Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Danijel Meštrić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Danijel11.07.2016. Prezime Meštrić 11.07.2016.
Stručna sprema Magistar Inženjer11.07.2016.
Zvanje magistar inženjer građevinarstva11.07.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Narodna Stranka - Liberalni Demokrati11.07.2016. Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati11.07.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana11.07.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece11.07.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 42204 Gornji Kneginec11.07.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji11.07.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ministra11.07.2016. Državni tajnik04.09.2017. ravnatelj uprave Ravnatelj uprave Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Graditeljstva I Prostornog Uređenja11.07.2016. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja11.07.2016. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb11.07.2016. Ulica Republike Austrije11.07.2016. Kućni broj 1411.07.2016. 2004.09.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851378244411.07.2016.
Datum početka mandata 12/01/201211.07.2016. 10/07/201704.09.2017. 15/02/2021 Predviđeni datum kraja mandata 17/02/201611.07.2016. 01/01/202004.09.2017. 01/11/202024.02.2020. 14/02/2025
Način obnašanja dužnosti Profesionalno11.07.2016. Stvarni datum kraja mandata 17/02/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji11.07.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji11.07.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji11.07.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji11.07.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pročelnik11.07.2016. Zamjenik pročelnika04.09.2017. Pomoćnik pročelnika25.10.2020. Zamjenik pročelnika Naziv pravne osobe Varaždinska županija11.07.2016. OIB pravne osobe 1587721091711.07.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 42000 Varaždin11.07.2016. Ulica Franjevački trg11.07.2016. Kućni broj 711.07.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/10/200911.07.2016. 15/04/201604.09.2017. 09/07/201625.10.2020. 24/11/2020 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 12/01/201211.07.2016. 09/07/201704.09.2017. 14/02/2021

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 24970,6111.07.2016. 23835,9804.09.2017. 24489,33 3599,4816.01.2023. Neto iznos (EUR) 14405,4311.07.2016. 15499,8204.09.2017. 15565,1018.02.2019. 16546,34 2413,9816.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji11.07.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji11.07.2016. Postoji18.02.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 50260,0018.02.2019. 47935,00 29695,0002.04.2021. 54830,0025.01.2022. 6681,9316.01.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti18.02.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.02.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 14000,00 1858,12 Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2123,5616.01.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti16.01.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini16.01.2023.
Napomena 16.01.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji11.07.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ured državne uprave u varaždinskoj županiji11.07.2016. Varaždinska županija25.10.2020. OIB poslodavca 6789076179411.07.2016. 1587721091725.10.2020.
Bruto iznos (EUR) 4711,9911.07.2016. 56543,8825.08.2016. 4711,9924.02.2020. 14136,41 2126,4716.01.2023. Neto iznos (EUR) 3615,2011.07.2016. 43382,4025.08.2016. 3615,2024.02.2020. 8451,79 1255,7816.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/201511.07.2016. 01/01/202025.10.2020. Datum prestanka radnog odnosa 11.07.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji11.07.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji11.07.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji11.07.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji11.07.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji11.07.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom11.07.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2016.
Mjesto Gornji Kneginec11.07.2016. Poštanski broj 4220411.07.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2016. Površina 198,0011.07.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1800000,0011.07.2016. 238901,0611.07.2016.
Katastarska općina Kneginec11.07.2016. Vrsta vlasništva Knjižno11.07.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug11.07.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)11.07.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža11.07.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2016.
Mjesto Gornji Kneginec11.07.2016. Poštanski broj 4220411.07.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2016. Površina 43,0011.07.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0011.07.2016. 13272,2811.07.2016.
Katastarska općina Kneginec11.07.2016. Vrsta vlasništva Knjižno11.07.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug11.07.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)11.07.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)11.07.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2016.
Mjesto Gornji Kneginec11.07.2016. Poštanski broj 4220411.07.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2016. Površina 1129,0011.07.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0011.07.2016. 663,6111.07.2016.
Katastarska općina Kneginec11.07.2016. Vrsta vlasništva Knjižno11.07.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug11.07.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)11.07.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište11.07.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2016.
Mjesto Plitvička jezera11.07.2016. Poštanski broj 5323111.07.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2016. Površina 3905,0011.07.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4400000,0011.07.2016. 583980,3611.07.2016.
Katastarska općina plitvička jezera11.07.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno11.07.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug11.07.2016. Način stjecanja Nasljedstvom11.07.2016. Darovnim ugovorom16.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica s pripadajućim zemljištem Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Povljana Poštanski broj 23250
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 342,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 365000,00 48443,83
Katastarska općina Povljana Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Darovnim ugovorom
Postotak 50,00
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji11.07.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.07.2016. Marka/tip BMW M3911.07.2016.
Godina proizvodnje 200911.07.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0011.07.2016. 120000,0004.09.2017. 100000,0018.02.2019. 80000,0025.10.2020. 10617,8225.10.2020.
Oblik vlasništva Osobno11.07.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)11.07.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.07.2016. Marka/tip Toyota Auris11.07.2016.
Godina proizvodnje 200611.07.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0011.07.2016. 9290,6011.07.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug11.07.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)11.07.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil04.09.2017. Marka/tip Renault Clio04.09.2017.
Godina proizvodnje 201604.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 118500,0004.09.2017. 88500,0018.02.2019. 80000,0025.10.2020. 10617,8225.10.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug04.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine04.09.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil25.01.2022. Marka/tip Toyota AX1T25.01.2022.
Godina proizvodnje 202125.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 160000,0025.01.2022. 21235,6525.01.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug25.01.2022. Način stjecanja Na neki drugi način25.01.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovor o najmu vozila25.01.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji11.07.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji11.07.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji11.07.2016.

Podatci o štednji

Iznos 30000,0011.07.2016. 20000,0004.09.2017. 34000,0018.02.2019. 38500,00 44000,0025.10.2020. 60000,00 83000,0025.01.2022. 80435,0416.01.2023. Valuta EUR - Euro11.07.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug11.07.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine11.07.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine11.07.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Prodajom imovine18.02.2019. Darovnim ugovorom, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Prodajom imovine Darovnim ugovorom, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom, Prodajom imovine25.01.2022. Darovnim ugovorom, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine16.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji11.07.2016.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: