/201724.10.2017. 01/10/202130.11.2021. Predviđeni datum kraja mandata 30/03/201627.06.2016. 01/10/202124.10.2017. 01/10/202530.11.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.06.2016. Stvarni datum kraja mandata 30/03/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji27.06.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji27.06.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.06.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji27.06.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto savjetnik predsjednika27.06.2016. savjetnik 24.10.2017. Član uprave30.11.2021. Naziv pravne osobe Hrvatska gospodarska komora27.06.2016. PLINACRO30.11.2021. OIB pravne osobe 27.06.2016. 6940182975030.11.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb27.06.2016. Ulica Rooseveltov trg27.06.2016. Savska cesta30.11.2021. Kućni broj 227.06.2016. 88a30.11.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/11/200727.06.2016. 01/10/201730.11.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 27.06.2016. 01/10/202130.11.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 24833,7627.06.2016. 38027,8724.10.2017. 39787,1119.11.2020. 40810,8330.11.2021. Neto iznos (HRK) 14390,8727.06.2016. 21591,1424.10.2017. 23948,3219.11.2020. 25887,5930.11.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.06.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.06.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji27.06.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.06.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.06.2016. Nositelj obveze Osobno27.06.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Wustenrot stambena stedionica27.06.2016. RBA19.11.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 82000,0027.06.2016. 499799,0019.11.2020.
Valuta duga EUR - Euro27.06.2016. HRK - Hrvatska Kuna19.11.2020. Godina zaduženja 201527.06.2016. 202019.11.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 21627.06.2016. 8419.11.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 574,0027.06.2016. 6491,9719.11.2020. Ugovorena kamatna stopa 4,8427.06.2016. 2,5019.11.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.06.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.06.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan27.06.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.06.2016.
Mjesto Zagreb27.06.2016. Poštanski broj 1000027.06.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.06.2016. Površina 76,0027.06.2016. 74,0019.11.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000000,0027.06.2016.
Katastarska općina Zagreb27.06.2016. Vrsta vlasništva Knjižno27.06.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.06.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.06.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.06.2016.
Mjesto Drvenik27.06.2016. Poštanski broj 2133327.06.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.06.2016. Površina 900,0027.06.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 15000000,0027.06.2016.
Katastarska općina Makarska27.06.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno27.06.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.06.2016. Način stjecanja Nasljedstvom27.06.2016.
Postotak 30,0027.06.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.06.2016. Ne postoji19.11.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.06.2016. Marka/tip Renault Laguna27.06.2016.
Godina proizvodnje 200627.06.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 70000,0027.06.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.06.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.06.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji27.06.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji27.06.2016. Postoji24.10.2017.

Podatci o štednji

Iznos 70000,0024.10.2017. 100000,0019.11.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna24.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno24.10.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.10.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji27.06.2016.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: