Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Danijel Škugor

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Danijel21.07.2017. Prezime Škugor21.07.2017.
Stručna sprema VSS21.07.2017.
Zvanje diplomirani pravnik21.07.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke21.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Izvanbračna zajednica21.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece21.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb21.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji21.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Glavni tajnik21.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo državne imovine21.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb21.07.2017. Ulica Ulica Ivana Dežmana21.07.2017. Kućni broj 1021.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851644887621.07.2017. Fax (službeni) 21.07.2017.
Datum početka mandata 21/06/201721.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 21/06/202121.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.07.2017. Stvarni datum kraja mandata 23/07/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji21.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji21.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji21.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji21.07.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto osoba ovlaštena za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva21.07.2017. Naziv pravne osobe Ministarstvo državne imovine21.07.2017. OIB pravne osobe 9555588147821.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb21.07.2017. Ulica Ulica Ivana Dežmana21.07.2017. Kućni broj 1021.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 24/11/201621.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 21/06/201721.07.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto osoba ovlaštena za obavljanje poslova glavnog tajnika Središnjeg državnog ureda21.07.2017. Naziv pravne osobe Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom21.07.2017. OIB pravne osobe 2151737002021.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb21.07.2017. Ulica Ulica Ivana Dežmana21.07.2017. Kućni broj 1021.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 17/03/201621.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 24/11/201621.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 25601,3421.07.2017. 26454,0028.12.2018. Neto iznos (HRK) 15756,9921.07.2017. 17449,0028.12.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji21.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji21.07.2017. Postoji28.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 5000,0028.12.2018. Pravna osnova Od druge djelatnosti28.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno28.12.2018.
Druga djelatnost rad u Nadzornom odboru društva28.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 300,0028.12.2018. Pravna osnova Od druge djelatnosti28.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno28.12.2018.
Druga djelatnost rad u Etičkom povjerenstvu - isplata po održanoj sjednici28.12.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji21.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji21.07.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatska poštanska banka d.d.21.07.2017. OIB poslodavca 8793910421721.07.2017.
Bruto iznos (HRK) 0,0021.07.2017. Neto iznos (HRK) 0,0021.07.2017.
Datum stupanja u radni odnos 01/06/200321.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 21.07.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji21.07.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 19163,3521.07.2017. 20000,0031.12.2019. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava21.07.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.07.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 11300,0021.07.2017. 15200,0031.12.2019. Pravna osnova Od kapitala21.07.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji21.07.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.07.2017. Postoji31.12.2019.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Pozajmica31.12.2019. Nosioc potraživanja Osobno31.12.2019.
Iznos (HRK) 60000,0031.12.2019. Vremenski raspon Jednokratno31.12.2019.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji21.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom21.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.07.2017.
Mjesto Zagreb21.07.2017. Poštanski broj 1000021.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.07.2017. Površina 749,0021.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2500000,0021.07.2017.
Katastarska općina Remete21.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Darovnim ugovorom, Nasljedstvom21.07.2017.
Postotak 66,0021.07.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine dar roditelja21.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom21.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.07.2017.
Mjesto Dubrava kod Šibenika21.07.2017. Poštanski broj 2200021.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.07.2017. Površina 936,0021.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 250000,0021.07.2017.
Katastarska općina Dubrava21.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Darovnim ugovorom, Nasljedstvom21.07.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine dar roditelja21.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan21.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.07.2017.
Mjesto Zagreb21.07.2017. Poštanski broj 1000021.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.07.2017. Površina 83,0021.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 900000,0021.07.2017.
Katastarska općina Grad Zagreb21.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.07.2017.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug21.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Darovnim ugovorom, Nasljedstvom21.07.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine dar roditelja21.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan21.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.07.2017.
Mjesto Zagreb21.07.2017. Poštanski broj 1000021.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.07.2017. Površina 47,0021.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,0021.07.2017.
Katastarska općina Trnje21.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.07.2017.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug21.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Darovnim ugovorom, Nasljedstvom21.07.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine dar roditelja21.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman21.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.07.2017.
Mjesto Crikvenica21.07.2017. Poštanski broj 5126021.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.07.2017. Površina 37,0021.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 400000,0021.07.2017.
Katastarska općina Crikvenica21.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.07.2017.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug21.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Darovnim ugovorom, Nasljedstvom21.07.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine dar roditelja21.07.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji21.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.07.2017. Marka/tip Opel Astra21.07.2017.
Godina proizvodnje 200521.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0021.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.07.2017. Marka/tip Honda Civic21.07.2017.
Godina proizvodnje 200821.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,0021.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.07.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji21.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice21.07.2017. Naziv poslovnog subjekta Atlantska plovidba d.d.21.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 6106386808621.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Dubrovnik21.07.2017.
Broj dionica 221.07.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 300,0021.07.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Udio manji od 0.5%21.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice21.07.2017. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom d.d.21.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656021.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb21.07.2017.
Broj dionica 97721.07.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 0,0021.07.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Udio manji od 0.5%21.07.2017.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug21.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)21.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice21.07.2017. Naziv poslovnog subjekta Končar - distributivni i specijalni transformatori d.d.21.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 4921455988921.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb21.07.2017.
Broj dionica 5621.07.2017. 11228.12.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 300,0021.07.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Udio manji od 0.5%21.07.2017.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug21.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)21.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice21.07.2017. Naziv poslovnog subjekta Končar - distributivni i specijalni transformatori d.d.21.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 4921455988921.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb21.07.2017.
Broj dionica 6621.07.2017. 13228.12.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 300,0021.07.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Udio manji od 0.5%21.07.2017.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug21.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)21.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji21.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 31000,0021.07.2017. 130000,0028.12.2018. 160000,0031.12.2019. 226000,0018.08.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna21.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.07.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 37000,0021.07.2017. 39700,0028.12.2018. 42200,0031.12.2019. 43800,0018.08.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna21.07.2017.
Oblik vlasništva Dijete21.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.07.2017.
Drugi način stjecanja darovi djetetu21.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 25600,0021.07.2017. 29700,0028.12.2018. 31700,0031.12.2019. 32800,0018.08.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna21.07.2017.
Oblik vlasništva Dijete21.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.07.2017.
Drugi način stjecanja darovi djetetu21.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 1461,0021.07.2017. 1500,0028.12.2018. 1550,0031.12.2019. 1580,0018.08.2020. Valuta EUR - Euro21.07.2017.
Oblik vlasništva Dijete21.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.07.2017.
Drugi način stjecanja darovi djetetu21.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 846,0021.07.2017. 870,0028.12.2018. 900,0031.12.2019. 915,0018.08.2020. Valuta EUR - Euro21.07.2017.
Oblik vlasništva Dijete21.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.07.2017.
Drugi način stjecanja darovi djetetu21.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 15200,0021.07.2017. 18000,0028.12.2018. 18600,0018.08.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna21.07.2017.
Oblik vlasništva Dijete21.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.07.2017.
Drugi način stjecanja darovi djetetu21.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 9400,0021.07.2017. 71000,0028.12.2018. 72000,0031.12.2019. 73000,0018.08.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna21.07.2017.
Oblik vlasništva Dijete21.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.07.2017.
Drugi način stjecanja darovi djetetu21.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 77000,0021.07.2017. 124000,0028.12.2018. 150000,0031.12.2019. 165000,0018.08.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna21.07.2017.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug21.07.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava, Od kapitala21.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 16900,0021.07.2017. 17000,0028.12.2018. 17100,0031.12.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna21.07.2017.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug21.07.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava, Od kapitala21.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 20530,0021.07.2017. 20770,0028.12.2018. 20820,0031.12.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna21.07.2017.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug21.07.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava, Od kapitala21.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 1400,0028.12.2018. 1450,0018.08.2020. Valuta EUR - Euro28.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.12.2018.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji21.07.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Badel 1862 d.d.21.07.2017. Sjedište pravne osobe Zagreb21.07.2017.
OIB pravne osobe 3674951286021.07.2017.
Datum učlanjenja 21/07/201721.07.2017. 09/05/201828.12.2018. Datum kraja članstva 21.07.2017.
Funkcije predsjednik Nadzornog odbora21.07.2017. zamjenik predsjednika Nadzornog odbora28.12.2018.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Etičko povjerenstvo21.07.2017. Sjedište pravne osobe Zagreb21.07.2017.
OIB pravne osobe 8170055083221.07.2017.
Datum učlanjenja 31/03/201721.07.2017. Datum kraja članstva 21.07.2017.
Funkcije predsjednik Etičkog povjerenstva21.07.2017.