Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Daniela Petričević-Golojuh

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Daniela18.07.2016. Prezime Petričević-Golojuh18.07.2016.
Stručna sprema Magistar Znanosti18.07.2016.
Zvanje Diplomirani pravnik18.07.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke18.07.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana18.07.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece18.07.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb18.07.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji18.07.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Glavni tajnik18.07.2016. ravnatelj uprave06.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Kulture18.07.2016. Ministarstvo pravosuđa29.10.2017. Ministarstvo pravosuđa i uprave06.03.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb18.07.2016. Ulica Runjaninova18.07.2016. Ulica grada Vukovara29.10.2017. Ulica Grada Vukovara 06.03.2021. Kućni broj 218.07.2016. 4929.10.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851486627018.07.2016. +3851371455029.10.2017. +3851235755506.03.2021.
Datum početka mandata 14/06/201218.07.2016. 25/09/201729.10.2017. 11/02/202106.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 13/06/201618.07.2016. 26/09/201729.10.2017. 10/02/202506.03.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno18.07.2016. Stvarni datum kraja mandata 13/06/2016 23/07/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji18.07.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji18.07.2016. Ne postoji29.10.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost Član upravnog odbora 18.07.2016. Naziv pravne osobe Zaklada Hrvatska kuća18.07.2016.
OIB pravne osobe 7134659616518.07.2016. Način obnašanja dužnosti Volonterski18.07.2016.
Datum početka dužnosti 13/03/201418.07.2016. Datum kraja dužnosti 13/06/201618.07.2016.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb18.07.2016. Ulica Trg N. Šubića Zrinskog 18.07.2016. Kućni broj 818.07.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851486627018.07.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji18.07.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji18.07.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto tajnik ministarstva18.07.2016. Naziv pravne osobe Ministarstvo turizma18.07.2016. OIB pravne osobe 18.07.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb18.07.2016. Ulica Prisavlje 18.07.2016. Kućni broj 14b18.07.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 02/01/200918.07.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 07/03/201218.07.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Viši stručni savjetnik29.10.2017. Naziv pravne osobe Ministarstvo kulture29.10.2017. OIB pravne osobe 3783630264529.10.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb29.10.2017. Ulica Runjaninova29.10.2017. Kućni broj 229.10.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/07/201629.10.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 24/09/201729.10.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Viši stručni savjetnik04.10.2020. Glavni tajnik ministarstva 06.03.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo kulture04.10.2020. Ministarstvo pravosuđa06.03.2021. OIB pravne osobe 3783630264504.10.2020. 2663529333906.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb04.10.2020. Ulica Runjaninova 04.10.2020. Ulica Grada Vukovara 06.03.2021. Kućni broj 204.10.2020. 4906.03.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/07/201604.10.2020. 22/09/201706.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 24/09/201704.10.2020. 23/07/202006.03.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 26500,0018.07.2016. 27500,0029.10.2017. 36900,0004.10.2020. 32400,0006.03.2021. 32776,0006.02.2022. Neto iznos (HRK) 15000,0018.07.2016. 16000,0029.10.2017. 19700,0004.10.2020. 18200,0006.03.2021. 18500,0006.02.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji18.07.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji18.07.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 5000,0018.07.2016. 15000,0029.10.2017. 15600,0004.10.2020. 11100,0006.03.2021. 12600,0006.02.2022. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava18.07.2016.
Vremenski raspon Mjesečno18.07.2016.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji18.07.2016.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji18.07.2016.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 110000,0018.07.2016. 50000,0029.10.2017. 7000,0004.10.2020. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti18.07.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.07.2016. Mjesečno04.10.2020.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji18.07.2016. Postoji06.02.2022.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Mladen Golojuh06.02.2022. OIB isplatitelja 6939221407106.02.2022.
Neto iznos (HRK) 1500,0006.02.2022. Vremenski raspon Mjesečno06.02.2022.
Vrsta Stipendija06.02.2022.
Korisnik Svrha
Napomena 06.02.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji18.07.2016. Postoji29.10.2017. Ne postoji04.10.2020.

Obveza

Vrsta obveze Drugo29.10.2017. Nositelj obveze Osobno29.10.2017.
Druga obveza leasing29.10.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Unicredit leasing29.10.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 150000,0029.10.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna29.10.2017. Godina zaduženja 201729.10.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 3629.10.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 5000,0029.10.2017. Ugovorena kamatna stopa 3,5029.10.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji18.07.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji18.07.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan18.07.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.07.2016.
Mjesto Zagreb18.07.2016. Poštanski broj 1000018.07.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.07.2016. Površina 50,0018.07.2016. 100,0029.10.2017. 162,7004.10.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 750000,0018.07.2016. 9000000,0029.10.2017. 3000000,0004.10.2020.
Katastarska općina Grad Zagreb18.07.2016. Vrsta vlasništva Knjižno18.07.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.07.2016. Osobno04.10.2020. Način stjecanja Na neki drugi način18.07.2016. Na neki drugi način, Nasljedstvom29.10.2017.
Postotak 33,0018.07.2016. 66,0029.10.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Dosmrtno uzdržavanje18.07.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor18.07.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.07.2016.
Mjesto Zagreb18.07.2016. Poštanski broj 1000018.07.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.07.2016. Površina 20,0018.07.2016. 40,0029.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 300000,0018.07.2016. 700000,0029.10.2017. 900000,0004.10.2020.
Katastarska općina Grad Zagreb18.07.2016. Vrsta vlasništva Knjižno18.07.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.07.2016. Osobno29.10.2017. Način stjecanja Na neki drugi način18.07.2016. Nasljedstvom29.10.2017.
Postotak 50,0018.07.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine Dosmrtno uzdržavanje18.07.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan18.07.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.07.2016.
Mjesto Zagreb18.07.2016. Poštanski broj 1000018.07.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.07.2016. Površina 110,0018.07.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1170000,0018.07.2016. 2000000,0004.10.2020.
Katastarska općina Grad Zagreb18.07.2016. Vrsta vlasništva Knjižno18.07.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug18.07.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.07.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica18.07.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.07.2016.
Mjesto Silba18.07.2016. Poštanski broj 2329518.07.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.07.2016. Površina 80,0018.07.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 700000,0018.07.2016.
Katastarska općina Silba18.07.2016. Vrsta vlasništva Knjižno18.07.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug18.07.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom18.07.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt29.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.10.2017.
Mjesto Zagreb29.10.2017. Poštanski broj 1000029.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.10.2017. Površina 500,0029.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3750000,0029.10.2017. 7500000,0004.10.2020. 5000000,0006.03.2021.
Katastarska općina Trnje29.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno29.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno29.10.2017. Osobno, Suvlasnik s trećim osobama04.10.2020. Način stjecanja Nasljedstvom29.10.2017.
Postotak 50,0004.10.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt29.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.10.2017.
Mjesto Rakovica29.10.2017. Poštanski broj 4724529.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.10.2017. Površina 275,0029.10.2017. 1000,0004.10.2020. 2311,0006.02.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1700000,0029.10.2017. 3000000,0006.03.2021.
Katastarska općina Sadilovac29.10.2017. Drežnik I06.02.2022. Vrsta vlasništva Knjižno29.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama29.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom29.10.2017.
Postotak 25,0029.10.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman29.10.2017. Vikendica s pripadajućim zemljištem04.10.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.10.2017.
Mjesto Novi Vinodolski29.10.2017. Poštanski broj 5125029.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.10.2017. Površina 30,0029.10.2017. 191,0004.10.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 150000,0029.10.2017. 900000,0004.10.2020. 5000000,0006.03.2021.
Katastarska općina Novi29.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno29.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama29.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom29.10.2017.
Postotak 25,0029.10.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica29.10.2017. Vikendica s pripadajućim zemljištem04.10.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.10.2017.
Mjesto Vukovoselo29.10.2017. Vukovo selo06.03.2021. Poštanski broj 1029229.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.10.2017. Površina 100,0029.10.2017. 1034,0004.10.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 350000,0029.10.2017.
Katastarska općina Laduč29.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno29.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno29.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom29.10.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor04.10.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.10.2020.
Mjesto Zagreb04.10.2020. Poštanski broj 1000004.10.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.10.2020. Površina 101,2804.10.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1300000,0004.10.2020.
Katastarska općina Centar04.10.2020. Vrsta vlasništva Knjižno04.10.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug04.10.2020. Način stjecanja Nasljedstvom04.10.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan04.10.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.10.2020.
Mjesto Zagreb04.10.2020. Poštanski broj 1000004.10.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.10.2020. Površina 163,4004.10.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3800000,0004.10.2020.
Katastarska općina Centar04.10.2020. Vrsta vlasništva Knjižno04.10.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama04.10.2020. Način stjecanja Nasljedstvom04.10.2020.
Postotak 50,0004.10.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica s pripadajućim zemljištem04.10.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.10.2020.
Mjesto Silba04.10.2020. Poštanski broj 2329504.10.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.10.2020. Površina 964,0004.10.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3000000,0004.10.2020.
Katastarska općina Silba04.10.2020. Vrsta vlasništva Knjižno04.10.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama04.10.2020. Način stjecanja Nasljedstvom04.10.2020.
Postotak 50,0004.10.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)04.10.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.10.2020.
Mjesto Silba04.10.2020. Poštanski broj 2329504.10.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.10.2020. Površina 180,0004.10.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 140000,0004.10.2020.
Katastarska općina Silba04.10.2020. Vrsta vlasništva Knjižno04.10.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama04.10.2020. Način stjecanja Nasljedstvom04.10.2020.
Postotak 50,0004.10.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji18.07.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil18.07.2016. Marka/tip Fiat Grande Punto18.07.2016.
Godina proizvodnje 200718.07.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 25000,0018.07.2016. 21000,0029.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno18.07.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.07.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil18.07.2016. Marka/tip Mercedes benz C22018.07.2016.
Godina proizvodnje 201418.07.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 200000,0018.07.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug18.07.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.07.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil04.10.2020. Marka/tip Mercedes benz A04.10.2020.
Godina proizvodnje 201704.10.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 170000,0004.10.2020.
Oblik vlasništva Osobno04.10.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.10.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji18.07.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji18.07.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice18.07.2016. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom d.d.18.07.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656018.07.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb18.07.2016.
Broj dionica 6918.07.2016. 13829.10.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 100,0018.07.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos18.07.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno18.07.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.07.2016. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom29.10.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice18.07.2016. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom d.d.18.07.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656018.07.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb18.07.2016.
Broj dionica 6918.07.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 100,0018.07.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos18.07.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug18.07.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti18.07.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice18.07.2016. Naziv poslovnog subjekta Ina d.d.18.07.2016.
OIB poslovnog subjekta 2775956062518.07.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb18.07.2016.
Broj dionica 2418.07.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 900,0018.07.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos18.07.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug18.07.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti18.07.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice04.10.2020. Naziv poslovnog subjekta Lavčević d.d.04.10.2020.
OIB poslovnog subjekta 7142161782404.10.2020. Sjedište poslovnog subjekta Split04.10.2020.
Broj dionica 1504.10.2020. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 4500,0004.10.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos04.10.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug04.10.2020. Način stjecanja Nasljedstvom04.10.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice04.10.2020. Naziv poslovnog subjekta Viadukt d.d. u stečaju04.10.2020.
OIB poslovnog subjekta 7479439009604.10.2020. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb04.10.2020.
Broj dionica 304.10.2020. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 900,0004.10.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos04.10.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug04.10.2020. Način stjecanja Nasljedstvom04.10.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu06.02.2022. Naziv poslovnog subjekta ZB invest d.o.o.06.02.2022.
OIB poslovnog subjekta 2388936304506.02.2022. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb06.02.2022.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (HRK) 100000,0006.02.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug06.02.2022. Način stjecanja Kupnjom od osiguranja06.02.2022.
Napomena 06.02.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji18.07.2016.

Podatci o štednji

Iznos 27000,0018.07.2016. 7500,0029.10.2017. 4000,0004.10.2020. Valuta EUR - Euro18.07.2016.
Oblik vlasništva Osobno18.07.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.07.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.07.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava04.10.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 130000,0018.07.2016. 131000,0029.10.2017. 20000,0004.10.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna18.07.2016.
Oblik vlasništva Osobno18.07.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.07.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.07.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava04.10.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 15000,0018.07.2016. 10000,0029.10.2017. 3000,0004.10.2020. Valuta EUR - Euro18.07.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug18.07.2016. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti18.07.2016. Od samostalne djelatnosti18.07.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 7000,0018.07.2016. Valuta EUR - Euro18.07.2016.
Oblik vlasništva Dijete18.07.2016. Način stjecanja Na neki drugi način18.07.2016.
Drugi način stjecanja Darovi obitelji18.07.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 49000,0018.07.2016. 74000,0004.10.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna18.07.2016.
Oblik vlasništva Dijete18.07.2016. Način stjecanja Na neki drugi način18.07.2016.
Drugi način stjecanja darovi obitelji18.07.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 290000,0004.10.2020. 300000,0006.03.2021. 312000,0006.02.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna04.10.2020.
Oblik vlasništva Osobno04.10.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava04.10.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 100000,0006.03.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna06.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno06.03.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava06.03.2021.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji18.07.2016. Postoji04.10.2020.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Lions club Slava Raškaj04.10.2020. Sjedište pravne osobe Zagreb04.10.2020.
OIB pravne osobe 4902148623904.10.2020.
Datum učlanjenja 09/05/201804.10.2020. Datum kraja članstva 04.10.2020.
Funkcije član predsjedništva04.10.2020. Časni sud 06.03.2021.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska udruga turističkih novinara i pisaca 06.03.2021. Sjedište pravne osobe Perkovčeva 206.03.2021.
OIB pravne osobe 8323972531906.03.2021.
Datum učlanjenja 01/01/201506.03.2021. Datum kraja članstva 06.03.2021.
Funkcije Član06.03.2021.
Napomena