Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Daniel Glunčić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Daniel23.10.2017. Prezime Glunčić23.10.2017.
Stručna sprema VSS23.10.2017.
Zvanje diplomirani teolog23.10.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica23.10.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana23.10.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece23.10.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb23.10.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji23.10.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Predstojnik Ureda Predsjednika23.10.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor23.10.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb23.10.2017. Ulica Trg sv. Marka23.10.2017. Kućni broj 723.10.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851630354423.10.2017. Fax (službeni) +3851630301023.10.2017.
Datum početka mandata 22/09/201723.10.2017. Predviđeni datum kraja mandata 22/09/202123.10.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.10.2017. Stvarni datum kraja mandata 30/12/2019

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji23.10.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji23.10.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji23.10.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji23.10.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Savjetnik ministra i voditelj Ureda državne tajnice za političke poslove23.10.2017. Naziv pravne osobe Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske23.10.2017. OIB pravne osobe 4354112222423.10.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb23.10.2017. Ulica Trg N.Š. Zrinskog23.10.2017. Kućni broj 723.10.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/12/199923.10.2017. Datum prestanka radnog odnosa 21/09/201723.10.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 22242,8323.10.2017. Neto iznos (HRK) 15530,2923.10.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji23.10.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji23.10.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji23.10.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji23.10.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji23.10.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 2800,0023.10.2017. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak23.10.2017.
Vremenski raspon Mjesečno23.10.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji23.10.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.10.2017. Nosioc obveze Osobno23.10.2017.
Vjerovnik Splitska banka 23.10.2017. Iznos duga 25000,0023.10.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna23.10.2017. Godina zaduženja 201623.10.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6023.10.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 487,9723.10.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,3023.10.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.10.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji23.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma23.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2017.
Mjesto Općina Ston23.10.2017. Poštanski broj 2023023.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.10.2017. Površina 7445,0023.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4500000,0023.10.2017.
Katastarska općina Ston23.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine23.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2017.
Mjesto Općina Ston23.10.2017. Poštanski broj 2023023.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.10.2017. Površina 29,0023.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 14000,0023.10.2017.
Katastarska općina Ston23.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd23.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2017.
Mjesto Općina Ston23.10.2017. Poštanski broj 2023023.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.10.2017. Površina 5999,0023.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1500000,0023.10.2017.
Katastarska općina Ston23.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma23.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2017.
Mjesto Općina Ston23.10.2017. Poštanski broj 2023023.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.10.2017. Površina 12081,0023.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 270000,0023.10.2017.
Katastarska općina Zaton Doli23.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama23.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2017.
Postotak 33,0023.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2017.
Mjesto Općina Ston23.10.2017. Poštanski broj 2023023.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.10.2017. Površina 2439,0023.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 180000,0023.10.2017.
Katastarska općina Ston23.10.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno23.10.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama23.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2017.
Postotak 75,0023.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma23.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2017.
Mjesto Općina Ston23.10.2017. Poštanski broj 2023023.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.10.2017. Površina 2539,0023.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 180000,0023.10.2017.
Katastarska općina Ston23.10.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno23.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama23.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2017.
Postotak 75,0023.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2017.
Mjesto Općina Ston23.10.2017. Poštanski broj 2023023.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.10.2017. Površina 4025,0023.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 300000,0023.10.2017.
Katastarska općina Ston23.10.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno23.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama23.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2017.
Postotak 75,0023.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt23.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2017.
Mjesto Općina Ston23.10.2017. Poštanski broj 2023023.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.10.2017. Površina 32,0023.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8000,0023.10.2017.
Katastarska općina Ston23.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2017.
Mjesto Općina Ston23.10.2017. Poštanski broj 2023023.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.10.2017. Površina 3298,0023.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0023.10.2017.
Katastarska općina Ston23.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak23.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2017.
Mjesto Općina Ston23.10.2017. Poštanski broj 2023023.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.10.2017. Površina 4165,0023.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000000,0023.10.2017.
Katastarska općina Ston23.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak23.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2017.
Mjesto Općina Ston23.10.2017. Poštanski broj 2023023.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.10.2017. Površina 593,0023.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 150000,0023.10.2017.
Katastarska općina Ston23.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma23.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2017.
Mjesto Općina Ston23.10.2017. Poštanski broj 2023023.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.10.2017. Površina 5658,0023.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3500000,0023.10.2017.
Katastarska općina Ston23.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2017.
Mjesto Općina Ston23.10.2017. Poštanski broj 2023023.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.10.2017. Površina 1553,0023.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 120000,0023.10.2017.
Katastarska općina Ston23.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2017.
Mjesto Općina Ston23.10.2017. Poštanski broj 2023023.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.10.2017. Površina 770,0023.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,0023.10.2017.
Katastarska općina Ston23.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2017.
Mjesto Općina Ston23.10.2017. Poštanski broj 2023023.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.10.2017. Površina 29,0023.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3000,0023.10.2017.
Katastarska općina Ston23.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2017.
Mjesto Općina Ston23.10.2017. Poštanski broj 2023023.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.10.2017. Površina 144,0023.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0023.10.2017.
Katastarska općina Ston23.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma23.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2017.
Mjesto Općina Ston23.10.2017. Poštanski broj 2023023.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.10.2017. Površina 1982,0023.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000000,0023.10.2017.
Katastarska općina Ston23.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2017.
Mjesto Općina Ston23.10.2017. Poštanski broj 2023023.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.10.2017. Površina 165,0023.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0023.10.2017.
Katastarska općina Ston23.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma23.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2017.
Mjesto Općina Ston23.10.2017. Poštanski broj 2023023.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.10.2017. Površina 4960,0023.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2500000,0023.10.2017.
Katastarska općina Ston23.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak23.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2017.
Mjesto Općina Ston23.10.2017. Poštanski broj 2023023.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.10.2017. Površina 5223,0023.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000000,0023.10.2017.
Katastarska općina Ston23.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.10.2017. Voćnjak30.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2017.
Mjesto Općina Ston23.10.2017. Poštanski broj 2023023.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.10.2017. Površina 00,0023.10.2017. 170,0030.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0023.10.2017.
Katastarska općina Ston23.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak23.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2017.
Mjesto Općina Ston23.10.2017. Poštanski broj 2023023.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.10.2017. Površina 435,0023.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0023.10.2017.
Katastarska općina Ston23.10.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno23.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2017.
Mjesto Općina Ston23.10.2017. Poštanski broj 2023023.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.10.2017. Površina 209,0023.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0023.10.2017.
Katastarska općina Ston23.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada23.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2017.
Mjesto Općina Ston23.10.2017. Poštanski broj 2023023.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.10.2017. Površina 6114,0023.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,0023.10.2017.
Katastarska općina Ston23.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt23.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2017.
Mjesto Općina Ston23.10.2017. Poštanski broj 2023023.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.10.2017. Površina 50,0023.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,0023.10.2017.
Katastarska općina Ston23.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt23.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2017.
Mjesto Općina Ston23.10.2017. Poštanski broj 2023023.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.10.2017. Površina 219,0023.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200000,0023.10.2017.
Katastarska općina Ston23.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom23.10.2017. Kuća30.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2017.
Mjesto Mali Ston23.10.2017. Poštanski broj 2023023.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.10.2017. Površina 0,0023.10.2017. 47,0030.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1200000,0023.10.2017.
Katastarska općina Ston23.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama23.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2017.
Postotak 75,0023.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt23.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2017.
Mjesto Mali Ston23.10.2017. Poštanski broj 2023023.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.10.2017. Površina 0,0023.10.2017. 18,0030.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0023.10.2017.
Katastarska općina Ston23.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama23.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2017.
Postotak 75,0023.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine23.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2017.
Mjesto Općina Ston23.10.2017. Poštanski broj 2023023.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.10.2017. Površina 32,0023.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7000,0023.10.2017.
Katastarska općina Ston23.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji23.10.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji23.10.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji23.10.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio23.10.2017. Naziv poslovnog subjekta Glunčić i partneri d.o.o.23.10.2017.
OIB poslovnog subjekta 4966858177123.10.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb23.10.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0023.10.2017.
Izvršen prijenos prava Prijenos na fizičku osobu23.10.2017.
Ime i prezime osobe/Naziv pravne osobe 23.10.2017. 23.10.2017. OIB 23.10.2017. 23.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.10.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.10.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji23.10.2017.

Podatci o štednji

Iznos 1245,9623.10.2017. Valuta HRK - Hrvatska Kuna23.10.2017.
Oblik vlasništva Dijete, Dijete23.10.2017. Način stjecanja Na neki drugi način23.10.2017.
Drugi način stjecanja uplata roditelja23.10.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji23.10.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska demokratska zajednica23.10.2017. Sjedište pravne osobe Trg žrtava fašizma 4, Zagreb23.10.2017.
OIB pravne osobe 0415000846323.10.2017.
Datum učlanjenja 01/04/199223.10.2017. Datum kraja članstva 23.10.2017.
Funkcije tajnik Odbora za vanjske i europske poslove, član Odbora za nacionalnu sigurnost, obranu i unutarnje poslove23.10.2017. potpredsjednik Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, pomoćnik odnosno zamjenik međunarodnog tajnika 30.01.2020.