Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Danijela Antolković

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Danijela26.07.2019. Prezime Antolković26.07.2019.
Stručna sprema VSS26.07.2019.
Zvanje Diplomirani pravnik26.07.2019. Stranačka pripadnost Nisam član stranke26.07.2019.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana26.07.2019.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece26.07.2019.

Podatci o prebivalištu

Grad 10380 Sveti Ivan Zelina26.07.2019.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji26.07.2019.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Član26.07.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM)26.07.2019.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb26.07.2019. Ulica Koturaška cesta26.07.2019. Kućni broj 43/IV26.07.2019.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851455993026.07.2019.
Datum početka mandata 16/07/201926.07.2019. Predviđeni datum kraja mandata 16/07/202426.07.2019.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno26.07.2019. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji26.07.2019.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji26.07.2019.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji26.07.2019.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji26.07.2019.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditelj Stručne službe za rješavanje u žalbenim postupcima26.07.2019. Naziv pravne osobe Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave26.07.2019. OIB pravne osobe 9585786924126.07.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb26.07.2019. Ulica Koturaška cesta26.07.2019. Kućni broj 43/IV26.07.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 14/04/200826.07.2019. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 15/07/201926.07.2019.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 18557,7926.07.2019. Neto iznos (HRK) 12569,2826.07.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji26.07.2019.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji26.07.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 600,0026.07.2019. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti26.07.2019.
Vremenski raspon Jednokratno26.07.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 5400,0026.07.2019. 4850,0019.03.2021. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava26.07.2019.
Vremenski raspon Mjesečno26.07.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 11000,0026.07.2019. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava26.07.2019.
Vremenski raspon Mjesečno26.07.2019.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji26.07.2019.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Tekstil grupa d.o.o. Brckovljani26.07.2019. Mewo d.o.o. Petrinja19.03.2021. OIB poslodavca 1721088411226.07.2019. 7827884822719.03.2021.
Bruto iznos (HRK) 143153,4126.07.2019. 14500,0019.03.2021. Neto iznos (HRK) 95996,3626.07.2019. 8250,0019.03.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/10/201226.07.2019. 01/09/202019.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa 26.07.2019.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji26.07.2019.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji26.07.2019.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji26.07.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.07.2019. Nositelj obveze Osobno26.07.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hrvatska poštanska banka26.07.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 120000,0026.07.2019.
Valuta duga EUR - Euro26.07.2019. Godina zaduženja 201726.07.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 12026.07.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 1153,8326.07.2019. Ugovorena kamatna stopa 3,3026.07.2019.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo19.03.2021. Nositelj obveze Osobno19.03.2021.
Druga obveza leasing vozila peugeot 300819.03.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erstesteiermarkische leasing d.o.o.19.03.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 249000,0019.03.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna19.03.2021. Godina zaduženja 201919.03.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 2419.03.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 7500,0019.03.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,0019.03.2021.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji26.07.2019.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji26.07.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom26.07.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.07.2019.
Mjesto Sveti Ivan Zelina26.07.2019. Poštanski broj 1038026.07.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.07.2019. Površina 2292,0026.07.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3000000,0026.07.2019.
Katastarska općina Zelina26.07.2019. Vrsta vlasništva Knjižno26.07.2019.
Oblik vlasništva Osobno26.07.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)26.07.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada26.07.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.07.2019.
Mjesto Sveti Ivan Zelina26.07.2019. Poštanski broj 1038026.07.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.07.2019. Površina 2710,0026.07.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 150000,0026.07.2019.
Katastarska općina Zelina26.07.2019. Vrsta vlasništva Knjižno26.07.2019.
Oblik vlasništva Osobno26.07.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom26.07.2019.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji26.07.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Postoji26.07.2019. Ne postoji19.03.2021.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine26.07.2019. Marka/tip osobno vozilo Peugeot26.07.2019.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 56250,0026.07.2019.
Oblik vlasništva Osobno26.07.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.07.2019.
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji26.07.2019.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio26.07.2019. Naziv poslovnog subjekta Tekstil grupa d.o.o.26.07.2019. Tenaco grupa d.o.o.19.03.2021.
OIB poslovnog subjekta 1721088411226.07.2019. 7479702365319.03.2021. Sjedište poslovnog subjekta Brckovljani, Matije Mesića 23A26.07.2019. Petrinja, Mije Srnaka 5119.03.2021.
Udio vlasništva izražen u postocima 50,0026.07.2019.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos26.07.2019.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug26.07.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.07.2019. Na neki drugi način19.03.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine osnivanje novog društva 19.03.2021.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio26.07.2019. Naziv poslovnog subjekta Labtex d.o.o.26.07.2019. Bannia d.o.o.19.03.2021.
OIB poslovnog subjekta 1404747324726.07.2019. 0169923530519.03.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, Slavonska avenija 52g26.07.2019. Petrinja, Mije Srnaka 5119.03.2021.
Udio vlasništva izražen u postocima 50,0026.07.2019.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos26.07.2019.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug26.07.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.07.2019. Na neki drugi način, Prodajom imovine19.03.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine osnivanje novog društva19.03.2021.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio26.07.2019. Naziv poslovnog subjekta Rukon d.o.o.26.07.2019.
OIB poslovnog subjekta 3094832901826.07.2019. Sjedište poslovnog subjekta Brckovljani, Matije Mesića 23A26.07.2019. Zagreb, Slavonska avenija 52G19.03.2021.
Udio vlasništva izražen u postocima 50,0026.07.2019.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos26.07.2019.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug26.07.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.07.2019. Na neki drugi način19.03.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine osnivanje novog društva19.03.2021.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio26.07.2019. Naziv poslovnog subjekta Tenaco grupa d.o.o.26.07.2019. Mewo d.o.o.19.03.2021.
OIB poslovnog subjekta 7479702365326.07.2019. 7827884822719.03.2021. Sjedište poslovnog subjekta Brckovljani, Matije Mesića 23B26.07.2019. Petrinja, Mije Srnaka 5119.03.2021.
Udio vlasništva izražen u postocima 50,0026.07.2019. 66,0019.03.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos26.07.2019.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug26.07.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.07.2019. Na neki drugi način, Prodajom imovine19.03.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine osnivanje novog društva19.03.2021.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji26.07.2019.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji26.07.2019.