Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Daniel Strčić

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Daniel06.07.2021. Prezime Strčić06.07.2021.
Stručna sprema Stručni Prvostupnik06.07.2021.
Zvanje Stručni prvostupnik informatike06.07.2021. Stranačka pripadnost Nisam član stranke06.07.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana06.07.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece06.07.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 51521 Punat06.07.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji06.07.2021. Mjesto 51500 Krk06.07.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik06.07.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Punat06.07.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51521 Punat06.07.2021. Ulica Novi put06.07.2021. Kućni broj 206.07.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855185414006.07.2021.
Datum početka mandata 07/06/202106.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/202506.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno06.07.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji06.07.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji06.07.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Skupštine06.07.2021. Naziv pravne osobe Radio OK06.07.2021.
OIB pravne osobe 4944558298106.07.2021. Način obnašanja dužnosti Volonterski06.07.2021.
Datum početka dužnosti 07/06/202106.07.2021. Datum kraja dužnosti 19/05/202506.07.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51514 Kras06.07.2021. Ulica Društveni dom Kras06.07.2021. Kućni broj bb06.07.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855184923906.07.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Skupštine06.07.2021. Naziv pravne osobe Ponikve voda d.o.o.06.07.2021.
OIB pravne osobe 6412543767706.07.2021. Način obnašanja dužnosti Volonterski06.07.2021.
Datum početka dužnosti 07/06/202106.07.2021. Datum kraja dužnosti 19/05/202506.07.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51500 Krk06.07.2021. Ulica Vršanska06.07.2021. Kućni broj 1406.07.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855165466606.07.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Skupštine06.07.2021. Naziv pravne osobe Ponikve eko otok Krk d.o.o.06.07.2021.
OIB pravne osobe 0415535266706.07.2021. Način obnašanja dužnosti Volonterski06.07.2021.
Datum početka dužnosti 07/06/202106.07.2021. Datum kraja dužnosti 19/05/202506.07.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51500 Krk06.07.2021. Ulica Vršanska06.07.2021. Kućni broj 1406.07.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855165466606.07.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Skupštine06.07.2021. Naziv pravne osobe Ponikve usluga d.o.o.06.07.2021.
OIB pravne osobe 9214315945606.07.2021. Način obnašanja dužnosti Volonterski06.07.2021.
Datum početka dužnosti 07/06/202106.07.2021. Datum kraja dužnosti 19/05/202506.07.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51500 Krk06.07.2021. Ulica Vršanska06.07.2021. Kućni broj 1406.07.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855165466606.07.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Skupštine06.07.2021. Naziv pravne osobe KD Črnika d.o.o.06.07.2021.
OIB pravne osobe 0105228535706.07.2021. Način obnašanja dužnosti Volonterski06.07.2021.
Datum početka dužnosti 28/06/202106.07.2021. Datum kraja dužnosti 19/05/202506.07.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51521 Punat06.07.2021. Ulica Obala06.07.2021. Kućni broj 7206.07.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855185526506.07.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik06.07.2021. Naziv pravne osobe Turistička zajednica Općine Punat06.07.2021.
OIB pravne osobe 1806602240906.07.2021. Način obnašanja dužnosti Volonterski06.07.2021.
Datum početka dužnosti 07/06/202106.07.2021. Datum kraja dužnosti 19/05/202506.07.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51521 Punat06.07.2021. Ulica Pod topol06.07.2021. Kućni broj 206.07.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855185486006.07.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Turističkog vijeća06.07.2021. Naziv pravne osobe Turistička zajednica otoka Krka06.07.2021.
OIB pravne osobe 3881208841306.07.2021. Način obnašanja dužnosti Volonterski06.07.2021.
Datum početka dužnosti 29/06/202106.07.2021. Datum kraja dužnosti 19/05/202506.07.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51500 Krk06.07.2021. Ulica Trg sv. Kvirina06.07.2021. Kućni broj 106.07.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855122135906.07.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Stručnog vijeća06.07.2021. Naziv pravne osobe Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ06.07.2021.
OIB pravne osobe 0710388187606.07.2021. Način obnašanja dužnosti Volonterski06.07.2021.
Datum početka dužnosti 26/06/202006.07.2021. Datum kraja dužnosti 26/06/202406.07.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51314 Ravna Gora06.07.2021. Ulica Karolinska cesta06.07.2021. Kućni broj 8706.07.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855179106606.07.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji06.07.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji06.07.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Stručni suradnik za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje06.07.2021. Naziv pravne osobe Općina Punat06.07.2021. OIB pravne osobe 5939832838306.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51521 Punat06.07.2021. Ulica Novi put06.07.2021. Kućni broj 206.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/02/200906.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 06/06/202106.07.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 17317,0006.07.2021. 17398,4117.01.2022. Neto iznos (HRK) 12733,0006.07.2021. 12784,9817.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji06.07.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji06.07.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 20000,0006.07.2021. Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti06.07.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini06.07.2021.
Napomena Prihod od prodaje poljoprivrednih proizvoda na bazi 2020. godine, u navedeni iznos nisu uračunati poticaji APRRR-a06.07.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 750,0017.01.2022. Pravna osnova Od nesamostalnog rada17.01.2022.
Vremenski raspon Mjesečno17.01.2022.
Napomena 17.01.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji06.07.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Općina Omišalj06.07.2021. OIB poslodavca 7290836824906.07.2021.
Bruto iznos (HRK) 12295,0006.07.2021. Neto iznos (HRK) 7796,0006.07.2021.
Datum stupanja u radni odnos 24/09/201506.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa 06.07.2021.
Napomena 06.07.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji06.07.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji06.07.2021.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju06.07.2021. OIB isplatitelja 9912223570906.07.2021.
Neto iznos (HRK) 10076,0006.07.2021. Vremenski raspon Na godišnjoj razini06.07.2021.
Vrsta Poticaj (potpora)06.07.2021.
Korisnik Svrha
Napomena 06.07.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji06.07.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Postoji06.07.2021. Ne postoji17.01.2022.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Drugo potraživanje06.07.2021. Nositelj potraživanja Osobno06.07.2021.
Iznos (HRK) 12000,0006.07.2021. Vremenski raspon Jednokratno06.07.2021.
Napomena Potraživanje za povrat uplaćene jamčevine06.07.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji06.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2021.
Mjesto Garica06.07.2021. Poštanski broj 5151106.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2021. Površina 1234,0006.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 50000,0006.07.2021.
Katastarska općina Garica06.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2021.
Napomena 06.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom06.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2021.
Mjesto Njivice06.07.2021. Poštanski broj 5151206.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2021. Površina 510,0006.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 6000000,0006.07.2021.
Katastarska općina Omišalj - Njivice06.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama06.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2021.
Postotak 12,5006.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 06.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište06.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2021.
Mjesto Dobrovac06.07.2021. Poštanski broj 3455106.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2021. Površina 5787,0006.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 100000,0006.07.2021.
Katastarska općina Dobrovac06.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama06.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2021.
Postotak 25,0006.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 06.07.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji06.07.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil06.07.2021. Marka/tip VW Touran06.07.2021.
Godina proizvodnje 200506.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,0006.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil06.07.2021. Marka/tip VW Golf VII Sportsvan06.07.2021.
Godina proizvodnje 201606.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 115000,0006.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine06.07.2021. Marka/tip Skuter Derbi Bulevard 50 2T06.07.2021.
Godina proizvodnje 200806.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3500,0006.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji06.07.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji06.07.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Nositelj OPG-a06.07.2021. Naziv poslovnog subjekta OPG Daniel Strčić06.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 1181897031006.07.2021. Sjedište poslovnog subjekta Garica 4406.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno06.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 06.07.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu06.07.2021. Naziv poslovnog subjekta Privredna banka Zagreb d.d.06.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 0253569773206.07.2021. Sjedište poslovnog subjekta Radnička cesta 50, Zagreb06.07.2021.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (HRK) 12700,0006.07.2021. 13361,1717.01.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno06.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2021.
Napomena 06.07.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji06.07.2021.

Podatci o štednji

Iznos 40000,0006.07.2021. 120000,0017.01.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna06.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2021.
Napomena 06.07.2021.

Podatci o štednji

Iznos 2600,0006.07.2021. 2620,0017.01.2022. Valuta EUR - Euro06.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2021.
Napomena 06.07.2021.

Podatci o štednji

Iznos 42000,0006.07.2021. 55000,0017.01.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna06.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2021.
Napomena 06.07.2021.

Podatci o štednji

Iznos 2400,0006.07.2021. 3500,0017.01.2022. Valuta EUR - Euro06.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2021.
Napomena 06.07.2021.

Podatci o štednji

Iznos 13000,0006.07.2021. Valuta EUR - Euro06.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama06.07.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2021.
Postotak 50,0006.07.2021.
Napomena Štednja po ugovorenoj polici životnog osiguranja s uključenim prinosima.06.07.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji06.07.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe LAG Kvarnerski otoci06.07.2021. Sjedište pravne osobe Šetalište svetog Bernardina 6D, Krk06.07.2021.
OIB pravne osobe 7760051444606.07.2021.
Datum učlanjenja 01/01/201706.07.2021. Datum kraja članstva 06.07.2021.
Funkcije Član Skupštine06.07.2021.
Napomena 06.07.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe MALONOGOMETNI KLUB PUNAT06.07.2021. Sjedište pravne osobe Pod topol 18, Punat06.07.2021.
OIB pravne osobe 6699219182106.07.2021.
Datum učlanjenja 06/04/200406.07.2021. Datum kraja članstva 06.07.2021. 31/12/202117.01.2022.
Funkcije Član06.07.2021.
Napomena 06.07.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe SRCEM ZA PUNAT06.07.2021. Sjedište pravne osobe Kljepina 6, Punat06.07.2021.
OIB pravne osobe 7647255829506.07.2021.
Datum učlanjenja 07/10/202006.07.2021. Datum kraja članstva 06.07.2021. 31/12/202117.01.2022.
Funkcije Član06.07.2021.
Napomena 06.07.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Područna vatrogasna zajednica otoka Krka17.01.2022. Sjedište pravne osobe Stjepana Radića 11, 51500 Krk17.01.2022.
OIB pravne osobe 6033425435017.01.2022.
Datum učlanjenja 16/04/201717.01.2022. Datum kraja članstva 17.01.2022.
Funkcije Tajnik17.01.2022.
Napomena 17.01.2022.