Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Danijel Zvonar

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Danijel08.07.2017. Prezime Zvonar08.07.2017.
Stručna sprema SSS08.07.2017.
Zvanje trgovac08.07.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke08.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana08.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece08.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 48360 Kalinovac08.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji08.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik08.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Kalinovac08.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 48360 Kalinovac08.07.2017. Ulica Dravska 08.07.2017. Kućni broj 408.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854888300708.07.2017. Fax (službeni) 08.07.2017.
Datum početka mandata 08/06/201708.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 08/06/202108.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno08.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji08.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji08.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji08.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji08.07.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto trgovac08.07.2017. Naziv pravne osobe Mesoprerada d.o.o08.07.2017. OIB pravne osobe 08.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 33520 Slatina08.07.2017. Ulica industrijska08.07.2017. Kućni broj 508.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 6/6/201108.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 07/06/201708.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 15164,0708.07.2017. Neto iznos (HRK) 10131,7608.07.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji08.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji08.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji08.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji08.07.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatske Šume d.o.o08.07.2017. OIB poslodavca 6969314450608.07.2017.
Bruto iznos (HRK) 85544,6708.07.2017. Neto iznos (HRK) 69235,8508.07.2017.
Datum stupanja u radni odnos 20/11/200008.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 08.07.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji08.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji08.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.07.2017. Nosioc obveze Osobno08.07.2017.
Vjerovnik Sber Banka08.07.2017. Iznos duga 45000,0008.07.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna08.07.2017. Godina zaduženja 201308.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 9608.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 760,0008.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,1208.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.07.2017. Nosioc obveze Osobno08.07.2017.
Vjerovnik Zagrebačka Banka08.07.2017. Iznos duga 15000,0008.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro08.07.2017. Godina zaduženja 200208.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 36008.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 96,0008.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,8008.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.07.2017. Nosioc obveze Bračni drug08.07.2017.
Vjerovnik Zagrebačka Banka08.07.2017. Iznos duga 10000,0008.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro08.07.2017. Godina zaduženja 200308.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 36008.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 55,1208.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,3508.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.07.2017. Nosioc obveze Bračni drug08.07.2017.
Vjerovnik Raiffeiseinbank d.d.08.07.2017. Iznos duga 40000,0008.07.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna08.07.2017. Godina zaduženja 201708.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6008.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 534,9908.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,9508.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.07.2017. Nosioc obveze Bračni drug08.07.2017.
Vjerovnik Podravska banka08.07.2017. Iznos duga 100000,0008.07.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna08.07.2017. Godina zaduženja 201608.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 8408.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1200,0008.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,3008.07.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji08.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji08.07.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji08.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil08.07.2017. Marka/tip Opel Astra08.07.2017.
Godina proizvodnje 200608.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 28000,0008.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug08.07.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)08.07.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji08.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji08.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji08.07.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji08.07.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: